Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Children's rights and business principles

Iedere organisatie heeft (in)direct impact op het leven van kinderen. Onderzoek samen met UNICEF wat uw impact precies is, breng eventuele risico’s en kansen voor uw organisatie in kaart en maak een verbeterplan voor de komende jaren. Of werk samen met UNICEF aan het oplossen van een bepaald probleem, zoals bijvoorbeeld kinderarbeid. 

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de expertise van UNICEF bij de invulling van een kindgerichte MVO-strategie. Sinds 2012 biedt UNICEF hiervoor een internationaal framework: de 'Children's Rights and Business Principles'.

Een goed voorbeeld is IKEA. Zij bekijken vanuit hun core business hoe zij kunnen bijdragen aan een betere wereld voor kinderen. En ze beperken zich niet alleen tot hun bedrijfsprocessen, maar helpen ook met het ontwikkelen van nieuwe producten. Van 2009 tot 2012 liep bij IKEA een bijzondere actie: voor elke verkochte SUNNAN lamp doneerde zij een op zonnecellen werkende lamp aan UNICEF. Kinderen die thuis geen elektriciteit hadden, konden zo alsnog hun huiswerken maken in het donker. 

Children ARE your business

Een derde van de wereldbevolking is jonger dan 18 jaar. Deze jonge mensen zijn voor bedrijven van essentieel belang. Bijna elke activiteit die een bedrijf onderneemt, heeft op de een of andere manier invloed op het leven van kinderen en hun omgeving. Toch vermelden weinig bedrijven kinderen of kinderrechten in hun MVO-beleid. De Children's Rights and Business Principles zijn bedoeld om bedrijven hiertoe te stimuleren en door samenwerking écht impact te hebben op deze groep. 

De richtlijnen geven bedrijven handvatten om meer rekening te houden met kinderrechten in het bedrijf zelf, in de markt en in de samenleving. De richtlijnen bieden eveneens voordelen voor de bedrijven zelf.

Hoe maak je je bedrijf kindvriendelijk en draag je bij aan een gezonde, sociale en toekomstgerichte maatschappij?

De richtlijnen

Bedrijven:

 • komen hun verantwoordelijkheden na om kinderrechten te respecteren en verbinden zich aan het ondersteunen van de mensenrechten van kinderen;
 • dragen bij aan het uitbannen van kinderarbeid bij alle zakelijke activiteiten en in alle zakelijke relaties;
 • verschaffen fatsoenlijk werk aan jonge mensen, hun ouders en verzorgers;
 • garanderen de bescherming en veiligheid van kinderen in alle bedrijfsactiviteiten en -faciliteiten;
 • garanderen dat al hun producten en diensten veilig zijn, ook wat betreft de kinderrechten;
 • respecteren de kinderrechten ook in hun marketing- en reclameactiviteiten;
 • respecteren en ondersteunen de kinderrechten als het gaat om milieu en het verkrijgen van land en het gebruik ervan;
 • respecteren en ondersteunen de kinderrechten bij en in veiligheidsmaatregelen;
 • helpen kinderen te beschermen in noodsituaties;
 • versterken de pogingen van de gemeenschap en de overheid om kinderrechten te beschermen en uit te voeren.
De voordelen

Voor u als organisatie zijn er diverse voordelen bij het hanteren van het Children's Rights and Business Principles framework. Recent onderzoek toont aan dat bedrijven die zich al bezig houden met hun impact op kinderen, daar zelf ook baat bij hebben.

 • Bedrijven slagen er niet alleen in om hun personeel langdurig aan zich te binden, de werknemers zijn ook meer betrokken.
 • Het reputatierisico van deze bedrijven is kleiner en ze hebben een groter vertrouwen opgebouwd bij klanten, werknemers en aandeelhouders.
 • Kinderen en jonge mensen vormen de werknemers, consumenten, bewoners, ouders en bedrijfsleiders van de toekomst. Door te focussen op kinderen en door hun rechten te ondersteunen, creëren bedrijven een stabielere toekomst en nieuwe groeimarkten voor producten en diensten. Het zorgt ervoor dat bedrijven ook onder deze toekomstige werknemers en consumenten hun reputatie verbeteren.
 • Kindgericht MVO-beleid is 'het goede doen'. Bedrijven hebben de plicht na te denken over hoe ze een positieve impact kunnen hebben op kinderen. Steeds meer bedrijven werken samen met UNICEF om zich ervan te verzekeren dat kinderen en jongeren een sleutel vormen bij hun duurzaamheidsbeleid. Ze erkennen dat de expertise van UNICEF - als de wereldwijde leidende organisatie op het gebied van kinderrechten - nuttig is voor de invulling van hun MVO-beleid.
Kofi Annan

“We are not asking businesses to do something different from their normal business, we are asking them to do this business differently”

Kofi Annan

Gerelateerd aan dit onderwerp