Moeder en dochter na een overstroming in Pakistan

Wat kunt u doen op het gebied van water?

De publieke en private sector spelen een cruciale rol om onze doelen op het gebied van water te behalen. U kunt ons steunen door mogelijkheden voor duurzame oplossingen te financieren, door de vraag naar duurzame producten te creëren en uit te breiden of door het voortouw te nemen bij innovatieve ontwerpen en technologieën. 

Actieve betrokkenheid van bedrijven 

Met de actieve betrokkenheid van bedrijven kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen toegang heeft tot een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame watervoorziening. Bestand tegen dreigingen zoals watertekort, extreme weersomstandigheden en klimaatschokken. Bedrijven kunnen het voortouw nemen bij het leveren van concrete en actiegerichte oplossingen door water beter te begrijpen en te waarderen.  

771 miljoen

mensen hebben geen toegang tot basisdrinkwater

367 miljoen

mensen maken gebruik van een onbeschermde waterbron

122 miljoen

mensen zijn afhankelijk van oppervlaktewateren

Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan veilig water voor iedereen? 

Bedrijven kunnen op verschillende manieren helpen deze doelen te bereiken. Denk hierbij aan: 

  • water centraal zetten in de bedrijfsvoering;
  • financiering;
  • leveren van expertise in gebieden waar beter watermanagement urgent is voor bijvoorbeeld;
  • innovatief grondwerkonderzoek;
  • beter watermanagement;
  • levering van real-time data. 

Er zijn tal van mogelijkheden om als bedrijf te helpen om systemen duurzaam te verbeteren om toegang tot water voor iedereen haalbaar te maken. 

Meer weten over hoe u met uw bedrijf kunt bijdragen aan veilig water voor iedereen?

Lees hier meer

Programmavoorbeelden & Testimonials

kinderen in Madagaskar bij waterkraan

Madagaskar - Klimaatslimme dorpen

In Madagaskar voert UNICEF een interessant pilotproject uit waarin we de weerbaarheid van 20 dorpen, in het zuiden van het land, ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering willen vergroten. Madagaskar is een van de landen die het meest kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering, zowel voor overstromingen als droogte. Het zuiden wordt met name geteisterd door droogte en de toegang tot water is zeer beperkt. Het verbeteren van de toegang tot veilig en schoon water is daarom ook een belangrijk onderdeel in het vergroten van de weerbaarheid van deze dorpen. We willen deze dorpen klimaatslim maken en de toegang tot water vergroten door:  

  1. Te investeren in klimaatbestendige watersystemen. Denk hierbij aan waterpompen die werken op zonne-energie, wateropslagsystemen en waterleidingen. Dit water kan zowel voor drinkwater als irrigatie gebruikt worden.    
  2. We stimuleren lokaal ondernemerschap en creëren werk rondom de nieuwe watervoorzieningen door kleine bedrijven en mensen uit de gemeenschap te trainen in het beheer en onderhoud van de watersystemen en door hen een kleine subsidie te verstrekken.   
  3. We vergroten de kennis over water en klimaatverandering: hoe ga je slim om met water in periodes van droogte? Ook kind  eren in de dorpen zullen op school les krijgen over klimaatverandering.

Meer informatie over dit project.

overstroming in palestina

Palestina – Innovatief regenwateropvangsysteem  

Palestina (Gaza) wordt geconfronteerd met twee grote uitdagingen gelinkt aan water: 1) dalende grondwaterniveaus wat de toegang tot veilig en schoon drinkwater bedreigt; en 2) slechte afvoersystemen, waardoor hevige regenval snel zorgt voor overstromingen en beschadigingen aan rioleringssystemen. Met dit innovatieve programma pakt UNICEF beide uitdagingen aan. UNICEF en partners hebben namelijk een “regenwateropvangsysteem” ontwikkeld waarmee we hevige regenval op kunnen vangen en om kunnen leiden naar grondwaterlagen. Overtollige regenval beschadigt zo niet alleen het rioleringssysteem niet meer, maar we vullen hiermee tegelijkertijd het grondwaterpeil aan.   

Kind in Kenia droogte

Kenia – Drought Resilience  

Kenia wordt getroffen door een ernstige droogtecrisis. Zo’n 3,3 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig en schoon drinkwater. Bestaande waterpunten raken steeds verder uitgeput en beschadigd door overmatig gebruik. De beperkte toegang tot water heeft een grote impact op kinderen door de uitbraak van ziektes zoals cholera en de toename van ondervoeding. Ook nemen spanningen in de regio toe. UNICEF richt zich op het verbeteren van de toegang tot veilig en schoon drinkwater in de regio. We doen dit door beschadigde waterpunten bij scholen en gezondheidscentra te herstellen. We bouwen nieuwe waterpunten die werken op zonne-energie en we leggen innovatieve zanddammen aan waarmee we regenwater tijdens het regenseizoen opslaan. Dit water kan zo ook tijdens droge periodes gebruikt worden. We lichten gemeenschappen voor over het belang van schoon en veilig drinkwater. En we leren jongeren om ‘change agents’ tegen de droogte te worden.

Vrouwen halen water in Tanzania

Testimonial: UNICEF en Grundfos Foundation 

Met de hulp van de Grundfos Foundation slaagt UNICEF erin om op innovatieve wijze wateroplossingen te bieden aan kinderen en hun gezinnen. In landen waar toegang tot schoon water een dagelijkse strijd is, zijn we gezamenlijk in actie gekomen. Via de installatie van duurzame pompen en het gebruik van solar-technologie, brengen we niet alleen schoon water dichterbij, maar dragen we ook bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Dit initiatief is niet alleen levensveranderend voor de directe gemeenschap, maar heeft ook een langdurige positieve impact op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. 

Lees hier meer over deze impactvolle samenwerking.