meisjes aan ontbijttafel meisjes aan ontbijttafel

Stop Kindermarketing

Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Samen met vele andere partijen zet UNICEF Nederland zich via de "Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding" in om kinderen te beschermen tegen marketing van ongezonde voedingsmiddelen.

Goed gevoed voor een gezonde toekomst

Goed gevoed zijn is een belangrijk onderdeel om je als kind mentaal, sociaal en lichamelijk optimaal te kunnen ontwikkelen. Mede door de brede beschikbaarheid en marketing van ongezonde voeding is dit een grote uitdaging. Daarom is het van belang om voor kinderen de gezonde keuze normaal en makkelijk te maken. Vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn hier stappen voor nodig, zodat kinderen gezond kunnen opgroeien.  

Alliantie

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is een breed samenwerkingsverband van wetenschappers en maatschappelijke, consumenten- en gezondheidsorganisaties. Wij bundelen onze krachten om marketing gericht op kinderen voor ongezonde voedingsmiddelen te stoppen. 
 
Pogingen tot zelfregulering vanuit de voedingsindustrie hebben tot nu toe niet gewerkt. Er zijn stappen gezet, maar onvoldoende om kinderen écht te beschermen.

De partners bepalen gezamenlijk de koers van de Alliantie. De Alliantie wordt bestuurd door een kernteam van partners, onder coördinatie van UNICEF Nederland.

Stop Kindermarketing van gezond eten en drinken

Bekijk de infographic

Wat willen wij

Ondanks aanbevelingen vanuit de WHO, het Kinderrechtenverdrag en toezeggingen van de Nederlandse regering om kindermarketing voor ongezonde voeding aan te pakken, worden Nederlandse kinderen nog steeds veelvuldig blootgesteld aan kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen. 
 
Het huidige systeem van zelfregulering is niet opgesteld vanuit het belang van het kind. Het is tijd voor eerlijke, transparante en duidelijke wettelijke maatregelen voor reclame voor voedingsmiddelen waarbij de rechten van het kind wél voorop staan. Daarbij is monitoring en handhaving essentieel om daadwerkelijke blootstelling aan marketing voor ongezonde voeding bij kinderen te voorkomen. Met sancties voor ongeoorloofde kindermarketing.  

Wetgeving vanuit de rechten van het kind bevat de volgende elementen: 

  • Reclame gericht op kinderen tot 18 jaar alleen voor gezonde voedingsmiddelen
  • Verbied alle vormen van kindermarketing voor ongezonde voedingsmiddelen
  • Gezonde Voeding = Schijf van Vijf (Voedingscentrum)

Lees meer over ons standpunt in ons position paper.

Contact

de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is bereikbaar via 088 4449650 (UNICEF Nederland) en via info@stopkindermarketing.nl

Hoe groter de Alliantie, hoe beter. Samen staan we sterker. Partners van de alliantie zijn:

logo's