Jongeren met megafoon (1)

Gemeente: vraag jongeren naar hun mening

Jongeren willen hun mening geven in hun gemeente over dingen die zij belangrijk vinden, blijkt uit de opiniepeiling van UNICEF onder jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Kansen voor jongerenparticipatie

Maar liefst 95% van de ondervraagde jongeren vindt dat gemeenten naar de mening van jongeren moet vragen, omgerekend gaat dit om 1.5 miljoen jongeren. Dit gebeurt nog te weinig; driekwart van de jongeren geeft aan nog nooit te zijn bevraagd over zaken die hen aangaan. Terwijl 78% van de jongeren aangeeft hun mening te willen geven in hun gemeente. Hier liggen kansen voor jongerenparticipatie. Door kinderen en jongeren mee te laten denken, kan er veel kindvriendelijker beleid gemaakt worden. Het Child Friendly Cities netwerk biedt u hiervoor inspiratie en handvatten.

Sluit u aan bij Child Friendly Cities

Ontvang elke zes weken de nieuwsbrief met tips, voorbeelden en informatie over bijeenkomsten.

Meld u nu aan

Uitkomsten opiniepeiling

Het betrekken van jongeren is een cruciaal onderdeel van jeugdbeleid. Hier kan nog veel verbeterd worden; zo geeft 58% van de jongeren aan niet te weten welke mogelijkheden er zijn om hun mening te geven in hun stad of dorp. Jongeren vinden dat gemeenten hen vooral moet laten meedenken over onderwerpen die hen direct raken, denk aan chill- en speelplekken, veiligheid op straat, sport en cultuur, onderwijs en gelijke kansen.

Om gemeenten te ondersteunen bij beleid en een aanpak die zorgt voor een goede basis voor ieder kind, voor preventie en voor extra aandacht voor kwetsbare groepen, is Child Friendly Cities in het leven geroepen. Het netwerk is de afgelopen jaren ondergebracht geweest bij de VNG en sinds maart 2022 heeft UNICEF Nederland het Child Friendly Cities netwerk op zich genomen.

Child Friendly Cities netwerk

Maak een speerpunt van jongerenparticipatie in uw gemeente. Het netwerk van Child Friendly Cities kan helpen om kinderrechten, waaronder jongerenparticipatie, op lokaal niveau handen en voeten te geven. Om zo stappen te zetten naar een kindvriendelijke gemeente met een integraal jeugdbeleid.

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld u hieronder aan voor de nieuwsbrief met informatie over interessante bijeenkomsten, voorbeelden en methodieken en kom in contact met gemeenten en organisaties die hetzelfde nastreven.