Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Sint Maarten

Sint Maarten is een eiland in de Cariben en onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een autonoom land. In september 2017 verwoestten twee extreem zware orkanen, Irma en Maria, het gebied. Op Sint Maarten werd 95% van alle gebouwen beschadigd of verwoest. 

12.000
kinderen

waarvan 20% ongedocumenteerd

27%
van de huishoudens

leeft in armoede

31%
van de jongeren tussen 15-24 jaar

volgt geen opleiding en heeft geen stage of werk

Wat doet UNICEF

In 2017 werd het Caribisch eiland Sint Maarten getroffen door twee zeer zware orkanen. Dit natuurgeweld heeft bestaande problemen zoals armoede en geweld tegen kinderen verergerd. Na de orkanen heeft UNICEF in kaart gebracht wat er voor kinderen nodig was op het gebied van onderwijs, kinderbescherming en psychosociale hulp en in 2018 en 2019 hebben we de hulp uitgevoerd. In 2020 hebben we een rapport over de situatie van kinderen en jongeren op Sint Maarten uitgebracht; de Situation Analysis (SitAn) on children and adolescents 2020.

De korte samenvatting is als summary te lezen.

jongen kijkt uit over stad op Sint Maarten

Orkaanbestendige scholen en rampenvoorbereiding

Orkaan Irma zal niet de laatste orkaan zijn die de kinderen van Sint Maarten raakt. Daarom is het is belangrijk dat rampenvoorbereiding wordt opgenomen in het schoolsysteem. We adviseren over rampenplannen voor scholen en over het integreren van lessen en ramp-oefeningen om voorbereid te zijn op orkanen in de toekomst. UNICEF Nederland heeft geholpen bij het verbeteren van de rampenvoorbereiding op het gebied van kinderbescherming. Er is een protocol gekomen voor de sector en instanties hebben een cursus gevolgd over kinderbescherming bij rampen. Tussen de zes eilanden van het koninkrijk is een protocol ontwikkeld om de evacuatie van kinderen goed te regelen, zodat toezicht, voogdij en praktische hulp aan kinderen beter verlopen.

UNICEF helpt momenteel door de overheid van Sint Maarten te ondersteunen:

  • om beter voorbereid te zijn op natuurrampen,
  • meer capaciteit om psychosociale hulp te verlenen,
  • het welzijn van kinderen en jongeren te verbeteren,
  • voorschoolse educatie te versterken,
  • geweld tegen kinderen aan te pakken
  • en het kinderbeschermingssysteem te verbeteren

We geven trainingen en workshops voor ambtenaren en professionals, helpen met onze technische expertise, zetten publiekscampagnes op, doen onderzoek en geven beleidsadvies. Dit programma wordt voortgezet in 2020-2023 met middelen uit het trustfonds voor Sint Maarten dat beheerd wordt door de Wereld Bank.

Gerelateerd aan dit onderwerp