Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Sint Maarten

Woensdag 6 september staat in het geheugen gegrift van de kinderen van Sint Maarten. Die dag werd het eiland zwaar getroffen door Irma, de meest krachtige orkaan die ooit over de Cariben raasde. Na de eerste noodhulp is de wederopbouw gestart, UNICEF is er voor de kinderen van Sint Maarten.

De eerste dagen na orkaan Irma

Direct na de ramp was de situatie chaotisch en onveilig: er was geen electriciteit, geen telefoonverkeer en er was een groot gebrek aan water en voedsel. Irma had een enorme schade aangericht, 92 procent van de bebouwing was beschadigd of verwoest, waaronder ook veel scholen, kinderdagverblijven en crèches.

Kinderen extra kwetsbaar

Kinderen zijn erg kwetsbaar bij een ramp als deze: ze hebben urenlang de verschrikkelijke orkaan doorstaan, gezien hoe hun huis, school en spullen zijn vergaan. Er is geen plek meer waar ze veilig kunnen spelen. Hun ouders of verzorgers zijn hun huis, bezittingen en vaak ook hun inkomen kwijt. Er zijn duizenden kinderen zonder legale status op Sint Maarten, zij zijn extra kwetsbaar. Ook kinderen uit gezinnen die het voor de ramp al moeilijk hadden hebben extra hulp nodig. Vlak na de ramp zijn kinderen van het eiland afgehaald en ondergebracht bij familie of pleeg- gezinnen elders. Door de chaos in de dagen na de ramp zijn niet alle kinderen en opvangadressen goed geregistreerd.

Wederopbouw in volle gang

De wederopbouw na Irma is momenteel volop aan de gang, UNICEF richt zich daarbij op de kinderen van Sint Maarten. Wij doen dat op gebied van onderwijs en bescherming, inclusief psychosociale hulp en life skills. Om zoveel mogelijk voor de kinderen op het eiland te bereiken, werken we samen met en krijgen we steun van de overheid van Sint Maarten, de Nederlandse overheid, het Rode Kruis, de KNVB en andere partners.

Sport is een effectieve manier om nare ervaringen te verwerken. Naast bewegen, leren kinderen en jongeren in dit project life skills van UNICEF en de KNVB.

UNICEF werkt samen met de KNVB omdat kinderen en jongeren via sport nare ervaringen op een effectieve manier kunnen verwerken. Naast bewegen, leren zij in dit project life skills, zoals omgaan met alcohol, met respect omgaan met anderen en openbare ruimtes, voor jezelf opkomen, omgaan met verlies en andere emoties die vaak optreden na een heftige ramp als orkaan Irma. Hiervoor krijgen zij les van speciaal getrainde sportcoaches. 

UNICEF en de KNVB leiden via het KNVB WorldCoaches programma 25 lokale coaches op die de life skills verweven in de trainingen en wedstrijden met en voor de kinderen. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de St. Maarten Soccer Association en in coördinatie met het Departement van Sport van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport en hun uitvoerende orgaan, het National Sport Institute.

Kinderen maken onder leiding van een filmcoach een film over een kinderrecht dat zij belangrijk vinden. 

Creatieve expressie is niet alleen leuk, het kan ook bijdragen aan het verwerken en begrijpen van nare ervaringen. Een van de methoden die UNICEF daarvoor inzet, is kinderen zelf films laten maken over onderwerpen die hen raken. Tegelijkertijd leren zij van UNICEF over kinderrechten.

Op Sint Maarten maar ook op Sint Eustatius en Saba gaan kinderen en jongeren onder professionele begeleiding aan de slag: van een tekening of een verhaal over hun ervaringen, het maken van een script, acteren, filmen, regisseren, tot het eindproduct, hun eigen film.

Door de film uiteindelijk op een groot scherm of een filmzaal te tonen, worden ook hun ouders, familie, buren en andere mensen in gemeenschap betrokken bij het leven van de jonge filmmakers. Zo krijgen zij een beter beeld van hoe de kinderen orkaan Irma hebben ervaren.

Wat doen we op Sint Maarten?

We hebben de overheid van Sint Maarten geholpen om de kinderen van het eiland zo snel mogelijk weer naar school te krijgen en te kunnen leren in een veilige en stimulerende leeromgeving. Op 2 oktober gingen de meeste scholen weer open. UNICEF verleent psychosociale hulp aan leerkrachten en aan kinderen om de traumatische gebeurtenissen te verwerken en het dagelijks leven weer op te pakken. Ook krijgen leerkrachten speciale trainingen om in de klas aandacht te besteden aan de orkaan en kinderen te helpen hun ervaringen te verwerken.

Orkaanbestendige scholen

Orkaan Irma zal niet de laatste orkaan zijn die de kinderen van Sint Maarten raakt. Daarom is het is belangrijk dat rampenvoorbereiding wordt opgenomen in het schoolsysteem. We adviseren over orkaanbestendige herbouw van scholen en over het integreren van lessen en ramp-oefeningen om voorbereid te zijn op orkanen in de toekomst. We vragen jongeren hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan rampenvoorbereiding en hulpverlening in de eerste uren na een ramp.

Samengevat ondersteunen we de overheid van Sint Maarten het volgende te bereiken:

  • Leraren en kinderen hebben psychosociale hulp gekregen en zijn waar nodig doorverwezen naar gespecialiseerde psychische hulp.
  • Kinderen gaan weer naar school, kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn van goede kwaliteit.
  • Leraren en leerlingen weten hoe ze op toekomstige rampen voorbereid moeten zijn.
  • Kwetsbare kinderen krijgen de juiste ondersteuning om gezond en veilig op te groeien en bij toegang tot onderwijs.
  • Lokale autoriteiten, gemeenschappen en families zijn voorgelicht over de risico’s die kinderen lopen wanneer ze niet bij hun familie, verzorgers of in hun eigen gemeenschap opgroeien. De hulpverleningssystemen zijn versterkt en ouders zijn geïnformeerd over waar ze terechtkunnen voor ondersteuning.
  • Alle kinderen die na de ramp van het eiland zijn gegaan zijn geregistreerd en hun verblijfplaats is bekend.

UNICEF werkt op Sint Maarten binnen het onderwijs- en kinderbeschermingssysteem vanuit het principe ‘building back better’. De ramp is ook een kans om de bescherming van rechten van kinderen op Sint Maarten te verbeteren zodat alle kinderen gezond en veilig opgroeien en hun volle potentieel kunnen verwezenlijken.

Deze projecten worden mede gefinancierd uit het Nederlandse Wederopbouwfonds voor Sint Maarten, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de early recovery fase is in totaal 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle deelnemende projecten die direct effect hebben voor de bevolking op Sint-Maarten. 

Deze projecten worden mede gefinancierd uit het Nederlandse Wederopbouwfonds voor Sint Maarten, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor de early recovery fase is in totaal 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle deelnemende projecten die direct effect hebben voor de bevolking op Sint-Maarten. 

Gerelateerd aan dit onderwerp