drie oekraiense kinderen

Vragen over onbegeleide kinderen uit Oekraïne

Het kan zijn dat je ineens te maken krijgt met onbegeleide minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne. Wat moet en kan je dan het beste doen? Op deze pagina vind je antwoorden en contactgegevens.

Ik kom op een station een (onbegeleide) minderjarige uit Oekraïne tegen? Wat moet ik doen? 

Registreer (onbegeleide) Oekraïense kinderen (net als alle andere Oekraïners Nederland) altijd bij een Nederlandse gemeente zodat zij worden opgenomen in de Basisregistratie Personen en niet buiten beeld verdwijnen. Wanneer de gemeente vaststelt dat een minderjarige onbegeleid is, moet er direct contact opgenomen worden met Nidos. Nidos doet vervolgens een intake met de minderjarige, en indien mogelijk met ouders op afstand, en beoordeelt of het aanvragen van tijdelijke voogdij gepast is. Ook zorgt Nidos, in overleg met de gemeente, voor de opvang van minderjarigen. De gemeente kan de minderjarige bij Nidos melden via 088-5011885 of oekraine@nidos.nl.

Ik werk in de gemeente opvang en signaleer een minderjarige. Wat moet ik doen?

Registreer (onbegeleide) Oekraïense kinderen (net als alle andere Oekraïners Nederland) altijd bij een Nederlandse gemeente zodat zij worden opgenomen, in de Basisregistratie Personen en niet buiten beeld verdwijnen. Wanneer de gemeente vaststelt dat een minderjarige onbegeleid is, moet er direct contact opgenomen worden met Nidos. Nidos doet vervolgens een intake met de minderjarige, en indien mogelijk met ouders op afstand, en beoordeelt of het aanvragen van tijdelijke voogdij gepast is. Ook zorgt Nidos, in overleg met de gemeente, voor de opvang van minderjarigen. De gemeente kan de minderjarige bij Nidos melden via 088-5011885 of oekraine@nidos.nl.

Neem nooit zelf actie door een kind in huis te nemen of weg te halen bij de mensen die nu voor het kind zorgen.

Hoe weet ik of een kind feitelijk onbegeleid reist? En wat kan ik doen?

Een kind is onbegeleid als het zonder ouders is, of zonder iemand anders die officieel de zorg voor het kind heeft gekregen (een voogd). Allereerst, probeer een indruk te krijgen hoe het met het kind gaat en of het kind alleen is of dat hij/zij bij ouders/familie/voogd/verzorger verblijft.

Registreer (onbegeleide) Oekraïense kinderen (net als alle andere Oekraïners Nederland) altijd bij een Nederlandse gemeente zodat zij worden opgenomen, in de Basisregistratie Personen en niet buiten beeld verdwijnen. Wanneer de gemeente vaststelt dat een minderjarige onbegeleid is, moet er direct contact opgenomen worden met Nidos via 088-5011885 of oekraine@nidos.nl.

Professionals van Nidos zullen onderzoeken wat de situatie van het kind is en de stappen zetten die in het belang van dit kind zijn. Neem nooit zelf actie door een kind op te nemen of weg te halen bij de mensen die nu voor het kind zorgen. In geval vermoedens van mensenhandel, uitbuiting of dwangarbeid bel altijd de lokale politie via 0900-8844.

Als het kind inderdaad onbegeleid blijkt te zijn, zal Nidos het tijdelijk gezag in Nederland regelen indien nodig. Dit wil overigens niet (altijd) zeggen dat het kind gescheiden wordt van de volwassene of het gezin waar hij/zij op dat moment bij verblijft.

Ik wil vluchtelingenkinderen vanuit Oekraïne of buurlanden naar Nederland brengen. Wat moet ik wel en niet doen?

NIET

Neem nooit kinderen alleen, zonder ouders of wettelijk voogd mee uit Oekraïne of de regio mee naar Nederland. Om te voorkomen dat kinderen (langdurig) gescheiden raken van familie en om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van mensenhandel, uitbuiting en ontvoering, is tussen Oekraïne en Polen afgesproken dat deze kinderen in Polen worden geregistreerd en opgevangen. Hulporganisaties zoals UNICEF helpen hierbij.

WEL

Opvang regelen

Zoekt u opvang voor groepen onbegeleide Oekraïense kinderen, registreer (onbegeleide) Oekraïense kinderen (net als alle andere Oekraïners in Nederland) altijd bij een Nederlandse gemeente zodat zij worden opgenomen in de Basisregistratie Personen en niet buiten beeld verdwijnen. Wanneer de gemeente vaststelt dat een minderjarige onbegeleid is, moet er direct contact opgenomen worden met Nidos. Nidos doet vervolgens een intake met de minderjarige, en indien mogelijk met ouders op afstand, en beoordeelt of het aanvragen van tijdelijke voogdij gepast is. Ook zorgt Nidos, in overleg met de gemeente, voor de opvang van minderjarigen. De gemeente kan de minderjarige bij Nidos melden via 088-5011885 of oekraine@nidos.nl.

De Nederlands overheid heeft een handreiking ontwikkeld voor particulieren die opvangplek aan (willen) bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Daarin staat waar men op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. Deze laatste vier partijen vormen samen met NLvoorelkaar een Consortium. De Rijksoverheid werkt op landelijk niveau samen met het Consortium om de opvang door particulieren te begeleiden.

Ik wil een kind opvangen in mijn gezin. Wat moet ik weten/regelen? 

Neem een kind nooit zomaar eigenhandig in huis, maar meld je aan bij een officiële instantie.

Stichting Nidos regelt de begeleiding en opvang voor onbegeleide Oekraïense kinderen. U kunt zich aanmelden als opvanggezin via opvangouders@nidos.nl of telefonisch via 088-5011200. Nidos screent vooraf alle opvanggezinnen en bereidt hen voor. Meer informatie is te vinden op de site van Stichting Nidos.

De opvang van volwassenen en kinderen in gezinnen uit Oekraïne is anders geregeld dan de opvang van onbegeleide kinderen. De 25 veiligheidsregio’s stellen opvangplekken beschikbaar op bestaande locaties. Er worden speciale opvanglocaties geopend door Nederlandse gemeenten, bijvoorbeeld in Groningen, Amsterdam en Maastricht. De opvanglocaties bieden slaapplekken voor mensen met de Oekraïense nationaliteit. En ook voor mensen met een Oekraïense verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld een Syriër met een asielvergunning in Oekraïne. Of een student uit Nigeria met een studievergunning in Oekraïne. Iedereen die recht heeft op verblijf in Oekraïne, heeft nu recht op opvang door de Nederlandse gemeenten.

Ook kunnen de vluchtelingen gebruikmaken van initiatieven van particuliere Nederlanders die bereid zijn hen in huis te nemen. Om dat veilig en volgens humanitaire standaarden te doen, coördineren de hulporganisaties deze particuliere initiatieven. Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils coordineren viaTakecarebnb en NLvoorelkaar duizenden gastgezinnen die hun huis openstellen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Deze gezamenlijke coördinatie is mede op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ik heb een vermoeden van mensenhandel, uitbuiting of dwangarbeid. Wat moet ik doen? 

Meld vermoedens van dwang of uitbuiting altijd bij de plaatselijke politie via 0900-8844.  

Maakt u zich om andere redenen zorgen om een kind? Dan kunt u een melding doen bij Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000.

Bij een spoedsituatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met een locatie van de Raad voor de Kinderbescherming.