Meisje naaimachine header crop2

Kleding- en textielindustrie

In landen als Bangladesh, Vietnam en Turkije worden veel van onze T-shirts, spijkerbroeken en schoenen gemaakt. Miljoenen vrouwen en kinderen werken hiervoor in de kleding- en textielindustrie. Vaak onder zware omstandigheden en voor zeer lage lonen. UNICEF zet zich in om de situatie van kinderen en hun families structureel te verbeteren.

250 miljoen

kinderen worden wereldwijd beïnvloed door de kledingindustrie

20 procent

van de arbeidsmigranten in de Vietnamese kleding- en schoenindustrie, voeden hun eigen kinderen niet op

0,6 PROCENT

van de kosten van een standaard T-shirt gaat naar werknemers

Elke dag weer werken tientallen miljoenen vrouwen en kinderen voor lage lonen en onder zware omstandigheden op de katoenvelden, in weverijen en fabrieken. De kleding- en textielindustrie heeft een enorme impact op het leven van kinderen. Zowel direct als indirect. Er is nog heel veel werk nodig om te komen tot een duurzame en eerlijke industrie, die kinder- en mensenrechten respecteert. Maar gelukkig zijn er Nederlandse bedrijven die zich hier samen met UNICEF actief voor inzetten. Niet alleen binnen hun eigen organisatie, maar ook bij de bedrijven waar zij hun producten laten maken.

UNICEF Nederland maakt zich hard voor een beter leven voor (werkende) kinderen en hun moeders. Dat doen we in productielanden als Bangladesh, Turkije en Vietnam, onder andere via het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Dit is een overeenkomst tussen de overheid, de sector en organisaties zoals UNICEF. Samen zorgen we voor meer verantwoorde ondernemingen.

Aan het werk in de weverij

Aan het werk in de weverij

Aan het werk in de weverij

Wat is er aan de hand?

Werkomstandigheden 

Voor ruim zeventig miljoen mensen die wereldwijd in de kledingketen werken, zijn lange werkdagen, onbetaalde overuren, gebrek aan leefbaar loon en ongezonde of zelfs levensgevaarlijke werksituaties geen uitzondering. Het merendeel van deze werknemers is vrouw en vaak ook moeder.  

Veel van deze werkende moeders én vaders kunnen vaak minder goed of zelfs niet voor hun kinderen zorgen. Ook ontbreekt er vaak (goede) kinderopvang op de werkplek en is er onvoldoende gelegenheid voor het (borst)voeden van baby's. Dit heeft nogal wat impact op de levensomstandigheden en rechten van kinderen. Veel gezinnen verdienen bovendien geen leefbaar loon, zodat ze geen toegang hebben tot de meest basale levensbehoeften als water, onderdak en voeding.  

Kinderarbeid

Hoewel het aantal werkende kinderen wereldwijd afneemt, werken er nog steeds zo’n 160 miljoen kinderen in de leeftijd van 5 tot 17 jaar. Ook in de kleding- en textielketenzijn werkende kinderen geen uitzondering. Het exacte aantal is lastig in te schatten. Vaak worden kinderen uit pure armoede aan het werk gezet in bijvoorbeeld kleine informele naaiateliers (sweatshops) of thuis om borduurwerk te verrichten. Ook worden vaak kinderen ingezet in het werk op katoenplantages. 

Leefomstandigheden

Met de explosieve groei van de kledingindustrie in verschillende landen is ook het aantal sloppenwijken rond fabrieken sterk gestegen. Kinderen groeien er onder slechte omstandigheden op. Vaak zijn schoon water, goede voeding, sanitaire voorzieningen, goede gezondheidzorg en onderwijs niet beschikbaar.

Wat doet UNICEF?

Wat doet UNICEF?

UNICEF Nederland maakt zich hard voor een beter leven voor (werkende) kinderen en hun ouders. Dat doen we in samenwerking met Nederlandse kledingmerken, in productielanden als Bangladesh, Turkije en Vietnam, en als stakeholder in sectorinitatieven zoals het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Dit werk draagt bij aan UNICEFs wereldwijde BB4C-programma. 

Dit werk draagt aan UNICEFS wereldwijde BB4C-programma.

Wat doet UNICEF in multistakeholder- en sectorinitiatieven 

UNICEF Nederland maakte onderdeel uit van het Kleding- en textielconvenant dat van 2016 tot 2022 liep en waarin bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties samenwerkten in de aanpak van misstanden in de kledingsector. Nu dit convenant in de oude vorm is afgelopen, bouwt UNICEF Nederland mee aan een nieuwe vorm van samenwerking in de sector. Daarnaast werkt UNICEF binnen de alliantie Work No Child’s Business aan het verbeteren van de positie van kinderen in de kledingindustrie in Vietnam 

Wat doet UNICEF in productielanden?

In Turkije, Vietnam en Bangladesh starten we projecten op waarin Nederlandse kledingmerken aan de slag gaan met hun toeleveringsketen. Samen met die fabrieken analyseren we hun impact (en die van hun toeleveranciers) op kinderen (child rights footprint), om vervolgens de misstanden aan te kunnen pakken. Zo worden crèches bij de fabriek of in de gemeenschap verbeterd en wordt er voorlichting gegeven over de rechten van werkende moeders. Maar ook het beleid wordt aangepast, om zo kinderarbeid bij deze bedrijven en hun toeleveranciers uit te bannen.   

Wat kunnen bedrijven zelf doen?

Werk je voor een bedrijf in de kleding- en textielindustrie en wil je weten hoe jouw organisatie haar positieve impact op kinderen kan vergroten en tegelijkertijd haar negatieve impact kan verkleinen? Vul dan de Child Rights Self-Assessment Tool in. Zo krijg je meer informatie over de risico’s van het schenden van kinderrechten. Zowel per sector als per land. 

Daarnaast heeft UNICEF de Children’s Rights and Business Atlas ontwikkeld. Dit geeft je direct meer inzicht in de risico’s per sector en land.

Heb je vragen of wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met onze KRB-specialisten via krb@unicef.nl voor een vrijblijvend gesprek.

Wat doet UNICEF met Nederlandse kledingmerken

  • UNICEF Nederland helpt bedrijven te helpen bij het maken van een risico-analyse en het formuleren van mensen- en kinderrechtenbeleid. Via de Child Rights Self-Assessment Tool krijg inzicht in de risico’s van het schenden van kinderrechten. De UNICEF Children’s Rights and Business Atlas geeft dit inzicht per land. 
  • UNICEF Nederland helpt Nederlandse kledingmerken door ze te koppelen aan collega’s of lokale NGO’s in productielanden. Hierdoor krijgen zij betrouwbare informatie over de risico’s in hun productielanden en kunnen zij samenwerken om eventuele negatieve effecten op kinderen in hun keten aan te pakken. Omdat UNICEF een internationale organisatie is met vertegenwoordiging in meer dan 155 landen, zijn wij vertegenwoordigd in vrijwel alle landen waar kleding- en textiel vandaan komt. Door Nederlandse merken te koppelen aan onze collega’s of lokale NGO’s in productielanden, kunnen zij samen de negatieve effecten op kinderen in deze sector verminderen.  
  • Bedrijven kunnen via UNICEF de gemeenschappen in productielanden financieel steunen. UNICEF is actief in vrijwel alle productielanden uit de kleding en textielketen. Hier werken wij (in samenwerking met lokale en/ of nationale overheden) aan voorzieningen en randvoorwaarden om kinderarbeid en andere kinderrechtenschendingen te voorkomen.  
Wat wil UNICEF bereiken

In landen als Bangladesh, Vietnam en Turkije worden veel van onze T-shirts, spijkerbroeken en schoenen gemaakt. Miljoenen vrouwen en kinderen werken hiervoor in de kleding- en textielindustrie. Vaak onder zware omstandigheden en voor zeer lage lonen. UNICEF zet zich in om de situatie van kinderen en hun families structureel te verbeteren. 

© UNICEF/Bangladesh/BrianSokel

Projecten 

UNICEF is actief in veel landen waar kleding wordt geproduceerd. In deze landen bouwen we aan randvoorwaarden (educatie)systemen die helpen voorkomen dat kinderen in kinderarbeid terecht komen. Hieronder 3 projecten waar uw bedrijf aan mee kan werken of financieel aan kan bijdragen: 

Samen met twee Nederlandse kleding- en textielbedrijven werkten we aan het voorkomen en bestrijden van kinderarbeid in de productieketens. We nemen maatregelen om te voorkomen dat kinderarbeid in de productieketen voorkomt door onder andere het beleid van producenten richting hun leveranciers aan te scherpen en hen te trainen op het gebied van kinderrechten. Daarnaast werken samen om de situatie en rechten van kinderen in productielocaties te verbeteren. Bijvoorbeeld door het realiseren van gedegen kinderopvang, het creëren van goede voorzieningen om borstvoeding te geven en kinderen en gezinnen uit de gemeenschap te trainen op het gebied van WASH. 

In samenwerking met deze twee Nederlandse kledingmerken bereikten we ruim 3600 medewerkers en hun kinderen. 

Turkije - Tegengaan van kinderarbeid

Turkije

Vietnam - Ieder kind leert

We werken o.a. samen met:

  • Allianties, sectorinitiatieven; WNCB, Amfori, Convenantsleden
  • Zeeman
  • America Today
  • Company Fits
  • GSRD Foundation
SDG

Met de verschillende projecten en acties van UNICEF in deze sector dragen we bij aan SDG's:

SDG 1 Geen armoede
SDG 4 Kwaliteitsonderwijs
SDG 8 Eerlijk werk en economische groei
SDG 14 Leven in het water
SDG 15 Leven op het land

Met de verschillende projecten en acties van UNICEF in deze sector dragen we bij aan SDG's:

SDG 1 Geen armoede
SDG 4 Kwaliteitsonderwijs
SDG 8 Eerlijk werk en economische groei
SDG 14 Leven in het water
SDG 15 Leven op het land

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met

Portret jeroen

Jeroen van der Heijden

Senior Specialist KRB - Kennis & Ontwikkeling

jvanderheijden@unicef.nl

+31 622005917