In dialoog over naleving kinderrechten

21 april 2023 - Johan Kruip

Donderdag 20 april heeft UNICEF in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Kinderrechtencollectief de eerste Nationale Kinderrechtendialoog georganiseerd om in gesprek te gaan over de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité.

meisje schrijf woord Kinderrechten

Een bijzondere en unieke bijeenkomst waarbij jongeren, kinderrechtenorganisaties en beleidsambtenaren vanuit diverse departementen met elkaar in gesprek gingen over de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité. Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten en UNICEF-leerstoelhouder) trapte de dag inhoudelijk af. Hij gaf aan dat Nederland vaak als gidsland wordt gezien, en dat past bij het initiatief van de Nationale Kinderrechtendialoog. Voor zover bekend bestaat dit (nog) niet in andere landen. Daarna spraken de verschillende deelnemers met elkaar over 10 thema's te weten: Non-discriminatie, Participatie, (Online) geweld tegen kinderen, Jeugdhulp- en bescherming,  Mentaal welzijn, Armoede, Onderwijs, Migratie,  Mensenhandel & seksueel geweld tegen kinderen, en Jeugdstrafrecht. Het Kinderrechtencollectief heeft hiervoor een rapport opgesteld, Kinderrechten in Beweging, waarin alle relevante data en beleidsontwikkelingen staan.

In tweede deel van de dag stond jongerenparticipatie centraal. Onder leiding van jongeren bespraken deelnemers met elkaar hoe zij kinderen en jongeren betrekken bij hun werk en wat daarin wel- en niet werkt.   

De Nationale Kinderrechtendialoog is een belangrijk en uniek moment in het jaar waarin jongeren, kinderrechtenorganisaties en beleidsambtenaren samen reflecteren op de VN-aanbevelingen en de voortgang bespreken. Het is ook een moment waarin het belang van samenwerking wordt gemarkeerd. Waarbij we benoemen wat er niet goed gaat maar ook samen oplossingsrichtingen formuleren en afspraken maken. Zo zorgen we ervoor dat in 2027 goed kunnen rapporteren wat er is gedaan om de kinderrechtensituatie in Nederland te verbeteren.  

Op veel vlakken gaat het goed met kinderrechten in ons land, maar er valt nog steeds veel te verbeteren. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Thuis, op school, in de vrije tijd en online verdienen kinderen de bescherming, steun, hulp en middelen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot autonome en veerkrachtige burgers. Ongeacht welke achtergrond of positie kinderen hebben. 

Eens in de vijf jaar legt de Nederlandse staat verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité. Het VN-Kinderrechtencomité formuleert vervolgens aanbevelingen met aanknopingspunten om de kinderrechtensituatie te verbeteren. In maart 2022 ontving Nederland de VN-aanbevelingen van het Comité. In juli 2022 is de kabinetsreactie op deze aanbevelingen met de Tweede Kamer gedeeld. In deze reactie heeft het ministerie van VWS mede namens JenV, SZW, BZK en OCW de jaarlijkse kinderrechtendialogen aangekondigd. Het naleven van kinderrechtenverdrag en het opvolgen van de aanbevelingen is een dynamisch proces waarin verschillende stakeholders doorlopend met elkaar samenwerken. Het is daarbij belangrijk om blijvend samen te leren en te verbeteren. Zo werken we aan een stevig basis voor alle kinderen in Nederland. Voor het bekrachtigen en versterken van die samenwerking is de jaarlijks terugkerende Nationale Kinderrechtendialoog een belangrijk vehikel.  

Johan Kruip, Expert Kinderrechtenkennis en Onderzoek