Actievoorwaarden 'Lieve Scholieren, Succes!'

 1. 'Scholieren, Succes!’ (hierna: de ‘Actie’) wordt georganiseerd door UNICEF Nederland.
 2. Personen van 18 jaar en ouder (hierna: ‘Deelnemer’ of ‘Deelnemers’) kunnen deelnemen aan de Actie.
 3. De Actie bestaat uit een oproep om mee te doen aan het bedanken van scholieren, het door de Deelnemer aanvragen van een klavertje 4 bol (de ‘Bol’) en een UNICEF armbandje (de ‘Armband’), het door UNICEF Nederland sturen van een bevestiging aan de Deelnemer, het opsturen van het ‘zakje geluk’ met de Bol en een de Armband aan de Deelnemer en een afsluitend telefoontje van UNICEF Nederland aan iedere Deelnemer om deze te bedanken voor deelname en te informeren naar verdere interesses in het werk van UNICEF.
 4. De Bol en het Armbandje worden met PostNL opgestuurd.
 5. Per huishouden kan één Bol en Armband aangevraagd worden.
 6. De Bol wordt naar het opgegeven adres van de deelnemer per brievenbuspost opgestuurd.
 7. De Bol kan de Deelnemer planten en heeft een houdbaarheidsdatum van zes weken. Het klavertje 4 is niet eetbaar.
 8. De Armband is niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar.
 9. Wij zullen de Deelnemer binnen deze Actie een aantal keer benaderen met een email en na de actie eenmalig telefonisch.
 10. UNICEF Nederland wil de kinderen in Nederland succes wensen in het nieuwe schooljaar, na de afgelopen maanden waarin de bewegingsvrijheid door de coronacrisis beperkt was.
 11. Deelname start door een gratis sms met ‘bedankt’ naar 4004 te sturen of het online formulier in te vullen. U kunt de Bol en de Armband van 24 augustus tot 28 september 2020 aanvragen. De Actie loopt van 24 augustus 2020 tot uiterlijk 31 december 2020. De Deelnemer betaalt de eventuele kosten voor het gebruik van sms.
 12. De Deelnemer krijgt via sms een reactie van UNICEF Nederland met daarin een link naar een SMS chat waarin de Deelnemer de Bol en de Armband voor het kind kan aanvragen, en het adres en het eigen emailadres in kan vullen. Daarin wordt tevens om instemming met deze Actievoorwaarden en Privacy Statement gevraagd. Zonder deze instemming is deelname niet mogelijk.
 13. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden en het Privacy Statement. Aan deelname aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 14. Verkregen persoonsgegevens worden door UNICEF Nederland volgens het Privacy Statement van UNICEF Nederland behandeld. Dat betekent bij deze Actie dat deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de Actie door UNICEF Nederland gebruikt zullen worden. Uiterlijk 31 december 2021 vernietigt UNICEF Nederland de verkregen persoonsgegevens, tenzij de Deelnemer toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van deze persoonsgegevens.
 15. Als er tussentijds wijzigen zijn in de Actie, de Actie voortijdig beëindigd moet worden of als deze Actievoorwaarden gewijzigd worden, dan volgt hier informatie over op www.unicef.nl. UNICEF Nederland is niet aansprakelijk als Deelnemer schade ondervindt van eventuele gewijzigde actievoorwaarden.
 16. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.