Kinderen mogen niet van hun familie worden gescheiden vanwege hun migratie status

19 juni 2018

New York, Den Haag, 19 juni 2018 – ‘De verhalen over kinderen, soms zelfs van baby's die gescheiden worden van hun ouders terwijl ze op zoek zijn naar veiligheid en bescherming in de Verenigde Staten, zijn hartverscheurend.'

‘Kinderen – ongeacht waar ze vandaan komen of wat hun migratiestatus is – zijn op de eerste plaats kinderen. Zij die geen andere optie hadden dan hun thuis te ontvluchten hebben recht op bescherming, op toegang tot basisvoorzieningen en het recht om bij hun familie te zijn, net als ieder ander kind. Het uitoefenen van deze rechten geeft ieder kind de beste kans op een gezonde en gelukkige toekomst.

Het opsluiten en scheiden van familieleden zijn traumatische ervaringen waardoor kinderen kwetsbaarder worden voor uitbuiting en misbruik. Het veroorzaakt schadelijke stress  dat, zoals onderzoek meermalen heeft aangetoond, grote negatieve gevolgen kan hebben voor de lange termijn ontwikkeling van kinderen.

Dergelijke praktijken zijn in niemands belang. Zeker niet voor de kinderen die het meest lijden onder de gevolgen. Het welzijn van kinderen moet altijd voorop staan.

‘De overheid van de Verenigde Staten en haar bevolking steunde decennialang onze hulpverlening aan gevluchte kinderen, asielzoekers en migranten die geraakt zijn door crises waar ook ter wereld. Of het nu ging om de oorlog in Syrië of Zuid-Soedan, de hongersnood in Somalië of een aardbeving in Haïti, de Verenigde Staten bood hulp en ving kinderen op de vlucht op.

‘Ik hoop dat de belangen van vluchtelingen- en migrantenkinderen voorop zullen staan in de toepassing van asielprocedures en wetgeving van de Verenigde Staten.’

noot voor de redactie:

Kinderrechtendeskundigen van UNICEF USA pleiten al langere tijd bij de Amerikaanse regering voor de bescherming van vluchtelingen en migrantenkinderen. In februari stuurde het lokale UNICEF-kantoor een brief aan de Amerikaanse overheid om ervoor te pleiten dat kinderen bij hun ouders kunnen blijven UNICEF USA steunt de Keep Families Together Act om een einde te maken aan deze schadelijke praktijk.

Voor meer informatie over de acties en standpunten van UNICEF USA zie de website.

Engelstalige woordvoerders van UNICEF internationaal in New York en Nederlandstalige woordvoerders van UNICEF Nederland zijn beschikbaar via Gerrit van den Berg, gvandenberg@unicef.nl, 06 23979551