UNICEF luidt noodklok op dag van onderwijs: kinderen in asielopvang missen maanden onderwijs

24 januari 2023

Den Haag, 24 januari 2023– Vluchtelingenkinderen in de Nederlandse (crisis)noodopvang missen vaak maanden onderwijs, meldt UNICEF Nederland na onderzoek. Oorzaak hiervoor is dat gezinnen met name in (crisis)noodopvanglocaties worden geplaatst waar onderwijs minder goed georganiseerd is terwijl scholen in de buurt van reguliere asielopvang hun lokalen niet goed gevuld krijgen.  

Deza aan tafel

''Ieder kind heeft het recht op onderwijs en zeker kinderen die op de vlucht zijn geweest en vaak al een achterstand hebben,” zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. In mei 2022 is een motie in de Tweede Kamer aangenomen om kinderen en hun families voorrang te geven bij overplaatsing van grootschalige (crisis)noodopvanglocaties naar kleinere, stabielere en veiligere asielopvang. Deze kleinere locaties zijn geschikt voor de opvang van kinderen en zijn vaak verbonden aan scholen. In de praktijk blijkt dat de klaslokalen van deze scholen leeg staan omdat kinderen niet in deze opvang terechtkomen. Scholen hebben daardoor moeite met het aanhouden van gekwalificeerd onderwijspersoneel waar al een groot gebrek aan is.  

“School is mijn enige afleiding hier,” zegt de 16-jarige Nala uit Somalië. “Ik zit veel op mijn kamer en verveel me.” UNICEF Nederland pleit ervoor dat toegang tot onderwijs voor kinderen een hogere prioriteit krijgt binnen het plaatsingsbeleid van gemeenten en het COA. Op verschillende reguliere asielopvang locaties verblijven nu meer alleenstaande mannen dan kinderen, terwijl die locaties wel zijn ingericht voor de opvang van kinderen. Kinderen in de (crisis)noodopvang verhuizen constant en krijgen soms wel een half jaar geen onderwijs. Het organiseren van onderwijs is extra moeilijk rond grootschalige (crisis)noodopvanglocaties.  

“De staatssecretaris van Asiel en Migratie, het COA en gemeenten moeten ervoor zorgen dat de belangen van kinderen voorop worden gesteld. Dit betekent dat kinderen opgevangen worden op een stabiele opvang locatie, waar ze toegang hebben tot onderwijs en zich goed kunnen ontwikkelen,” stelt Suzanne Laszlo. Er is op dit moment geen centraal overzicht van het aantal leerplichtige kinderen in de (crisis)noodopvang. Hoeveel kinderen onderwijs mislopen is daarom onduidelijk. Volgens de laatste cijfers van het COA wonen 3.324 kinderen in noodopvanglocaties, onder wie 1.440 alleenreizende kinderen. Daarnaast verblijven in de crisisnoodopvang meer dan duizend kinderen. Het exacte aantal kinderen is onbekend vanwege achterstallige registraties.