Peacenightrun

Algemene Voorwaarden Prijsvraag Peace Night Concert

Algemene Voorwaarden behorende bij de prijsvraag
‘Win tickets voor het Peace Night Concert’ van UNICEF Nederland (versie 11 september 2019)

Op 21 en 22 september 2019 vindt het JUST PEACE Festival plaats in Den Haag, met als hoogtepunten de Peace Night Run - waar gelopen kan worden ten voordele van UNICEF - en het afsluitend concert met Roel van Velzen. Voor dit concert mag UNICEF tickets weggeven.

1.       Concept van de prijsvraag

UNICEF Nederland organiseert de prijsvraag. Via de Facebookpagina van UNICEF Nederland is deelname aan de prijsvraag mogelijk. Tien personen die de prijsvraag het meest aansprekend beantwoorden winnen één van tien prijzen. Iedere prijs bestaat uit vier tickets voor het Just Peace Night Concert met Roel van Velzen op zondag 22 september in het Kurhaus in Scheveningen. De organisatoren van het Concert hebben deze tickets aan UNICEF ter beschikking gesteld.

2.       Looptijd en timing prijsvraag

De prijsvraag loopt tot en met 17 september 2019. Werknemers van UNICEF Nederland kunnen niet meedingen naar een prijs. Iedere persoon mag één keer deelnemen. Bij meerdere deelnames per persoon wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Reacties op de prijsvraag die na 17 september 2019 door UNICEF Nederland worden ontvangen komen niet meer in aanmerking voor één van de prijzen.

3.       Deelname aan de prijsvraag

Deelnemen aan de prijsvraag kan uitsluitend door te reageren op een post van UNICEF Nederland op social media. De reactie moet bestaan uit een antwoord op de vraag die in de post is gesteld. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de prijsvraag. Deelname aan deze prijsvraag houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

4.       Bepalen van de winnaars

UNICEF Nederland beoordeelt alle reacties op de prijsvraag en selecteert daar tien winnaars uit. Deze winnaars hebben naar oordeel van UNICEF Nederland de prijsvraag het meest aansprekend beantwoord. Uitsluitend de winnaars ontvangen op 18 september 2019 bericht via het gebruikte social media kanaal. Pas na ontvangst van het e-mailadres door UNICEF Nederland zullen vier tickets per e-mail aan iedere winnaar worden gestuurd. Over de uitslag en bepaling van de winnaars kan niet worden gecorrespondeerd. De toegekende prijzen zijn niet om te wisselen voor geld of andere goederen of diensten. Ook is het niet toegestaan de prijs door te verkopen. UNICEF Nederland kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventueel niet ontvangen van de tickets van de organisator van het Congres, bijvoorbeeld in een situatie waarbij het Concert afgelast wordt.

5.       Overige bepalingen

Alle situaties die niet uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden zijn voorzien, worden door UNICEF Nederland beoordeeld. UNICEF Nederland behoudt zich het recht de prijsvraag of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. UNICEF Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen daarvan voor de deelnemer. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

6.       Privacy

Persoonsgegevens waar UNICEF Nederland door deze prijsvraag toegang toe krijgt worden door UNICEF Nederland volgens de (AVG) privacywetgeving verwerkt. Dat houdt onder meer in dat de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. Het privacy statement van UNICEF Nederland kan hier gevonden worden.