Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kinderrechten in de Nederlandse Cariben

Kinderen die opgroeien in het Caribische deel van Nederland hebben recht op dezelfde kansen als kinderen in het Europese deel. Toch is dit in de praktijk anders. UNICEF zet zich in om ervoor te zorgen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien.

UNICEF zet zich in voor kinderen in de Nederlandse Cariben

UNICEF zet zich in voor kinderen in de Nederlandse Cariben

UNICEF zet zich in voor kinderen in de Nederlandse Cariben

Kinderrechten in de Nederlandse Cariben

Op zo’n acht uur vliegen van Amsterdam liggen de zes Nederlands Caribische eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Veel kinderen op deze eilanden groeien op in onveilige of ongezonde omstandigheden.

Zo is er in gedeelten van de Nederlandse Cariben sprake van armoede. In de meest ernstige gevallen is er niet genoeg geld om (gezond) te eten of kleren te kopen en gaan kinderen met honger naar school. Ook ontbreken er op veel gebieden cijfers over kinderen, bijvoorbeeld cijfers over jeugdzorg, kindermishandeling en online veiligheid.

Structureel werken aan kinderrechten

Samen met partnerorganisaties zoals de Openbare Lichamen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zet UNICEF zich in voor structurele verbetering van de kinderrechtensituatie van de Caribische kinderen.

UNICEF adviseert de lokale overheid en lokale organisaties over zaken zoals bijvoorbeeld kinderbescherming, het verzamelen van data en participatie. Zo heeft UNICEF in 2019 onderzoek gedaan naar de kinderrechtensituatie op de Caribische eilanden. Dit onderzoek is in nauwe samenwerking met lokale organisaties en overheden gedaan. Meer informatie over de aanbevelingen staan in de Nederlandstalige en Engelstalige Factsheets.

Ook in de lessen die UNICEF ontwikkelt streeft UNICEF naar duurzame verandering. Naast kennis over kinderrechten, besteedt het lesmateriaal ook aandacht aan belangrijke vaardigheden als kritisch denken, het delen van je mening of naar elkaar luisteren. 

Waar nodig, biedt UNICEF extra hulp. Zo is UNICEF nauw betrokken bij de wederopbouw van Sint Maarten nadat orkaan Irma in september 2017 met een verwoestende kracht over het gebied raasde.  

Kinderrechten in beeld

Er moet structureel geïnvesteerd worden in kinderrechten in de Nederlandse Cariben. Concreet pleit UNICEF onder andere voor betere dataregistratie zodat we kunnen meten hoe het met de Caribische kinderen en jongeren gaat en investeren in kinderbescherming zodat kinderen veilig kunnen opgroeien.

Om een beter beeld te krijgen van de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland (Bonaire SInt Eustatius en Saba) en Sint Maarten, startte UNICEF in november 2018 met een uitgebreid onderzoek: de SituatieAnalyse. (Ook in het Engels beschikbaar). Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de lokale overheid en organisaties. Meer informatie over de aanbevelingen staan in de Nederlandstalige en Engelstalige Factsheets 

Status van de zes eilanden binnen het Nederlands Koninkrijk

Curaçao en Sint-Maarten zijn sinds 2010 autonome landen in het Koninkrijk der Nederlanden. De landen worden bestuurd door een eigen regering. Nederland ondersteunt de nieuwe landen bij het laten functioneren van de nieuwe landenorganisaties. Aruba is sinds 1986 een autonoom land binnen het Koninkrijk.

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba horen als 'bijzondere gemeenten' (openbare lichamen) bij Nederland. De drie eilanden worden ook wel de BES-eilanden genoemd en vormen gezamenlijk Caribisch Nederland. De Nederlandse overheid is samen met de eilandoverheden van Curaçao, Aruba , Sint Maarten en de BES-eilanden verantwoordelijk voor de kinderrechtensituatie binnen het Nederlandse Koninkrijk. 

Kinderrechten als basis

Een betere kinderrechtensituatie begint bij kennis over kinderrechten. Want wanneer kinderen en volwassenen over kinderrechten leren, kunnen zij daar samen beter voor opkomen. Daarom traint UNICEF docenten over kinderrechten en hoe je leerlingen daarover kunt leren. Speciaal voor scholen in de Nederlandse Cariben ontwikkelde UNICEF interactief lesmateriaal en de kindvriendelijke versie van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zowel in het Papiaments als Engels.

Ook organiseerde UNICEF het UNICEF Kinderrechten Filmfestival op alle zes de Nederlands Caribische eilanden. Met het UNICEF Kinderrechten Filmfestival leren kinderen op een creatieve manier over hun rechten door er een eigen film over te maken. 

Op deze manier maakt UNICEF kinderrechten voor kinderen, docenten en de Caribische gemeenschap toegankelijk.  

    Gerelateerd aan dit onderwerp