Kleding- en textielindustrie

In landen als Bangladesh, Vietnam en Turkije worden veel van onze T-shirts, spijkerbroeken en schoenen gemaakt. Miljoenen vrouwen en kinderen werken hiervoor in de kleding- en textielindustrie. Vaak onder zware omstandigheden en voor zeer lage lonen. UNICEF zet zich in om de situatie van kinderen en hun families structureel te verbeteren.

250

miljoen

kinderen worden wereldwijd beïnvloed door de kledingindustrie

20

procent

van de arbeidsmigranten in de Vietnamese kleding- en schoenindustrie, voeden hun eigen kinderen niet op

0,6

procent

van de kosten van een standaard T-shirt gaat naar werknemers

8

op de 10 werknemers

in de kleding- en textielindustrie is vrouw

Elke dag weer werken tientallen miljoenen vrouwen en kinderen voor lage lonen en onder zware omstandigheden op de katoenvelden, in weverijen en fabrieken. De kleding- en textielindustrie heeft een enorme impact op het leven van kinderen. Zowel direct als indirect. Er is nog heel veel werk nodig om te komen tot een duurzame en eerlijke industrie, die kinder- en mensenrechten respecteert. Maar gelukkig zijn er Nederlandse bedrijven die zich hier samen met UNICEF actief voor inzetten. Niet alleen binnen hun eigen organisatie, maar ook bij de bedrijven waar zij hun producten laten maken.

UNICEF Nederland maakt zich hard voor een beter leven voor (werkende) kinderen en hun moeders. Dat doen we in productielanden als Bangladesh, Turkije en Vietnam, onder andere via het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Dit is een overeenkomst tussen de overheid, de sector en organisaties zoals UNICEF. Samen zorgen we voor meer verantwoorde ondernemingen.

Aan het werk in de weverij

Aan het werk in de weverij

Aan het werk in de weverij

Wat is er aan de hand?

Werkomstandigheden 

Voor ruim zeventig miljoen mensen die wereldwijd in de kledingindustrie werken, zijn lange werkdagen, onbetaalde overuren, geen leefbaar loon en ongezonde of zelfs levensgevaarlijke werksituaties geen uitzondering. Het merendeel van deze werknemers is vrouw en vaak ook moeder. 

Veel van deze werkende moeders én vaders kunnen vaak minder goed of zelfs niet voor hun kinderen zorgen. Ook ontbreekt er vaak (goede) kinderopvang op de werkplek en is er onvoldoende gelegenheid voor het (borst)voeden van baby's. Dit heeft nogal wat impact op de levensomstandigheden en rechten van kinderen. Veel gezinnen verdienen bovendien geen leefbaar loon, zodat ze geen toegang hebben tot de meest basale levensbehoeften als water, onderdak en voeding. 

Kinderarbeid

Hoewel het aantal werkende kinderen wereldwijd afneemt, werken er nog steeds zo’n 152 miljoen kinderen in de leeftijd van 5 tot 17 jaar. Ook in de kleding- en textielindustrie zijn werkende kinderen geen uitzondering. Het exacte aantal is lastig in te schatten. Vaak worden kinderen uit pure armoede aan het werk gezet in bijvoorbeeld kleine informele naaiateliers (sweatshops) of thuis om borduurwerk te verrichten.

Levensomstandigheden

Met de explosieve groei van de kledingindustrie in verschillende landen is ook het aantal sloppenwijken rond fabrieken sterk gestegen. Kinderen groeien er onder slechte omstandigheden op. Vaak zijn schoon water, goede voeding, sanitaire voorzieningen, goede gezondheidzorg en onderwijs niet beschikbaar.

Wat doet UNICEF?

Wat doet UNICEF?

UNICEF Nederland maakt onderdeel uit van het Kleding- en textielconvenant dat in 2016 is afgesloten. Bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties hebben afgesproken samen misstanden in de kledingsector aan te pakken. UNICEF Nederland draagt daar aan bij door bedrijven te helpen bij het maken van een risico-analyse en het formuleren van mensen- en kinderrechtenbeleid en door Nederlandse merken te koppelen aan UNICEF in productielanden. Zo kunnen ze samen de negatieve effecten op kinderen in deze sector verminderen. Lokale partners werken samen met fabrieken om te zorgen dat de positie én rechten van kinderen beter worden beschermd. Naast het oplossen van misstanden, is er ook aandacht voor hoe bedrijven een duurzame en positieve bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap van de productielocaties.

Het Kleding- en textielconvenant draagt bij aan het wereldwijde BB4C-programma.

Wat doet UNICEF in productielanden?

Bangladesh is een van de landen waar UNICEF actief is om de situatie en rechten van kinderen te verbeteren. We proberen zo veel mogelijk projecten op te starten waarin Nederlandse modemerken aan de slag gaan met hun toeleveringsfabrieken. Samen met die fabrieken analyseren we hun impact (en die van hun toeleveranciers) op kinderen (child rights footprint), om vervolgens de misstanden aan te kunnen pakken. Zo worden crèches bij de fabriek of in de gemeenschap verbeterd en wordt er voorlichting gegeven over de rechten van werkende moeders. Maar ook het beleid wordt aangepast, om zo kinderarbeid bij deze bedrijven en hun toeleveranciers uit te bannen.  

Ook in Turkije is UNICEF actief. Samen met Nederlandse kledingmerken, zoals America Today, Company Fits en Zeeman werken we samen om ervoor te zorgen dat kinderrechten in hun Turkse toeleveringsketens worden gerespecteerd. Dit samenwerkingsproject – medegefinancierd door de RVO - begint met het in kaart brengen van de Turkse toeleveringsketen van de deelnemende kledingmerken. Daarna worden de risico’s op kinderrechtenschendingen in deze ketens in kaart gebracht, en de meest urgente risico’s geprioriteerd. Voor deze prioriteiten wordt een verbeterplan opgesteld, dat in samenwerking met alle stakeholders wordt uitgevoerd. Het project koppelt de inspanningen van de Nederlandse kledingmerken aan de nationale kinderrechtenaanpak van UNICEF Turkije.

Wat kunnen bedrijven zelf doen?

Werk je voor een bedrijf in de kleding- en textielindustrie en wil je weten hoe jouw organisatie haar positieve impact op kinderen kan vergroten en tegelijkertijd haar negatieve impact kan verkleinen? Vul dan de Child Rights Self-Assessment Tool in. Zo krijg je meer informatie over de risico’s van het schenden van kinderrechten. Zowel per sector als per land. 

Daarnaast heeft UNICEF de Children’s Rights and Business Atlas ontwikkeld. Dit geeft je direct meer inzicht in de risico’s per sector en land.

Heb je vragen of wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met onze KRB-specialisten via krb@unicef.nl voor een vrijblijvend gesprek.