Illustratie voeding

Voedingsmiddelen-industrie

De voedingsmiddelenindustrie heeft een enorme impact op kinderen. Via hun wereldwijde inkoop-en productieketen, als werkgever van jongeren en ouders/verzorgers, doordat kinderen hun consument zijn, door de impact op het klimaat en door hun investeringen in de gemeenschap lokaal en internationaal. UNICEF werkt aan het vergroten van de positieve impact en verkleinen van de negatieve impact op kinderen in de sector.

UNICEF vindt dat kinderen op moeten kunnen groeien in een gezonde voedselomgeving. Daarom helpen wij bedrijven bij het opstellen van een kindvriendelijk beleid voor kinderen die hun producten consumeren.

40,6 miljoen kinderen

wereldwijd onder de 5 jaar hebben last van overgewicht

1 op de 8 kinderen

(4-17 jaar) in Nederland heeft overgewicht

9 op 10 reclames voor kinderen

is promotie voor ongezonde voedingsmiddelen

Er gaat heel wat aan vooraf voordat ons eten op ons bord ligt. Dat proces van boer tot bord noemen we de waardeketen. De waardeketen van de voedingsindustrie bestaat uit zes onderdelen (zie illustratie hieronder).

Overal in de waardeketen kunnen kinderen in de knel komen, bijvoorbeeld als er sprake is van kinderarbeid bij de productie. Internationaal richt UNICEF zich dan ook op het verbeteren van de hele waardeketen, bijvoorbeeld voor de cacao- en palmolie-industrie.

In Nederland legt UNICEF vooral de focus op het laatste deel van de waardeketen. Daarin spelen kinderen een rol als consument, samen met hun ouders en verzorgers. Het gaat dan over wat kinderen daadwerkelijk eten en drinken, en hoe gezond dat voor hen is.

(Headerbeeld © Alliantie Stop kindermaketing ongezonde voeding.)

Infographic waardeketen voedselproductie
Wat is er aan de hand?

Kinderen eten te veel van wat ze niet nodig hebben en te weinig van wat ze echt nodig hebben. Een omgeving die gezonde voeding mogelijk maakt en bevordert, kan er aan bijdragen dat aan de essentiële voedingsbehoeften wordt voldaan en dat de consumptie van schadelijke vetten, zout en suikers wordt verminderd. Bedrijven die de voedingsbehoeften van kinderen meer centraal stellen, kunnen zorgen voor veilig, betaalbaar en duurzaam voedsel. De voedingsmiddelensector kan door aanpassingen in beleid en praktijk (prijs, beschikbaarheid, reclame, etc.) een grote rol spelen bij het veranderen van consumptiepatronen.

Wat doet UNICEF in Nederland?

UNICEF helpt bedrijven inzicht te krijgen in hun impact op kinderen. Daarnaast bieden we hulp bij het opstellen van beleid dat gericht is op een gezonde voedselomgeving voor kinderen. Dit doen we door goede voorbeelden te delen, instrumenten te ontwikkelen en onderzoek uit te voeren.

Omdat kindermarketing een grote rol speelt in de keuze en consumptie van ongezonde voedingsmiddelen is UNICEF Nederland sinds 2017 partner van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. Dit is een breed samenwerkingsverband dat zich inzet kinderen te beschermen tegen marketing voor ongezonde voedingsmiddelen. We gaan onder meer in gesprek met Nederlandse voedingsmiddelenbedrijven en de overheid. Onze inzet: er mag alleen reclame gemaakt worden richting kinderen voor eten en drinken dat binnen de Schijf van Vijf valt. Dat zijn gezonde voedingsmiddelen. We zijn er nog niet, maar we zetten stappen in de goede richting. Eind 2022 zijn er door de staatssecretaris preventie van het ministerie voor VWS goede stappen gezet door aan te kondigen dat wetgeving ontwikkelt gaat worden die reclame gericht op kinderen en jongeren alleen toestaat voor gezonde producten.

Wat kunnen bedrijven zelf doen?

Werk je voor een bedrijf in de voedingsmiddelensector en wil je weten hoe jouw organisatie haar positieve impact op kinderen kan vergroten en tegelijkertijd haar negatieve impact kan verkleinen? Vul dan de Child Rights Self-Assessment Tool in. Zo krijg je meer informatie over de risico’s van het schenden van kinderrechten. Zowel per sector als per land. 

Daarnaast heeft UNICEF de Children’s Rights and Business Atlas ontwikkeld. Dit geeft je direct meer inzicht in de risico’s per sector en land.

Heb je vragen of wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met een van onze collega's via info@unicef.nl voor een vrijblijvend gesprek.

De verleiding naar ongezond

In september 2020 publiceerden wij het onderzoeksrapport 'de verleiding naar ongezond'. Belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport is dat gezonde voeding voor kinderen te weinig centraal staat in het beleid en praktijk van Nederlandse supermarkten. Wij analyseerden ruim 2000 kinderproducten in verschillende supermarkten en keken of ze pasten binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. De resultaten zijn niet positief, de meeste producten bevatten teveel suikers, energie, zout of te weinig vezels en passen niet binnen de Schijf van Vijf. Ook keek UNICEF naar promotie van kinderproducten in folders en het gebruik van kindermarketing. Supermarkten tonen geen terughoudendheid in aanbiedingen voor ongezonde producten voor kinderen.

Luister ook naar onze podcast over kindermarketing in Nederland.

Lees het onderzoekrapport:

weegschaal ongezond gezond