meisje in winterkleding

Help de kinderen uit Oekraïne

Oekraïne: een jaar lang oorlog 

Op 24 februari 2022 begon de oorlog in Oekraïne. Door het geëscaleerde conflict zijn veel mensen op de vlucht geslagen. Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Er is angst en een tekort aan basisvoorzieningen. De situatie in Oekraïne is uitgelopen op een grootschalige humanitaire crisis. Miljoenen kinderen uit Oekraïne hebben dringend jouw hulp nodig.

 • UNICEF is al sinds 1997 actief in Oekraïne, dus ook gedurende de afgelopen acht jaren van conflict voorafgaand aan de oorlog (vanaf 2014). Door onze aanwezigheid en nauwe samenwerking met lokale gemeenten was het mogelijk om bij het uitbreken van de oorlog in februari 2022 de activiteiten snel op te schalen. UNICEF maakt voor zijn humanitaire respons in Oekraïne gebruik van een andere aanpak per zone.

  In het oosten (zone 1) werken hulpverleners van verschillende humanitaire organisaties samen met partners en de overheid om (nood)hulp te bieden. Kinderen, hun families en kwetsbare personen worden zo voorzien van levensreddende middelen, medicijnen en leermiddelen, meer hierover lees je hier

  In het centrale en westelijke deel (zones 2 en 3), waar wel veiligheidsrisico's zijn maar weinig tot geen toegangsproblemen, maakt UNICEF gebruik van bestaande nationale systemen en schakelt het lokale autoriteiten en maatschappelijke partners in om humanitaire zorg te bieden. UNICEF biedt in Oekraïne via een netwerk van 220 overdekte en mobiele Spilnos, kindvriendelijke ruimtes, geïntegreerde diensten aan gemiddeld 100 kinderen en ouders/verzorgers per dag. 

 • UNICEF werkt in Oekraïne en de omringende landen nauw samen met de nationale overheid, lokale autoriteiten, VN-organisatie en humanitaire partners. Het hoofddoel is kinderen die op de vlucht zijn te registreren, te begrijpen waar zij zich in het buitenland bevinden en in welke omstandigheden, de behoeften van de kinderen vast te stellen en degenen die daaraan behoefte hebben, te ondersteunen.

  Met autoriteiten en gemeenten die ontheemde gezinnen opvangen, zowel in Oekraïne als in de buurlanden, werkt UNICEF samen om hen in staat te stellen deze kinderen en gezinnen op te vangen en te steunen bij hun integratie in diensten en scholen in een nieuwe omgeving. Samen met het Ministry of Education and Science zorgt UNICEF ervoor dat toegang tot onderwijs, waaronder onderwijs op afstand, voor Oekraïense kinderen in binnen- en buitenland mogelijk wordt.

  Hulp in de buurlanden

  Naast onze hulp in Oekraïne zelf bieden we ook noodhulp in 13 omliggende landen zoals Polen, Moldavië, Roemenië en Hongarije. In deze landen heeft UNICEF samen met partners de zogeheten Blue Dots opgezet. In deze noodhulpposten kunnen kinderen en hun families even tot rust komen en krijgen ze medische hulp, eten en drinken en psychosociale zorg. Daarnaast vinden de families op de vlucht hier informatie over hoe ze verder kunnen en registreren we alle kinderen die de grens over komen om ervoor te zorgen dat niemand kwijtraakt. Kinderen die vluchten lopen een groot risico op kinderhandel en uitbuiting en daarom is het ontzettend belangrijk dat ze goed geregistreerd, beschermd en opgevangen worden. Ook hiervoor is jouw hulp hard nodig. 

 • Samen met het Ministry of Social Policy van Oekraïne heeft UNICEF een humanitair geldprogramma opgezet voor gezinnen met kinderen die door de oorlog zijn getroffen en financiële steun nodig hebben. Het rechtsreeks geven van geld biedt gezinnen de flexibiliteit en waardigheid om zelf te kiezen hoe zij hun (onmiddellijke) behoeftes voorzien. Op de lange termijn vergroot dit ook de weerbaarheid van gezinnen, waardoor zij beter in staat zijn om schokken op te vangen. Oekraïense gezinnen die tot de volgende categorieën behoren komen voor dit programma in aanmerking:

  • grote gezinnen met drie of meer minderjarige kinderen waarvan ten minste één jonger is dan 2 jaar;
  • gezinnen met twee of meer kinderen, waarbij een van de kinderen een beperking heeft.

  Deelnemende gezinnen ontvangen een maandelijkse betaling van ongeveer 70 euro per gezinslid voor een periode van 3 maanden. Het geld wordt in één keer verstrekt. Voor degenen die geen bankrekening hebben, wordt het bedrag rechtstreeks in contanten uitbetaald via een plaatselijke partner.

  Gezinnen kunnen zich aanmelden via een online platform (register.unicef.org). UNICEF heeft ook een hotline opgezet voor het verstrekken van aanvullende informatie en hulp bij de registratie. UNICEF en partners bekijken elke aanvraag en controleren of de aanvrager in aanmerking komt. 

 • De bijdrage die UNICEF heeft ontvangen van Giro 555 wordt gefaseerd uitgegeven op basis van de behoefte in Oekraïne, uiterlijk februari 2025 moet alles zijn uitgegeven.

Laat de kinderen uit Oekraïne niet in de steek

De vijandelijkheden in Oekraïne zijn een onmiddellijke bedreiging voor het leven en het welzijn van miljoenen kinderen. Kinderen mogen niet de dupe worden van het geweld. Met jouw hulp zullen wij er daarom alles aan doen om zoveel mogelijk kinderen te beschermen tegen de gevolgen van deze oorlog, waar dan ook in Europa.    

Jouw hulp is daarbij van levensbelang. Mede dankzij jouw gift kunnen wij levensreddende middelen leveren als schoon drinkwater, voeding, winterkleding, hygiëne pakketten en gezondheidszorg. Ook zetten wij ons hard in voor noodonderwijs en bieden we psychosociale zorg voor getraumatiseerde kinderen.

** De genoemde bedragen zijn voorbeelden van hulp die we kunnen verlenen. Het UNICEF-kantoor in Oekraïne bepaalt ter plekke welke hulp waar nodig is.