Schoon water in Tanzania

Testimonial Grundfos Foundation

In samenwerking met UNICEF biedt Grundfos Foundation Denemarken toegang tot schoon drinkwater aan bijna 200.000 mensen in 31 landelijke gemeenschappen in de regio Kigoma in West-Tanzania. 

Tanzania loopt achter in haar ontwikkeling om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) van 2030 te behalen. Snelle en daadkrachtige acties zijn daarom vereist om deze doelen te bereiken. 

Gebrek aan toegang tot voldoende en veilige water- en sanitaire voorzieningen heeft negatieve gevolgen voor het sociaaleconomisch welzijn van de bevolking. Watergerelateerde ziekten zoals cholera, diarree en tyfus brengen hoge behandelingkosten met zich mee voor mensen in armoede. 

Schoolmeisjes worden ernstig getroffen door deze situatie. De meesten van hen kunnen niet op school blijven en moeten dagelijks meer dan 5 km reizen om onveilig water te halen voor basisgebruik en hygiëne. Bovendien hebben meisjes die menstrueren te maken met privacyproblemen, omdat er geen veilige sanitaire voorzieningen zijn voor menstruatiegerelateerde gezondheid en hygiëne op school. Dit leidt ertoe dat ze tot vijf dagen per maand afwezig zijn van school. 

Vrouw haalt water in Tanzania

De meeste schoolmeisjes kunnen niet op school blijven en worden gedwongen om ongeveer twee uur te reizen over meer dan 5 km om onveilig water te halen voor huishoudelijk gebruik en persoonlijke hygiëne.

De meeste schoolmeisjes kunnen niet op school blijven en worden gedwongen om ongeveer twee uur te reizen over meer dan 5 km om onveilig water te halen voor huishoudelijk gebruik en persoonlijke hygiëne.

Water brengt ontwikkeling en vrede  

Toegang tot veilig water en sanitair heeft aanzienlijke voordelen voor de gezondheid en sociaaleconomische status van mensen. Het stelt vrouwen in staat om meer tijd te besteden aan inkomsten genererende activiteiten, wat hun persoonlijke en gezinsinkomen verhoogt. Bovendien zorgt het voor meer waardigheid doordat ze privacy hebben bij het gebruik van sanitaire voorzieningen. Voor meisjes betekent dit de mogelijkheid om regelmatig naar school te gaan en te profiteren van een volledige opleiding met alle voordelen die onderwijs met zich meebrengt. 

In de regio Kigoma leven meer dan 260.000 vluchtelingen verspreid over drie kampen. Door de ondersteuning aan gastgemeenschappen uit te breiden en te versterken, kunnen we de sociaal-economische ontwikkeling bevorderen en de spanningen en misverstanden tussen de vluchtelingen en de lokale bevolking verminderen. Dit project bouwt voort op de waardevolle ervaring die de Grundfos Foundation heeft opgedaan in zowel vluchtelingenkampen als 24 andere gastgemeenschappen. 

Vrouwen verzamelen water in Tanzania

Vrouwen die water verzamelen bij de Mazungwe-bron in West-Tanzania.

Vrouwen die water verzamelen bij de Mazungwe-bron in West-Tanzania.

Over de samenwerking tussen UNICEF en de Grundfos Foundation 

UNICEF heeft een partnership met de Grundfos Foundation waarmee weze samen werken binnen de WASH strategie. WASH staat voor ‘Water, Sanitaire Voorzieningen en Hygiëne’. Deze drie thema’s zijn namelijk nauw aan elkaar verbonden: geen water maakt een goede hygiëne lastiger. En wanneer er geen goede sanitaire voorzieningen zijn, dan is de kans groter dat water besmet raakt met ontlasting.     

Met deze samenwerking willen we de volgende doelstellingen bereiken: 

  • De toegang tot verbeterde watervoorziening vergroten voor 31 dorpen door middel van zonne-energietechnologie. 
  • De capaciteit opbouwen van 31 door de gemeenschap geleide watervoorzieningsorganisaties (CBWSO's) om duurzame beheer- en dienstverleningsmodellen te implementeren voor elk van de 31 ontwikkelde watersystemen. 
  • De lokale overheid en lokale niet-gouvernementele organisaties versterken door middel van technologieoverdracht.  

Het project zal 3 jaar duren en de Grundfos Foundation heeft bijna 5 miljoen Euro toegezegd voor deze samenwerking. 

  • De begunstigden zullen 31 gemeenschappen zijn in: 
  • Kasulu DC (10 gemeenschappen/65.673 mensen) 
  • Kibondo DC (9 gemeenschappen/52.792 mensen)  
  • Uvinza DC (12 gemeenschappen/75.582 mensen) 

Dit project draagt bij aan de volgende SDG's (Sustainable Development Goals): 

  • SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden    
  • SDG 6: Toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen 
  • SDG 7: Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen