In hoeverre kiezen we zelf wat we eten

13 december 2022 - Suzanne Laszlo

De aangekondigde wetgeving om kindermarketing voor ongezonde voeding te verbieden is een belangrijke stap om overgewicht bij kinderen te verminderen. Dat is hard nodig, want ruim 1 op de 6 kinderen heeft hiermee te maken.

Suzanne Laszlo directeur UNICEF Nederland

In sommige wijken is dit zelfs 1 op de 3. Kinderen worden elke dag weer overladen met kleurrijke reclames op TV, TikTok en rond school, waardoor zij, zonder er bewust voor te kunnen kiezen, consequent onder invloed staan van marketing.    

We weten dat kinderen zeer kwetsbaar zijn voor voedselmarketing. Hun emotionele en mentale weerbaarheid moet immers nog ontwikkeld worden om de intentie van voedselmarketing te kunnen weerstaan. Het experiment vanuit de Biteback campagne in de UK laat dat goed zien. Jongeren kregen allemaal dezelfde marketing uitingen te zien in hun omgeving en op hun online tijdlijn waardoor zij allemaal exact hetzelfde eten kozen in een restaurant.    

Het continue en overal zien van ongezonde voedingsmarketing in het begin van hun leven beïnvloedt levenslange voorkeuren en consumptiepatronen. Dit is zorgelijk; mede daardoor groeit het aantal personen met overgewicht uit naar meer dan 50% van de volwassen bevolking. Voorlichting over goede voeding is belangrijk, maar redt het niet tegen de overdaad aan reclame-uitingen die veelal niet gericht zijn op het promoten van gezond voedsel.  

Het toepassen van voor kinderen aantrekkelijke reclametechnieken beïnvloedt hun vrije keuze. Het merendeel van de reclame die kinderen en jongeren zien is voor ongezond eten en drinken, waardoor hen deze keuze juist ‘onbewust’ opgelegd wordt. Ouders hebben vaak helemaal geen weet van alle reclame-uitingen die via kind influencers, prijsvragen en acties op hun kinderen afkomt.    

De overheid creëert met de voorgestelde wetgeving een gelijk speelveld voor aanbieders van voeding en handelt tegelijkertijd vanuit het belang van het kind. We zien de aankondiging van de staatssecretaris dan ook als een moedige eerste stap om het recht van kinderen op gezondheid en goede voeding te verwezenlijken. 

Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland
en Koen Joosten, kinderarts Erasmus MC