Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kinderrechten in de Nederlandse Cariben

Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba wonen ruim 5000 kinderen. De situatie waarin deze kinderen opgroeien voldoet niet aan de eisen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. UNICEF Nederland werkt samen met partners om de kansen van kinderen in Caribisch Nederland verder te vergroten.

UNICEF onderzoek: Kinderrechten in de Nederlandse Cariben

Kinderen die opgroeien in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden hebben dezelfde rechten als kinderen die opgroeien in het Europese gedeelte van het Koninkrijk. Toch is dit in de praktijk anders. Van 2010 tot 2013 deed UNICEF Nederland onderzoek naar de kinderrechtensituatie van deze kinderen. Hieruit bleek dat de kinderrechtensituatie niet voldeed aan de richtlijnen die het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind stelt. 

Zo is er in gedeelten van Caribisch Nederland sprake van armoede. In de meest ernstige gevallen is er niet genoeg geld om (gezond) te eten of kleren te kopen en gaan kinderen met honger naar school. Daarnaast worden veel kinderen geconfronteerd met (huiselijk) geweld. Ook ontbreken er op veel gebieden cijfers over kinderen, bijvoorbeeld cijfers over jeugdzorg, kindermishandeling en online veiligheid. Dit zorgt ervoor dat problematiek niet altijd even goed in beeld is. 

  UNICEF Nederland zet zich ook in voor kinderen die in het Caribische gedeelte van het Nederlandse Koninkrijk wonen. 

  UNICEF Nederland zet zich ook in voor kinderen die in het Caribische gedeelte van het Nederlandse Koninkrijk wonen. 

  “Als ik de baas was, zou ik ervoor zorgen dat er meer activiteiten zouden komen voor de kinderen en jongeren zodat zij niet op straat gaan zwerven en het verkeerde pad op gaan”

  8-jarig meisje, Bonaire
  Status van de zes eilanden

  Curaçao en Sint-Maarten zijn sinds 2010 autonome landen in het Koninkrijk der Nederlanden. De landen worden bestuurd door een eigen regering. Nederland ondersteunt de nieuwe landen bij het laten functioneren van de nieuwe landenorganisaties. Aruba is sinds 1986 een autonoom land binnen het Koninkrijk.

  Bonaire, Sint-Eustatius en Saba horen als 'bijzondere gemeenten' (openbare lichamen) bij Nederland. De drie eilanden worden ook wel de BES-eilanden genoemd en vormen gezamenlijk Caribisch Nederland. De Nederlandse overheid is samen met de eilandoverheden van Curaçao, Aruba , Sint Maarten en de BES-eilanden verantwoordelijk voor de kinderrechtensituatie binnen het Nederlandse Koninkrijk. 

  Kinderrechten in Caribisch Nederland

  UNICEF Nederland concludeerde in 2013 na uitgebreid onderzoek dat de kinderrechtensituatie op de drie eilanden niet voldoet aan de eisen uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Zo was er sprake van veel armoede, huiselijk geweld en ontbraken op veel gebieden cijfers over kinderen. De confronterende conclusie uit het rapport maakte de problemen op het eiland zichtbaar en zette daarmee de kinderrechtensituatie op de BES-eilanden in zowel Caribisch als in Europees Nederland op de agenda. In het Jaarbericht Kinderrechten van 2016 staat meer informatie over de huidige kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland. 

  Wat doet UNICEF Nederland in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba?

  Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, bijzondere gemeenten van Nederland, werken we samen met lokale partnerorganisaties om de kansen voor kinderen in Caribisch Nederland verder te vergroten. Zo geeft UNICEF Nederland samen met partnerorganisaties trainingen over kinderrechten aan leerkrachten en andere professionals. Ook organiseerden we samen met partners in Caribisch Nederland  in 2016 een kinderweek op Saba en Sint-Eustatius om meer aandacht te vragen voor het belang van kinderrechten. 

  UNICEF Nederland vindt het belangrijk dat kinderen leren hoe ze hun mening vormen en dat er ook daadwerkelijk geluisterd wordt naar de stem van kinderen in beslissingen die van inloed zijn op hun toekomst. Daarom bieden we kinderen mogelijkheden om te participeren. Met de Raad van Kinderen, een initiatief van de Missing Chapter Foundation en UNICEF Nederland, denken kinderen in Caribisch en Europees Nederland mee met maatschappelijke uitdagingen van organisaties. Door mee te doen aan de Raad van Kinderen leren kinderen dat hun mening telt. 

  Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland. UNICEF Nederland is begin 2016 door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om deze bijzondere gemeente te ondersteunen bij het verbeteren van de kinderrechtensituatie. 

  Samen met de Missing Chapter Foundation lanceerde UNICEF Nederland de Raad van Kinderen op Bonaire. Met de Raad van Kinderen krijgen kinderen een stem in beslutiten die hen toekomst aangaan. De kinderen adviseren organisaties over (maatschappelijke) uitdagingen. 

  Samen met de Missing Chapter Foundation lanceerde UNICEF Nederland de Raad van Kinderen op Bonaire. Met de Raad van Kinderen krijgen kinderen een stem in beslutiten die hen toekomst aangaan. De kinderen adviseren organisaties over (maatschappelijke) uitdagingen. 

  Wat doet UNICEF Nederland voor kinderen in Curaçao, Aruba en Sint-Maarten?

  UNICEF Nederland ziet toe op de kinderrechtensituatie op de eilanden Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Wanneer gevraagd, adviseert UNICEF Nederland overheden, ministeries en lokale organisaties.

  Gerelateerd aan dit onderwerp