Geen pleister voor kinderen: bestaanszekerheid vraagt nu actie

29 september 2023 - Suzanne Laszlo

De Commissie sociaal minimum biedt in haar rapport ‘Een zeker bestaan’ broodnodige en concrete mogelijkheden om door te pakken op het welzijn van kinderen in armoede. Het is essentieel om onmiddellijk te handelen en de gepresenteerde visie op het sociaal minimum op te volgen. Om een goede toekomst voor alle kinderen in het Nederlands Koninkrijk te verzekeren is een ministerie-overstijgende visie en aanpak noodzakelijk.

Meisje zit op de vloer

Pleisters plakken

“Ontbijt op school is pleisters plakken,” zei een wethouder uit het zuiden van het land recent. En met hem waren er meer die er zo over dachten. Ze hebben een punt. Ontbijt op school is succesvol gebleken streven om te voorkomen dat kinderen met honger in de klas zitten. Tegelijkertijd is het een pleister op een wond die maar niet wil helen. In een welvarend land als Nederland, dat kinderrechten hoog in het vaandel heeft, groeien duizenden kinderen op in armoede. Een situatie die hun huidige welzijn en ontwikkeling voor de toekomst ernstig belemmert. Het huidige systeem, met zijn wirwar aan regels en onduidelijkheden over rechten, is ontoereikend en onrechtvaardig.

De Commissie sociaal minimum biedt handvatten om direct de bestaanszekerheid van mensen te verbeteren. Het verhogen van het inkomen is daarbij essentieel, maar niet voldoende. Een stelselwijziging is noodzakelijk om op lange termijn te zorgen voor een eerlijk, eenvoudig en rechtvaardig systeem dat zorgt voor bestaanszekerheid. Een rechtvaardig systeem moet ouders in staat stellen om zelf te voorzien in de behoeften van hun kinderen. Zowel in het Nederlandse als Caribische deel van ons Koninkrijk.

Integrale aanpak

Armoede is een complex probleem dat een integrale aanpak vereist, overstijgend aan ministeries, met een visie op alle terreinen die relevant zijn voor de ontwikkeling van kinderen die opgroeien in armoede. Dat is niet slechts een morele opdracht, maar ook een verantwoordelijkheid die voortvloeit uit artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag, dat stelt dat het belang van het kind voorop moet staan bij alle maatregelen die kinderen betreffen.

We kunnen niet wachten

Dat zo’n verandering tijd vergt, weten we. Maar dat maakt de urgentie niet minder groot. De overheid moet nú de nodige voorbereidingen doen, zodat een nieuw kabinet meteen kan bouwen aan een rechtvaardig systeem dat ouders in staat stelt om zelf te voorzien in de behoeften van hun kinderen. Gezinnen moeten makkelijker de weg kunnen vinden naar de voorzieningen waar zij recht op hebben, en kinderen moeten de mogelijkheid hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving, met toegang tot onderwijs, sport en een veilige leefomgeving. Zoals de jongeren in het UNICEF Jongerenadvies 2023 zeggen: “Maak buitenschoolse activiteiten zoals sport en hobby's gratis beschikbaar. Zorg dat iedereen mee kan doen. Dat verbetert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van alle kinderen.” 

We kunnen dus niet wachten met de fundamentele reorganisatie van het armoedebeleid in Nederland tot er een nieuw kabinet is. De toekomst van onze kinderen is niet iets waar je pas over een tijd aan kan bouwen. Daarvoor zijn kinderen simpelweg te belangrijk.