UNICEF komt op voor kinderrechten bij VN-Mensenrechtenraad

28 maart 2023

UNICEF spreekt vandaag, samen met het Kinderrechtencollectief, een slotverklaring uit tijdens de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Daar wordt het Universal Periodic Review (UPR) rapport over het Koninkrijk der Nederlanden officieel aangenomen. In de verklaring wordt teruggeblikt op de aanbevelingen die betrekking hebben op kinderrechten.

UN vlag

Succes

Tijdens de UPR op 15 november 2022 heeft Nederland van 100 verschillende VN-lidstaten in totaal 255 aanbevelingen ontvangen. UNICEF Nederland heeft samen met het Kinderrechtencollectief ingezet op aanbevelingen die betrekking hebben op kinderrechten. En met succes. Van de 255 aanbevelingen die Nederland heeft ontvangen, gingen er 68 aanbevelingen over kinderrechten. Dat is meer dan de UPR in 2017. Minister Hanke Bruins Slot (BZK) heeft 21 februari laten weten dat Nederland het overgrote deel van de aanbevelingen accepteert. De Nederlandse Staat presenteert vandaag tijdens de Mensenrechtenraad haar eindconclusie, waarin duidelijk wordt met welke aanbeveling de overheid de aankomende vijf jaar aan de slag gaat om de mensenrechtensituatie in Nederland te verbeteren. 

Aanbevelingen over kinderrechten binnen de VN

De aanbevelingen van de UPR maken duidelijk dat er nog veel te winnen is op het gebied van mensenrechten en daarbinnen in het bijzonder ten aanzien van kinderrechten in Nederland. Naast de zorgen die UNICEF heeft over de bescherming van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen, bevelen we aan om meer zicht te krijgen op kwetsbare groepen slachtoffers van (seksuele) uitbuiting en kinderhandel. Tenslotte roepen we op tot de aanpak van kansenongelijkheid en discriminatie, en te komen tot kindvriendelijke procedures in het jeugdstrafrecht en om gratis juridische bijstand te garanderen voor alle minderjarige verdachten. In ons gezamenlijk statement bevelen we ook Nederland aan het Klachtprotocol te ratificeren, om te zorgen dat kinderen kunnen klagen bij de Verenigde Naties wanneer hun rechten worden geschonden.

Op de voet volgen

UNICEF Nederland is verheugd over de toezeggingen die door de Nederlandse staat zijn gedaan. De komende vijf jaar zal UNICEF Nederland bij het opvolgen van de aanbevelingen op de voet volgen en aandringen op serieuse vooruitgang voor alle kinderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is ook tijdens verklaring gezegd: “We call on the government of the Netherlands to accept and carry out all recommendations to achieve a higher standard of children’s rights in the Netherlands. We will continue to contribute to the implementation of the recommendations and we look forward to see further progression and collaboration regarding the annual children’s rights dialogues.”

Wat is de UPR?

Tijdens de UPR worden de mensenrechtensituaties van de VN-lidstaten besproken en kunnen zij elkaar daarover bevragen en elkaar aanbevelingen geven. Het doel van de UPR is om de mensenrechtensituatie in het land te verbeteren, inclusief de kinderrechtensituatie. Elke vijf jaar leggen VN-lidstaten verantwoordelijkheid af over de mensenrechtensituatie in hun land tijdens een Universal Periodic Review (UPR). In november 2022 was Nederland aan de beurt.