Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Sint Maarten

Woensdag 6 september 2017 staat in het geheugen gegrift van de kinderen van Sint Maarten. Die dag werd het eiland zwaar getroffen door Irma, de meest krachtige orkaan die ooit over de Cariben raasde. Na de eerste noodhulp is de wederopbouw gestart, UNICEF Nederland is er voor de kinderen van Sint Maarten.

De eerste dagen na orkaan Irma

Direct na de ramp was de situatie chaotisch en onveilig: er was geen electriciteit, geen telefoonverkeer en er was een groot gebrek aan water en voedsel. Irma had een enorme schade aangericht, 92 procent van de bebouwing was beschadigd of verwoest, waaronder ook veel scholen, kinderdagverblijven en crèches.

Kinderen extra kwetsbaar

Kinderen zijn erg kwetsbaar bij een ramp als deze: ze hebben urenlang de verschrikkelijke orkaan doorstaan, gezien hoe hun huis, school en spullen zijn vergaan. Er is geen plek meer waar ze veilig kunnen spelen. Hun ouders of verzorgers zijn hun huis, bezittingen en vaak ook hun inkomen kwijt. Er zijn duizenden kinderen zonder legale status op Sint Maarten, zij zijn extra kwetsbaar. Ook kinderen uit gezinnen die het voor de ramp al moeilijk hadden hebben extra hulp nodig. Vlak na de ramp zijn kinderen van het eiland afgehaald en ondergebracht bij familie of pleeg- gezinnen elders. Door de chaos in de dagen na de ramp zijn niet alle kinderen en opvangadressen goed geregistreerd. 

Wederopbouw in volle gang

De wederopbouw na Irma is momenteel volop aan de gang, UNICEF Nederland richt zich daarbij op de kinderen van Sint Maarten. Wij doen dat op gebied van onderwijs en bescherming, inclusief psychosociale hulp en life skills. Om zoveel mogelijk voor de kinderen op het eiland te bereiken, werken we samen met en krijgen we steun van de overheid van Sint Maarten, de Nederlandse overheid, het Rode Kruis, de KNVB en andere partners.

Sport is een effectieve manier om nare ervaringen te verwerken. Naast bewegen, leren kinderen en jongeren in dit project life skills van UNICEF en de KNVB.

World Coaches

UNICEF werkt samen met de KNVB omdat kinderen en jongeren via sport nare ervaringen op een effectieve manier kunnen verwerken. Naast bewegen, leren zij in dit project life skills, zoals omgaan met alcohol, met respect omgaan met anderen en openbare ruimtes, voor jezelf opkomen, omgaan met verlies en andere emoties die vaak optreden na een heftige ramp als orkaan Irma. Hiervoor krijgen zij les van speciaal getrainde sportcoaches. 

UNICEF en de KNVB hebben via het KNVB World Coaches programma 25 lokale coaches opgeleid die de life skills verweven in de trainingen en wedstrijden met en voor de kinderen. 650 kinderen nemen deel aan het programma. Het  WorldCoaches programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de St. Maarten Soccer Association en in coördinatie met het Departement van Sport van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport en hun uitvoerende orgaan, het National Sport Institute.

Sportattributen, zoals deze horden, zijn nu weer beschikbaar voor de kinderen

Nieuw spel- en leermateriaal

Vijftien naschoolse opvangorganisaties en zeven kinderdagverblijven hebben via UNICEF Nederland nieuw materiaal ontvangen omdat deze centra in de orkaan vrijwel alles verloren waren. De materialen zijn aangekocht op basis van een lijst van benodigdheden van de centra. Het omvat onder andere: knutsel-en tekenmateriaal, sportbenodigdheden, educatieve spellen, leesboeken, kantoorbenodigdheden, kleine meubels en vervangend materiaal voor de buitenspeelplaats. Hierdoor is de kwaliteit van de opvang verbeterd.

Artikel 28

Onderwijs

Wat doen we op Sint Maarten?

We hebben de overheid van Sint Maarten geholpen om de kinderen van het eiland zo snel mogelijk weer naar school te krijgen en te kunnen leren in een veilige en stimulerende leeromgeving. Op 2 oktober 2017 gingen de meeste scholen weer open. UNICEF heeft 150 leerkrachten getraind om psychosociale hulp te verlenen aan kinderen om de traumatische gebeurtenissen te verwerken. Deze methode kan ook worden ingezet in de klas bij andere ingrijpende situaties, zoals ernstige ziekte van een kind.

Orkaanbestendige scholen en rampenvoorbereiding

Orkaan Irma zal niet de laatste orkaan zijn die de kinderen van Sint Maarten raakt. Daarom is het is belangrijk dat rampenvoorbereiding wordt opgenomen in het schoolsysteem. We adviseren over orkaanbestendige herbouw van scholen, rampenplannen voor scholen en over het integreren van lessen en ramp-oefeningen om voorbereid te zijn op orkanen in de toekomst. UNICEF Nederland heeft geholpen bij het verbeteren van de rampenvoorbereiding op het gebied van kinderbescherming. Er is een protocol gekomen voor de sector en instanties hebben een cursus gevolgd over kinderbescherming bij rampen. Tussen de zes eilanden van het koninkrijk is een protocol ontwikkeld om de evacuatie van kinderen goed te regelen, zodat toezicht, voogdij en praktische hulp aan kinderen beter verlopen.

Samengevat ondersteunen we de overheid van Sint Maarten het volgende te bereiken:

  • Leraren en kinderen hebben psychosociale hulp gekregen en zijn waar nodig doorverwezen naar gespecialiseerde psychische hulp.
  • Kinderen gaan weer naar school, kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn van goede kwaliteit.
  • Leraren en leerlingen weten hoe ze op toekomstige rampen voorbereid moeten zijn.
  • Lokale autoriteiten, gemeenschappen en families zijn voorgelicht over de risico’s die kinderen lopen wanneer ze niet bij hun familie, verzorgers of in hun eigen gemeenschap opgroeien. De hulpverleningssystemen zijn versterkt.
  • Alle kinderen die na de ramp van het eiland zijn gegaan zijn geregistreerd en hun verblijfplaats is bekend.

UNICEF werkt op Sint Maarten binnen het onderwijs- en kinderbeschermingssysteem vanuit het principe ‘building back better’. De ramp is ook een kans om de bescherming van rechten van kinderen op Sint Maarten te verbeteren zodat alle kinderen gezond en veilig opgroeien en hun volle potentieel kunnen verwezenlijken.

In 2020 is een rapport (situatie analyse) gepubliceerd over Sint Maarten.

Deze projecten worden mede gefinancierd uit het Nederlandse Wederopbouwfonds voor Sint Maarten, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deze projecten worden mede gefinancierd uit het Nederlandse Wederopbouwfonds voor Sint Maarten, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de early recovery fase is in totaal 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle deelnemende projecten die direct effect hebben voor de bevolking op Sint-Maarten. 

Deze projecten worden mede gefinancierd uit het Nederlandse Wederopbouwfonds voor Sint Maarten, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de early recovery fase is in totaal 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle deelnemende projecten die direct effect hebben voor de bevolking op Sint-Maarten. 

Gerelateerd aan dit onderwerp