kind in de mijnbouw

Mijnbouwindustrie

Mijnbouw waarbij o.a. goud, mica, koper en kobalt wordt gewonnen, vindt vaak plaats in minder ontwikkelde landen waar nationale wetgeving ontbreekt of niet goed wordt nageleefd. Hierdoor zijn kinderen en hun families erg kwetsbaar. UNICEF zet zich in om de situatie van deze kinderen en hun families structureel te verbeteren.

1 Miljoen kinderen

werken in de goudsector

40.000 kinderen

werken in de kobaltmijnen in de Democratische Republiek Congo

10.000 kinderen

in Zuid-Madagaskar werken en leven rond mica-mijnen

Ontwikkelingslanden zijn rijk aan natuurlijke grondstoffen zoals goud, mica en koper. Grondstoffen die bijvoorbeeld worden gebruikt in mobieltjes en sieraden (goud), cosmetica, autolak en elektronica (mica). De mijnbouwsector opereert in veel arme, kwetsbare en onstabiele landen. Nationale wetgeving rond arbeidsrechten of sociale bescherming (of instellingen die toezien op de naleving ervan) ontbreken hier vaak, waardoor de sector een grote negatieve impact heeft op kinderen, hun families en de gemeenschappen waarin zij leven.  

Veel Nederlandse bedrijven importeren mineralen, metalen en halffabricaten uit deze landen. Daarmee hebben zij invloed op het welzijn van kinderen en de gemeenschappen waarin ze wonen. UNICEF werkt samen met deze bedrijven aan verbetering van deze sector.  

Wat is er aan de hand?

De mijnbouwindustrie opereert in gebieden met weinig sociale bescherming of naleving van arbeidsrechten. Hiermee heeft de industrie grote negatieve impact op kinderen, hun families en de gemeenschappen waarin zij leven. Denk hierbij aan:

 • Vervuiling van de leefomgeving;
 • Tekort aan water;
 • Sociale onrust en conflict;
 • Druk op sociale voorzieningen;
 • Werkloosheid;
 • Verlies van land- enn bestaansmiddelen;
 • Gedwongen verhuizingen;
 • Kinderarbeid- en uitbuiting;
 • Seksuele uitbuiting;
 • Gezondheidsrisico's;
 • Schooluitval.
Wat doet UNICEF?

UNICEF Nederland maakt zich in mijnbouwgebieden hard voor een beter leven voor kinderen, hun ouders en de gemeenschappen waarin zij leven. Dat doen we in samenwerking met Nederlandse afnemers van mijnbouwproducten, in productielanden als Madagascar, Ivoorkust en Mali, en als stakeholder in multistakeholderinitatieven zoals de sectorconvenanten en WNCB. Dit werk draagt bij aan UNICEFs wereldwijde BB4C-programma. 

Wat doet UNICEF met bedrijven

Veel Nederlandse bedrijven importeren mineralen, metalen en halffabricaten uit landen waar kinderrechten geschonden worden. Daarmee hebben zij invloed op het welzijn van kinderen en de gemeenschappen waarin ze wonen. UNICEF werkt samen met deze bedrijven aan verbetering van deze sector. 

UNICEF Nederland helpt bedrijven bij het maken van een risico-analyse van hun impact op kinderrechten, en het formuleren van mensen- en kinderrechtenbeleid. De UNICEF Children’s Rights and Business Atlas geeft inzicht in de risico's van het schenden van kinderrechten.

UNICEF Nederland helpt Nederlandse bedrijven door ze te koppelen aan collega’s of lokale NGO’s in de landen waar hun metalen, mineralen of halffabrikaten vandaan komen. Hierdoor krijgen zij betrouwbare informatie over de risico’s in deze landen en kunnen zij samenwerken om eventuele negatieve effecten op kinderen in hun keten aan te pakken. Omdat UNICEF een internationale organisatie is met vertegenwoordiging in meer dan 155 landen, zijn wij vertegenwoordigd in vrijwel alle landen waar mijnbouwproducten vandaan komen. 

Bedrijven kunnen via UNICEF de gemeenschappen in productielanden financieel steunen. UNICEF is actief in vrijwel alle landen waar mijnbouwproducten vandaan komen. Hier werken wij (in samenwerking met lokale en/ of nationale overheden) aan voorzieningen en randvoorwaarden om kinderarbeid en andere kinderrechtenschendingen te voorkomen. 

