Spreidingswet dé kans voor kindvriendelijke opvang

7 februari 2024

Vandaag, twee weken na het aannemen van de Spreidingswet, publiceert UNICEF Nederland het onderzoek ‘Samenwerken aan kindvriendelijke opvang’. In het onderzoek staan concrete handvatten en inspirerende voorbeelden voor wat gemeenten en uitvoeringsorganisaties kunnen doen om hun opvang zo kindvriendelijk mogelijk te maken.

Kinderen op straat

Lokale initiatieven

Om de succesfactoren voor kindvriendelijke opvang in kaart te brengen heeft UNICEF, in samenwerking met het COA en Nidos, onderzoek gedaan. Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland: “Met het aannemen van de Spreidingswet hebben gemeenten nu de opdracht om te zorgen voor voldoende opvangplekken. Laten we zorgen dat deze nieuw op te richten opvanglocaties vanaf het begin af aan geschikt zijn voor kinderen, dit onderzoek kan daarbij ondersteunen.''

Het onderzoek Samenwerken aan kindvriendelijke opvang laat zien dat op lokaal niveau veel mogelijkheden zijn om de leefomstandigheden voor asielzoekerskinderen en Oekraïense kinderen te verbeteren. Om concrete en toepasbare handvatten te bieden geeft het onderzoek een overzicht van mogelijke lokale samenwerkingen om kindvriendelijke opvang te realiseren. Negen lokale initiatieven laten zien wat voor hen goed werkt en wat de positieve impact hiervan is op kinderen. Zo leren asielzoekerskinderen in Maastricht bijvoorbeeld praten over hun trauma’s met hulp van een muziekcoach, en krijgen kinderen in Drachten binnenkort fietslessen op de opvanglocatie om zo mee te kunnen doen in de maatschappij.

Landelijke keuzes én lokale inspanningen

Ondanks het bestaan van vele inspirerende lokale initiatieven blijven er dringende zaken waar UNICEF zich zorgen over maakt. Zoals het beperkte aantal plekken voor kinderen op de vlucht, de veelal tijdelijke aard van opvanglocaties, het aantal keer dat een kind moet verhuizen en het gebrek aan (geschoold) personeel om kinderen op te vangen. Op landelijk niveau moet gewerkt worden aan structurele oplossingen. De Spreidingswet is daar één van en biedt dé kans voor kindvriendelijke opvang. Het is noodzakelijk om te zorgen dat nieuwe opvangplekken vanaf het begin geschikt zijn voor kinderen en dat de kwaliteit van bestaande opvangplekken wordt verbeterd. Bij de uitwerking van het landelijk kwaliteitskader voor opvang is het daarom van belang dat de belangen van kinderen centraal staan. 

Het onderzoek is uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF).