Wat willen we bereiken tussen 2019 en 2021?

  • Leraren, naschoolse opvang en verzorgers van dagverblijven beschikken over de vaardigheden en instrumenten om kinderen te leren over hun rechten, en kunnen kindvriendelijke benaderingen gebruiken om ervoor te zorgen dat kinderen goed voorbereid zijn om te participeren met mogelijkheden om hun participatieve vaardigheden gestructureerd te oefenen. 
  • Kinderen hebben meer mogelijkheden gekregen om hun kennis over kinderrechten actief toe te passen, en ouders / verzorgers en bredere gemeenschappen hebben meer kansen gekregen om kennis en vaardigheden over kinderrechten te verwerven en discussies over kinderrechten aan te gaan. 
  • Professionals hebben meer kennis, bewustzijn en betrokkenheid bij kinderrechten en zijn beter in staat om de rechten van kinderen in overweging te nemen tijdens besluitvormingsprocessen, het stellen van prioriteiten en het maken van beleid. 
  • Professionals hebben de capaciteit om duurzame media-initiatieven te ontwikkelen voor positief ouderschap, gericht op ouders / verzorgers die speciaal zijn ontworpen m.b.t. het belang van vroege stimulering en vroege kinderopvang, participatie en het uitbannen van geweld tegen kinderen. 
  • De Openbare Lichamen en maatschappelijke actoren hebben toegang tot meer gegevens over de situatie van kinderen waarmee ze de situatie van kinderen in Caribisch Nederland systematisch kunnen monitoren en rapporteren. 
  • De Openbare Lichamen en maatschappelijke actoren hebben vergrote capaciteit om te monitoren of er vooruitgang wordt geboekt m.b.t. de SitAn-aanbevelingen en tot hoeverre inspanningen leiden tot een verbeterde situatie voor kinderen. 
  • De Openbare Lichamen zijn uitgerust met planningsinstrumenten die bijdragen tot meer effectieve (evidence-based) beleidsontwikkeling.