De regeringspartijen hebben een akkoord bereikt over het Kinderpardon.

31 januari 2019

UNICEF Nederland is verheugd dat voor 630 kinderen eindelijk een einde komt aan hun onzekerheid en stress.

Tim Hofman heeft meer dan 250.000 handtekeningen opgehaald voor een eerlijker kinderpardon.

Tim Hofman heeft meer dan 250.000 handtekeningen opgehaald voor een eerlijker kinderpardon.

Tim Hofman heeft meer dan 250.000 handtekeningen opgehaald voor een eerlijker kinderpardon.

Verruiming Kinderpardon

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid geeft aan dat de aanvragen van alle kinderen die zijn afgewezen op grond van het strikt gehanteerde meewerkcriterium opnieuw worden beoordeeld. Ditmaal aan de hand van een beschikbaarheidscriterium. De kinderen moeten beschikbaar zijn geweest voor vertrekgesprekken en de meldplicht. Alle overige voorwaarden blijven gehandhaafd. De verwachting is dat hierdoor ongeveer 90% van de afgewezen kinderen alsnog in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. De overgangsmaatregelen komen binnenkort beschikbaar.

Paspoort europe

Geworteld

UNICEF is blij dat er tot de bestaande regelingen zijn aangepast, geen van de kinderen wordt uitgezet. ‘Dit akkoord is zo belangrijk voor de toekomst van deze kinderen’ zegt Suzanne Laszlo. ‘Veel kinderen leven nu al zo lang in Nederland dat ze hier geworteld zijn. Ze spreken vaak niet eens de taal van hun land van herkomst, een land waar ze soms nooit zijn geweest of waar ze zich niets meer van herinneren.’

We spreken van worteling als de kinderen hier al vijf jaar of langer zijn. Nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat kinderen na deze periode niet meer zonder schade teruggestuurd kunnen worden.

Pijnlijke ruil

Om tot een akkoord te komen is afgesproken 250 kwetsbare vluchtelingen minder uit overbelaste regio’s te halen in het programma van de UNHCR. Daarnaast hebben de coalitiepartijen besloten om in ruil voor de verruiming van het huidige kinderpardon, in de toekomst het kinderpardon volledig af te schaffen. 

Ook komt de huidige discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris om in schrijnende zaken een vergunning te verlenen te vervallen. In plaats daarvan krijgt de directeur van de IND de bevoegdheid om aan het begin van de asielprocedure te beoordelen of er wellicht sprake is van een ‘schrijnende’ situatie, die recht geeft op een verblijfsvergunning.

Steun 

UNICEF Nederland ondersteunt al langer de initiatieven om tot een kindvriendelijk asielbeleid te komen. Ruim 150 gemeenten riepen staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid op het Kinderpardon te versoepelen. Tv-presentator Tim Hofman verzamelde ruim 250.000 handtekeningen en van 26 oktober, tot aan het akkoord op 29 januari was er een voortgaande kerkdienst om een gezin te beschermen en de dialoog aan te gaan met politiek Den Haag. Eerder pleitten ook tientallen burgemeesters en gemeentes en de Kinderombudsman voor een toleranter kinderpardon.