Een veilig huis, ver van thuis

Oeganda

Het land dat de meeste vluchtelingen opvangt van heel Afrika is Oeganda. In het noorden van Oeganda leven veel kinderen die gevlucht zijn uit Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo, op zoek naar een veilig thuis. Deze kinderen hebben vaak veel meegemaakt en zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst. UNICEF biedt deze kinderen kinderbescherming en psychosociale ondersteuning.

Oeganda

Waarom meer hulp nodig is

Oeganda vangt de meeste vluchtelingen op van heel Afrika. Meer dan de helft van deze 1,5 miljoen vluchtelingen is kind. Deze kinderen hebben vaak veel heftige gebeurtenissen meegemaakt in hun thuisland of onderweg. Eenmaal aangekomen in Oeganda zijn hun zorgen niet voorbij: het risico op mishandeling, uitbuiting of verwaarlozing is groot. Met name de alleenreizende kinderen zijn kwetsbaar. Ook voor Oegandese kinderen is het leven niet altijd veilig. Schrikbarend genoeg hebben de meeste van hen in hun jonge leven al te maken gehad met vormen van geweld - fysiek, seksueel, huiselijk of emotioneel.

De overheid van Oeganda zit met de handen in het haar: door de grote toestroom van vluchtelingen is er een tekort aan capaciteit en financiële middelen om goede kinderbescherming te kunnen bieden aan vluchtelingenkinderen én Oegandese kinderen. Sociaal werkers hebben een enorme caseload en behandelen gemiddeld 50 tot 60 kinderen tegelijk, soms zelfs 200. Een onmogelijke opgave! Er is meer hulp nodig, zodat kinderen zich weer veilig kunnen voelen.

Wat doet UNICEF?


Hoe ga je verder als herinneringen aan de vlucht of vormen van geweld je blijven achtervolgen? Hoe ga je om met stress, angst of boosheid? Of hoe maak je nieuwe vrienden als je niet weet wie je kan vertrouwen? Wij willen kinderen steunen in deze lastige situaties. Daarom bieden wij een laagdrempelige vorm van psychosociale ondersteuning aan: het TeamUp-programma. Tijdens de verschillende sport-, spel- en dansactiviteiten van TeamUp wordt er vooral gebruikgemaakt van bewegingen, zodat taal geen belemmering vormt. Kinderen leren spelenderwijs omgaan met emoties en stress en worden versterkt in hun veerkracht. De activiteiten toveren een glimlach op hun gezicht én zorgen ervoor dat nare herinneringen naar de achtergrond verdwijnen.

Soms is TeamUp niet voldoende en is er door ernstige problematiek meer hulp en aandacht nodig. De TeamUp-begeleiders verwijzen dan door naar maatschappelijk werkers die voor deze kinderen klaarstaan met individuele begeleiding. Daarnaast krijgen de meest kwetsbare kinderen extra steun op het gebied van psychosociale zorg, gezondheidszorg, onderwijs of huisvesting

Preventie is een belangrijk onderdeel van het programma. We hopen tradities en schadelijke praktijken als uitbuiting en mishandeling te doorbreken. Dit doen we door bewustwordings-campagnes op te zetten en voorlichting te geven aan kinderen, families en leiders binnen de gemeenschap. Kinderen en ouders leren o.a. hoe ze verschillende vormen van geweld kunnen herkennen en waar ze aan de bel kunnen trekken voor hulp.

UNICEF ondersteunt de lokale overheid en lokale hulporganisaties in het versterken van het beschermingssysteem.

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu