Mijnbouwindustrie

Mijnbouw waarbij o.a. goud, mica, koper en kobalt wordt gewonnen, gebeurt vaak in minder ontwikkelde landen waar nationale wetgeving ontbreekt. Hierdoor zijn kinderen en hun families erg kwetsbaar. UNICEF zet zich in om de situatie van kinderen en hun families structureel te verbeteren.

1

Miljoen kinderen

werken in de goudsector

40.000

kinderen

werken in de kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo

10.000

kinderen

in Zuid-Madagaskar werken en leven rond mica-mijnen

3

tot 100 jaar

is de levensduur van een mijn, wat aangeeft hoe groot de impact op de gemeenschap is

Ontwikkelingslanden zijn rijk aan natuurlijke grondstoffen zoals goud, mica en koper. Grondstoffen die bijvoorbeeld worden gebruikt in mobieltjes en sieraden (goud), cosmetica, autolak en elektronica (mica). De mijnbouw sector  opereert in veel arme, kwetsbare en onstabiele landen. Nationale wetgeving en instellingen ontbreken daar meestal, waardoor de sector een grote negatieve impact heeft op kinderen, hun families en de gemeenschappen waarin zij leven. 

Veel Nederlandse bedrijven importeren mineralen, metalen en halffabricaten uit armere landen. Daarmee hebben zij invloed op het welzijn van kinderen en de gemeenschappen waarin ze wonen. UNICEF werkt samen met deze bedrijven aan verbetering van deze sector.  

Wat is er aan de hand?

De mijnbouwindustrie in ontwikkelingslanden heeft een enorme impact op kinderen. Zowel rechtstreeks als via hun familie en de gemeenschap waarin ze wonen. De gevolgen voor kinderen lopen zeer uiteen:

 • Vervuiling van de leefomgeving;
 • Tekort aan water;
 • Sociale onrust en conflict;
 • Druk op sociale voorzieningen;
 • Werkloosheid;
 • Verlies van land- enn bestaansmiddelen;
 • Gedwongen verhuizingen;
 • Kinderarbeid- en uitbuiting;
 • Seksuele uitbuiting;
 • Gezondheidsrisico's;
 • Schooluitval.
Wat doet UNICEF?

Wat doet UNICEF met bedrijven

UNICEF helpt bedrijven in deze sector inzicht te krijgen in hun impact op kinderrechten. We werken samen met bedrijven die via hun core business een positieve impact op het leven van kinderen willen bereiken. Daarnaast bieden we hulp bij het integreren van kinderrechten in hun beleid en processen. Ook zijn er instrumenten ontwikkeld om bedrijven te helpen om hun impact goed in kaart te brengen, om risico's te onderzoeken en om hier over te rapporteren. 

Wat doet UNICEF in multistakeholderinitiatieven en allianties

Daarnaast maakt UNICEF Nederland onderdeel uit van twee convenanten van betrokken sectoren: het metaalconvenant  en het goudconvenant. In deze convenanten werken bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties samen om misstanden aan te pakken. Binnen deze convenanten maakt UNICEF zich hard voor de positie van kinderen. Dat willen we ook verankeren in nationale wet- en regelgeving.

UNCEF werkt binnen het programma Work No Child’s Business aan het verbeteren van de positie van kinderen in de mijnbouwindustrie in onder ander Mali en Ivoorkust.

Convenanten

Convenant Verantwoord Goud

Op 19 juni 2017 ondertekende UNICEF het Convenant Verantwoord Goud. Samen met juweliers, recyclers, smelters en goudsmeden maken we de goudketen duurzamer. Door het zetten van de handtekeningen moeten betrokken bedrijven in Nederland hun leveranciers vragen of het goud uit zogenaamde 'red flag'-gebieden komt. De risico's voor kinderen zijn hier zeer hoog. Ook moeten de bedrijven weten wat die leverancier hieraan doet en of dat voldoende is. Zo niet, dan moet een bedrijf proberen invloed uit te oefenen zodat eventuele misstanden worden aangepakt. 

Samenwerken

Met convenantspartners wordt ook samengewerkt aan directe verbeteringen rond de mijnen zelf. Op die manier kan er verantwoord goud op de markt komen. In Oeganda werken we samen met Fairphone, Philips, Hivos, Solidaridad en Fairtrade om kleinschalige mijnen te ondersteunen hun goudwinning mens- en milieuvriendelijker te maken. Fairphone en Philips kopen dit goud uiteindelijk voor hun elektronica. Lees daar meer over in deze (Engelstalige) update 

Daarnaast werkt UNICEF samen met lokale partners aan projecten gericht op kinderrechten in en rondom mijnen. Ook wordt de toeleveringsketen onder de loep genomen, zoals in Madagaskar (mica) en Mongolië (koper). In ongeveer 15 landen zijn we actief betrokken bij de mijnbouw.

Convenant verantwoorde metaalketens

Op 23 mei 2019 ondertekende UNICEF het Convenant verantwoorde metaalketens.
De andere deelnemers:
Century Aluminum Vlissingen, Climax Molybedenum, CNV, E-MAX Aluminium Profielen, Eurometaux, FNV, Global March against Child Labour, Hunter Douglas Europe, IUCN Nederland, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, UNICEF Nederland, Uzimet, VNMI en Wupperman Staal Nederland.

De steunbetuigers zijn: Bettercoal, FME, International Tin Association, International Zinc Association, Metaal Recycling Federatie, en Terre des Hommes.

Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Neem contact op met het secretariaat via metaalconvenant@ser.nl of bezoek de website

Wat kunnen bedrijven zelf doen?

Werk je voor een bedrijf dat gebruik maakt van producten uit de mijnbouwindustrie en wil je weten hoe jouw organisatie haar positieve impact op kinderen kan vergroten en tegelijkertijd haar negatieve impact kan verkleinen? Vul dan de Child Rights Self-Assessment Tool in. Zo krijg je meer informatie over de risico’s van het schenden van kinderrechten. Zowel per sector als per land. 

Daarnaast heeft UNICEF de Children’s Rights and Business Atlas ontwikkeld. Dit geeft je direct meer inzicht in de risico’s per sector en land.

Heb je vragen of wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met onze KRB-specialisten voor een vrijblijvend gesprek.

Wat doet UNICEF in productielanden

Met convenantspartners wordt ook samengewerkt aan directe verbeteringen rond de mijnen zelf. Op die manier kan er verantwoord goud op de markt komen. In Oeganda werken we samen met Fairphone, Philips, Hivos, Solidaridad en Fairtrade om kleinschalige mijnen te ondersteunen hun goudwinning mens- en milieuvriendelijker te maken. Fairphone en Philips kopen dit goud uiteindelijk voor hun elektronica. Lees daar meer over in deze (Engelstalige) update 

Daarnaast werkt UNICEF samen met lokale partners aan projecten gericht op kinderrechten in en rondom mijnen. Ook wordt de toeleveringsketen onder de loep genomen, zoals in Madagaskar (mica) en Mongolië (koper). In ongeveer 15 landen zijn we actief betrokken bij de mijnbouw.