jongeren met fiets kletsen jongeren met fiets kletsen

Child Friendly Cities in Nederland

Ieder kind moet kind kunnen zijn. We willen allemaal dat kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waar ze zich veilig en geborgen voelen, toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals onderwijs en zorg, waar ze kunnen spelen, leren en groeien en waar hun stem wordt gehoord en ertoe doet. Hier hebben ze recht op. Het netwerk van Child Friendly Cities (CFC) biedt gemeenten handvatten voor het omzetten van deze rechten naar de praktijk. 

Child Friendly Cities Nederland

Binnen het netwerk van Child Friendly Cities Nederland werken gemeenten samen met elkaar, met maatschappelijk betrokken organisaties en met kinderen en jongeren. Het is een positieve beweging die uitgaat van ontwikkelingskansen voor kinderen en bekijkt wat daar lokaal voor nodig is. Child Friendly Cities van UNICEF Nederland maakt onderdeel uit van het internationale Child Friendly Cities Initiative. Wereldwijd zijn zo duizenden gemeenten verbonden.

Wat het netwerk wil bereiken

Het doel van CFC is lokaal de situatie van kinderen en jongeren te verbeteren. Veel gemeenten slagen erin om samen met ouders en lokale partners te zorgen voor een kindvriendelijke leefomgeving voor kinderen, maar soms is het een complexe en uitdagende opgave. Denk aan de kinderen die niet naar school gaan, die in armoede opgroeien, die nergens een fijne speel- of chillplek hebben, die niet de juiste zorg krijgen of die gevaarlijke wegen moeten passeren op weg naar school of sport. 

Het netwerk wil gemeenten inspireren hoe zij kinderrechten op lokaal niveau handen en voeten kunnen geven. Hoe gemeenten zorgen voor een kindvriendelijke gemeente met een integraal jeugdbeleid, over alle beleidsterreinen, schotten en silo’s heen. Het netwerk ondersteunt gemeenten bij beleid en een aanpak die zorgen voor een goede basis voor ieder kind, voor preventie en voor extra aandacht voor kwetsbare groepen. 

Wat we doen

  • In 2023 is een pilot van het Child Friendly Cities Initiative (CFCI)-programma gestart. Dit is een drie- tot vijfjarig programma van UNICEF dat leidt tot internationale erkenning als kindvriendelijke gemeente. Het doel van het programma is het daadwerkelijk en concreet verbeteren van de situatie van kinderen en jongeren binnen een gemeente, zodat zij gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Drie gemeenten zijn kandidaat-Child Friendly City, te weten Den Haag, Gooise Meren en Sint Eustatius
  • Het netwerk organiseert (digitale) bijeenkomsten om ervaringen, kennis en expertise met elkaar uit te wisselen. Dit kan thematisch zijn of op basis van lokale vraagstukken. Ook worden goede voorbeelden gedeeld, welke uitdagingen zich daarbij voordeden en welke lessen er werden geleerd. Bij de keuze voor thema’s en activiteiten worden ook jongeren betrokken. 
  • Via het netwerk komen leden met vergelijkbare vraagstukken in contact of juist met organisaties met expertise hoe deze vraagstukken aan te pakken. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande ontwikkelingen en initiatieven. 
  • Het netwerk signaleert knelpunten om gemeenten kindvriendelijker te kunnen maken. Het netwerk kan deze knelpunten lokaal, regionaal of nationaal agenderen.  
  • Door een grote diversiteit aan leden en activiteiten binnen het netwerk krijgen gemeenten handvatten om een gemeente kindvriendelijk te maken. Zo kan elke gemeente het verschil maken in het leven van een kind.  

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Child Friendly Cities via het formulier. U ontvangt elke zes weken onze nieuwsbrief met informatie over interessante bijeenkomsten, voorbeelden en methodieken en kom in contact met gemeenten en andere organisaties die werken aan kindvriendelijke gemeenten.

Inschrijven kan via het formulier:

Child Friendly Cities Nederland is een beweging voor gemeentebestuurders, ambtenaren, uitvoerende organisaties en netwerkpartners die met en voor kinderen werken.

Het Child Friendly Cities Initiative (CFCI) is een UNICEF-initiatief dat gemeentebesturen ondersteunt bij het realiseren van rechten van kinderen op lokaal niveau. Het is gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag.

UNICEF Chid Friendly Cities logo