UNICEF poll: angst voor online seksuele uitbuiting onder jongeren enorm

7 juni 2016

Een overgrote meerderheid van de jongeren gelooft dat jonge mensen grote risico’s lopen op online seksueel misbruik. Meer dan de helft van de jongeren denkt dat hun vrienden internet onverstandig gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek door UNICEF.

Het rapport Perils and Possibilities: Growing up online is gebaseerd op international opinieonderzoek onder meer dan 10.000 18-jarigen uit 25 landen. Het onderzoek laat zien hoe jonge mensen denken over de risico’s van opgroeien in een wereld die steeds meer online verbonden is.

“Internet en mobiele telefoons hebben de toegang tot informatie voor jonge mensen enorm vergroot. Dit onderzoek laat zien hoe groot het risico tegelijkertijd is op online misbruik”, aldus Cornelius Williams, hoofd kinderbescherming van UNICEF Internationaal. “Wereldwijd is een op de drie internetgebruikers een kind. Dit onderzoek laat de inzichten van jonge mensen zelf zien. UNICEF wil dit geluid versterken en geweld en misbruik dat online plaatsvindt aanpakken. Wij willen dat kinderen zonder angst gebruik kunnen maken van de voordelen die internet en mobiele telefoons bieden.”

Het rapport laat zien dat jongeren vertrouwen hebben in hun eigen vermogen tot veilig internetgebruik. Bijna 90 procent gelooft dat zij online gevaren kunnen mijden. Zes van de tien jongeren stellen het online ontmoeten van nieuwe mensen belangrijk te vinden. 36 procent gelooft te kunnen achterhalen of mensen liegen over hun identiteit of bedoelingen.

  • Bij online bedreigingen gaan jongeren eerder naar vrienden dan naar ouders of leraren, maar minder dan de helft zegt te weten wat je dan moet doen.
  • Twee derde van de 18-jarigen in Sub-Sahara Afrika en Zuid Amerika gelooft dat kinderen en jongeren gevaar loopt seksueel te worden uitgebuit. Ter vergelijking: in het Midden Oosten en Noord Afrika is dat maar 33 procent.
  • Twee derde van de 18-jarigen uit Sub-Sahara Afrika en Zuid Amerika gelooft dat vrienden risico’s nemen in hun internetgebruik. In de Verenigde Staten en Groot Brittannië is dat een derde.
  • 18-jarigen in de Verenigde Staten en in Groot Brittannië hebben er met 94 procent het meeste vertrouwen in dat zij online gevaren kunnen mijden.
  • Jongeren in Sub-Sahara Afrika vinden met 79 procent de online wereld voor het ontmoeten van nieuwe mensen het meest belangrijk. In de Verenigde Staten en Groot Brittannië vindt 63 procent dat juist helemaal geen belangrijke plek.
  • In midden Europese landen zegt 63 procent van de geënquêteerden dat ze bij online bedreigingen een vriend zouden waarschuwen. 46 procent zou een ouder waarschuwen, 9 procent een leraar.

Om kinderen en jongeren te betrekken in het stoppen van online geweld, lanceert UNICEF het iniatief  #ReplyforAll. Dit maakt onderdeel uit van de wereldwijde UNICEF campagne Stop Geweld tegen Kinderen. De hashtag moedigt kinderen en jongeren aan te delen hoe zij omgaan met online risico’s of geweld en creëert zo bewustwording via social media. Dit initiatief wordt gesteund door de WePROTECT Global Alliance, een netwerk van internetbedrijven, overheden en maatschappelijk betrokken organisaties, die seksuele uitbuiting van kinderen online wil stoppen.

UNICEF roept, samen met de WePROTECT Global Alliance, overheden op om samen te werken met justitie, maatschappelijke organisaties en de ICT-sector om kinderen beter te beschermen tegen online seksueel misbruik en exploitatie. Hoofd kinderbescherming Williams: “Het stoppen van online geweld tegen kinderen is een zaak van ons allemaal.”