UNICEF start hulp aan geëvacueerde gezinnen Oekraïne

25 februari 2022

UNICEF biedt hulp aan kinderen en gezinnen die worden geëvacueerd in Oekraïne. Er worden ‘hubs’ ingericht: veilige ruimtes waar onderweg noodzakelijke hulp kan worden geboden aan gezinnen en kinderen die op de vlucht zijn. 

Moeder en kind in een metrostation in Kiev. Veel gezinnen met kinderen zoeken bescherming in de metrostations van de stad.

'De militaire operatie in Oekraïne is een onmiddellijke bedreiging voor het leven en welzijn van de 7,5 miljoen kinderen in het land. Op dit moment zijn er aanslagen in Kiev die grote angst en paniek veroorzaken onder de bevolking. Dit zijn angstaanjagende momenten voor families in het hele land, waarvan vele zich met hun kinderen schuilhouden in metrostations en schuilkelders”, zegt regiodirecteur Afshan Khan van UNICEF.

Evacuaties zijn begonnen in onder meer de regio’s Loehansk en Donetsk. De behoefte aan hulpgoederen is groot, zoals hygiëneproducten, winterkleding en dekens tot medische hulpgoederen en gasbranders. UNICEF roept alle partijen op om af te zien van aanvallen op infrastructuur waarvan kinderen afhankelijk zijn, zoals water- en sanitaire voorzieningen, gezondheidsfaciliteiten en scholen. Regiodirecteur Khan: “We ontvangen al meldingen van ernstige tekorten, en een snel stijgend aantal verzoeken om psychologische ondersteuning en zorg voor kinderen. We roepen partijen op om alle kinderen te allen tijde te beschermen en ervoor te zorgen dat hulpverleners veilig en snel kinderen in nood kunnen bereiken, waar ze zich ook bevinden.”

UNICEF verleent noodhulp vanuit minimaal 5 locaties in Oekraïne. Ook worden mobiele teams ingezet om psychosociale ondersteuning te bieden. De kinderrechtenorganisatie is al 8 jaar in Oekraïne aanwezig en heeft in die tijd een uitgebreid netwerk met gemeenten opgebouwd, waarmee nu nauw wordt samengewerkt.

UNICEF heeft dringend financiële middelen nodig voor de hulpverlening, namelijk 66,4 miljoen dollar. Dat geld wordt gebruikt voor onder meer gezondheidszorg en psychosociale hulp, water, hygiëne en sanitaire voorzieningen, onderwijs en financiële bijstand.