Een veilig huis, ver van thuis

Oeganda

Het land dat de meeste vluchtelingen opvangt van heel Afrika is Oeganda. In het noorden van Oeganda leven veel kinderen die gevlucht zijn uit Zuid-Soedan. Deze kinderen hebben vaak veel meegemaakt en zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst. Maar er zijn ook extra zorgen voor de bescherming van Oegandese kinderen in deze gebieden. UNICEF biedt deze kinderen kinderbescherming en psychosociale ondersteuning. 

In het Palorinya vluchtelingenkamp spelen kinderen in de kindvriendelijke omgeving waar ze hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

In het Palorinya vluchtelingenkamp spelen kinderen in de kindvriendelijke omgeving waar ze hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

In het Palorinya vluchtelingenkamp spelen kinderen in de kindvriendelijke omgeving waar ze hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

47,1 miljoen

47,1 miljoen

inwoners in Oeganda

1,5 miljoen

1,5 miljoen

vluchtelingen in Oeganda (voornamelijk uit Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo)

56%

56%

van de vluchtelingen in Oeganda is kind

Waarom hulp nodig is

Oeganda vangt de meeste vluchtelingen op van heel Afrika. Meer dan de helft van deze 1,5 miljoen vluchtelingen is kind. Deze kinderen hebben vaak veel heftige gebeurtenissen meegemaakt in hun thuisland of onderweg. Eenmaal aangekomen in Oeganda zijn hun zorgen niet voorbij: het risico op mishandeling, uitbuiting of verwaarlozing is groot. Met name de alleenreizende kinderen zijn kwetsbaar. Ook voor Oegandese kinderen is het leven niet altijd veilig. Schrikbarend genoeg hebben de meeste van hen in hun jonge leven al te maken gehad met vormen van geweld - fysiek, seksueel, huiselijk of emotioneel.

De overheid van Oeganda zit met de handen in het haar: door het grote aantal vluchtelingen is er een tekort aan capaciteit en financiële middelen om goede kinderbescherming te kunnen bieden aan vluchtelingenkinderen én Oegandese kinderen. Daar bovenop hebben de coronamaatregelen geleid tot extra stress, angst, eenzaamheid en beperkte toegang tot steun. Er is meer hulp nodig, zodat kinderen zich weer veilig kunnen voelen. 

Op een open veld in Belle, een dorp in het Palironya vluchtelingenkamp, staan 20 kinderen in een cirkel. Ze dansen op muziek uit een draagbare bluetooth-luidspreker. Als de muziek plotseling stopt, moeten ze gaan zitten, maar er is één stoel te weinig. Elke middag worden in het dorp met 4000 kinderen Team-Up activiteiten georganiseerd zoals de stoelendans, zaklopen, gedichten voordragen of gewoon voetballen. De activiteiten toveren een glimlach op hun gezicht én zorgen ervoor dat nare herinneringen naar de achtergrond verdwijnen. 

Wat doet UNICEF?

UNICEF ondersteunt de lokale overheid om het beschermingssysteem te versterken, om zo één duurzaam en breed systeem te realiseren voor zowel vluchtelingen en lokale kinderen. Dit doen we onder andere door technisch advies te geven op nationaal niveau. Bovendien versterken we de vaardigheden van maatschappelijk werkers. Een belangrijk onderdeel van dit beschermingssysteem is preventie. We hopen tradities en schadelijke praktijken als uitbuiting en mishandeling te doorbreken. Dit doen we door samen met de lokale overheid bewustwordingscampagnes op te zetten en voorlichting te geven aan kinderen, families en leiders binnen de gemeenschap. Kinderen en ouders leren o.a. hoe ze verschillende vormen van geweld kunnen herkennen en waar ze aan de bel kunnen trekken voor hulp. 

Ook ondersteunen we kinderen in het omgaan met emoties en stress en versterken we hun veerkracht. Want hoe ga je verder als herinneringen aan de vlucht of vormen van geweld je blijven achtervolgen? Of hoe maak je nieuwe vrienden als je niet weet wie je kan vertrouwen? Hiervoor bieden we in groepsverband een laagdrempelige vorm van psychosociale ondersteuning aan. Dit doen we onder andere met de HEART methode of het TeamUp programma: tijdens sport-, spel- en dansactiviteiten wordt er gebruikgemaakt van bewegingen, zodat taal geen belemmering vormt. Met deze aanpak wordt een ​​gevoel van veiligheid gecreëerd, sociale verbondenheid bevorderd, zelfregulering vergroot en een positieve kijk op het leven gestimuleerd. 

Soms is er door ernstige problematiek meer hulp en aandacht nodig. Deze kinderen krijgen dan individuele begeleiding van maatschappelijk werkers die per kind kijken wat er nodig is qua gezondheidszorg, onderwijs, psychosociale steun of bescherming. 

Doelen voor de periode mei 2022 tot april 2023 

  • We versterken het kinderbeschermingssysteem, zodat alle kinderen die gevaar lopen op tijd uitgebreide en gespecialiseerde hulp kunnen krijgen van de lokale autoriteiten. 
  • Met bewustwordingscampagnes om geweld tegen kinderen te voorkomen bereiken we 3.627 mensen.  
  • We zorgen dat 2.320 kinderen en verzorgers toegang hebben tot psychosociale zorg en ondersteuning voor mentaal welzijn. 
  • We versterken het welzijn en de veerkracht van kinderen door hen psychosociale ondersteuning in groepsverband aan te bieden, bijvoorbeeld met de TeamUp methode.

Bereikte resultaten tot maart 2022

  • 11.694 kinderen kregen psychosociale ondersteuning in groepsverband met de TeamUp en HEART methodes waarbij sport, spel, muziek, dans, en drama worden gebruikt. 
  • Ruim 1.900 kregen individuele begeleiding, waaronder 847 alleenstaande kinderen. Zij kregen naast psychosociale zorg indien nodig ook hulp bij gezondheidszorg, onderwijs, of huisvesting. 
  • Kinderbescherming structuren in de gemeenschap zijn versterkt, onder andere met bewustwordingscampagnes voor 8.673 mensen en ouderschapssessies voor 3,148 ouders. 
  • De capaciteit van de kinderbescherming bij lokale overheden is vergroot. Hierdoor konden opkomende problemen besproken en aangepakt worden, zoals het groeiende aantal tienerzwangerschappen. 

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu