UNICEF: Stop met in gevaar brengen kinderlevens aan Europese grenzen

10 november 2021

DEN HAAG - UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de erbarmelijke situatie van migranten- en vluchtelingenkinderen in de grensgebieden van Europa. Bij de recente pushbacks aan de Europese grenzen zijn veel kinderen betrokken. De kinderrechtenorganisatie van de VN roept de lidstaten op om de rechten van kinderen te respecteren en te stoppen met het in gevaar brengen van kinderlevens. 

Afshan Khan, UNICEF's speciale coördinator voor de opvang van vluchtelingen en migranten in Europa, laat zich in kritische bewoordingen uit over de pushbacks aan de Europese grenzen: ‘Berichten over kinderen die in erbarmelijke omstandigheden leven, worden teruggedreven of vastgehouden aan de oostgrenzen, zijn schokkend en een directe schending van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Kinderen en hun families hebben het recht om asiel aan te vragen en hun beschermingsbehoeften op individuele basis te laten beoordelen.’ 

UNICEF erkent de soevereiniteit van de lidstaten en de noodzaak van veilig en ordelijk grensbeheer met respect voor mensenrechten en kinderrechten. De organisatie sluit zich aan bij de zusterorganisaties van de VN (UNHCR, IOM en OHCHR) in het veroordelen van het gebruik van pushbacks, waar dan ook. Pushbacks schenden internationaal recht en brengen het leven van kinderen in gevaar, zonder rekening te houden met hun belangen of de risico's waarmee ze bij terugkeer kunnen worden geconfronteerd. 

In 2021 zijn kinderen herhaaldelijk slachtoffer geworden van politieke geschillen en conflicten over beheer aan de buitengrenzen van de EU. Deze ontwikkelingen vragen om een ​​hernieuwde inzet voor de bescherming en belangen van kinderen, aldus Afshan Khan. ‘Er is behoefte aan gezamenlijke politieke inzet voor de bescherming van alle kinderen in Europa, ongeacht waar ze vandaan komen en wat hun migratiestatus is. Asielzoekende en migrantenkinderen mogen niet als middel voor politieke doeleinden worden gebruikt. Hun recht om veilig asiel aan te vragen moet worden gegarandeerd.’ 

UNICEF staat klaar om samen te werken met regeringen in de EU, Oost-Europa en de Westelijke Balkan, VN-organisaties en maatschappelijke organisaties om dringende humanitaire hulp, bescherming en kindvriendelijke accommodatie te bieden aan alle kinderen in nood aan internationale grenzen. De organisatie roept op tot snelle goedkeuring van hervormingsmaatregelen voor migratie, die de rechten van het kind in landen van herkomst, doorreis en bestemming beschermen. Khan: ‘Samen kunnen en moeten we ervoor zorgen dat de rechten van alle kinderen overal worden begrepen, beschermd en bevorderd. Een kind is een kind. Ongeacht de omstandigheden.’