Heb je vragen of wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met onze KRB-specialisten voor een vrijblijvend gesprek.

Wat doet UNICEF in multistakeholderinitiatieven en allianties

UNICEF Nederland werkt zo veel mogelijk samen met andere stakeholders – bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties - om misstanden in de sector aan te pakken en de kinderrechtenstem te laten horen.

UNICEF werkt binnen het programma Work No Child’s Business aan het verbeteren van de positie van kinderen in de mijnbouwindustrie in onder ander Mali en Ivoorkust.

Convenanten

Convenant Verantwoord Goud

Op 19 juni 2017 ondertekende UNICEF het Convenant Verantwoord Goud. Samen met juweliers, recyclers, smelters en goudsmeden maken we de goudketen duurzamer en eerlijker. Het convenant vraagt bedrijven in Nederland bij hun leveranciers na te gaan of het goud uit zogenaamde 'red flag'-gebieden komt. De risico's op kinderenrechtenschendingen zijn in deze gebieden zeer hoog. Ook moeten de bedrijven weten wat die leverancier doet om kinderrechten te beschermen en of dat voldoende is. Zo niet, dan moet het bedrijf samen met de leverancier afspraken maken om eventuele misstanden aan te pakken.  

Convenant verantwoorde metaalketens

Op 23 mei 2019 ondertekende UNICEF het Convenant verantwoorde metaalketens.
De andere deelnemers:
Century Aluminum Vlissingen, Climax Molybedenum, CNV, E-MAX Aluminium Profielen, Eurometaux, FNV, Global March against Child Labour, Hunter Douglas Europe, IUCN Nederland, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, UNICEF Nederland, Uzimet, VNMI en Wupperman Staal Nederland.

De steunbetuigers zijn: Bettercoal, FME, International Tin Association, International Zinc Association, Metaal Recycling Federatie, en Terre des Hommes.

Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Neem contact op met het secretariaat via metaalconvenant@ser.nl of bezoek de website

Wat doet UNICEF in productielanden

UNICEF Nederland werkt met verschillende bedrijven betrokken bij het convenant samen aan directe verbeteringen rond de mijnen zelf. Op deze manier kan er verantwoord goud op de markt komen. In Oeganda werken we samen met Fairphone, Philips, Hivos, Solidaridad en Fairtrade om kleinschalige mijnen te ondersteunen hun goudwinning mens- en milieuvriendelijker te maken. Fairphone en Philips kopen dit goud uiteindelijk voor hun elektronica. Lees daar meer over in deze (Engelstalige) update 

Daarnaast werkt UNICEF samen met lokale partners aan projecten gericht op kinderrechten in en rondom mijnen. Ook wordt de toeleveringsketen onder de loep genomen, zoals in Madagaskar (mica) en Mongolië (koper). In ongeveer 15 landen zijn we actief betrokken bij de mijnbouw.

Wat wil UNICEF bereiken

Mijnbouw waarbij o.a. goud, mica, koper en kobalt wordt gewonnen, gebeurt vaak in minder ontwikkelde landen waar nationale wetgeving rond arbeidsrechten of sociale bescherming (of instellingen die toezien op de naleving ervan) vaak ontbreekt. Hierdoor zijn kinderen en hun families erg kwetsbaar. UNICEF zet zich in om de situatie van kinderen en hun families structureel te verbeteren. 

kinderen voor school in ivoorkust

Projecten

UNICEF is actief in veel landen waar kleding wordt geproduceerd. In deze landen bouwen we aan randvoorwaarden (educatie)systemen die kinderen, hun families en de gemeenschappen helpen voorkomen dat kinderen in kinderarbeid terecht komen. Hieronder 2 projecten waar uw bedrijf financieel aan kan bijdragen:

Mica Madagaskar 

Plastic Bricks - Ivoorkust

We werken o.a. samen met:

 • Allianties, sectorinitiatieven e.d: WNCB, metaalconvenant, goudconvenant
 • VDL
 • Philips
 • Fairphone
SDG logo

Met de verschillende projecten en acties van UNICEF in deze sector dragen we bij aan SDG's: 

SDG 1
SDG 8
SDG 15
SDG 16

Met de verschillende projecten en acties van UNICEF in deze sector dragen we bij aan SDG's: 

SDG 1
SDG 8
SDG 15
SDG 16

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met

portret Pauline

Pauline Neefjes

Senior Specialist Kinderrechten en Bedrijven

pneefjes@unicef.nl

+31 630451864