Kinderrechten in Europa onder druk

10 december 2021 - Eva van Aalst

Vandaag is het Internationale Mensenrechtendag. Een dag waarop de Verenigde Naties en mensen- en kinderrechtenorganisaties aandacht vragen voor hun werk. Want mensenrechten, ook die van kinderen, worden nog altijd geschonden. Samen kunnen en moeten we ervoor zorgen dat de rechten van alle kinderen overal worden beschermd.

Vluchtelingen bij turks griekse grens.uni309711

Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aangenomen. Dat gebeurde net voor middernacht in het Palais Chaillot in Parijs. Hiermee steunden de landen van de Verenigde Naties de uitgangspunten van het verdrag. In de kern: alle mensen hebben dezelfde rechten, ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Inmiddels wordt de UVRM onderschreven door 193 landen. 

Aan aandacht, steun en toegang dus geen gebrek

Desondanks staan de mensenrechten, ook van veel kinderen, nog steeds onder druk. Wereldwijd zijn 84 miljoen mensen gedwongen op de vlucht. Hiervan is 42% kind. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR constateert dat de internationale gemeenschap er niet in slaagt geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen te voorkomen, die mensen uit hun huizen blijven verdrijven. Al bijna tien jaar blijft het aantal mensen dat gedwongen op de vlucht slaat toenemen.  

In het nieuws horen we steeds weer berichten over kinderen die in erbarmelijke omstandigheden leven, worden teruggedreven of vastgehouden aan de oostgrenzen van Europa. Bij de recente pushbacks aan de Europese grenzen zijn veel kinderen betrokken. De verhalen en de beelden zijn schokkend. Deze situaties vormen een directe mensenrechtenschending. Deze kinderen en hun families hebben recht op bescherming en recht op het aanvragen van asiel. 

Vandaag, op Internationale Mensenrechtendag, zijn we in Europa ver verwijderd van realiseren van de rechten van kinderen op de vlucht.  

De recente schipbreuk voor de Franse kust, waarbij minstens 27 mensen om het leven kwamen, waaronder kinderen en een zwangere vrouw, herinnert ons er sterk aan dat er dringend collectieve actie nodig is om het vermijdbare verlies aan mensenlevens op zee een halt toe te roepen.  

De ontwikkelingen in Europa vragen om een hernieuwde en gezamenlijk inzet voor de bescherming van kinderen. Landen in de EU moeten hun handen ineenslaan om te voorkomen dat soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst opnieuw gebeuren en ervoor te zorgen dat alle kinderen in Europa worden beschermd, ongeacht hun migratiestatus. Migrantenkinderen mogen niet worden ingezet als middel voor politieke doeleinden. Hun recht om veilig asiel aan te vragen moet worden gegarandeerd. 

Vandaag spreken de Ministers van Justitie van de EU-landen in Brussel over het EU-migratiebeleid. Wij roepen hen op er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat kinderrechten gerespecteerd worden en kinderlevens niet langer in gevaar worden gebracht. 

UNICEF staat klaar om samen te werken met regeringen in de EU, Oost-Europa en de Westelijke Balkan, VN-organisaties en maatschappelijke organisaties om dringende humanitaire hulp, bescherming en kindvriendelijke accommodatie te bieden aan alle kinderen in nood aan internationale grenzen. 

Samen kunnen en moeten we ervoor zorgen dat de rechten van alle kinderen overal worden begrepen, beschermd en bevorderd. Een kind is een kind. Ongeacht de omstandigheden. 

De Universele Verklaring kwam in het Guinness Book of Records als ‘s werelds meest vertaalde document. De volledige tekst is in meer dan 500 talen beschikbaar.