UNICEF en Philips Foundation werken samen aan betere gezondheid van moeders en kinderen in Kenia

23 september 2015

UNICEF en de Philips Foundation introduceren samen met Concern Worldwide, Maker en Gearbox het 'Innovatieproject voor betere zorg voor moeders, pasgeborenen en kinderen': een gezamenlijk ontwikkelingsproject om levens te redden en de gezondheid van kinderen en zwangere vrouwen te verbeteren in Kenia. In ontwikkelingslanden als Kenia zijn de sterftecijfers onder moeders, pasgeborenen en kinderen nog altijd onaanvaardbaar hoog.

800 foto1

In het kader van dit project faciliteren de Philips Foundation en UNICEF de ontwikkeling van innovatieve gezondheidstechnologie. Deze samenwerking moet leiden tot nieuwe gezondheidsinterventies voor de meest kwetsbare moeders en kinderen en met name bijdragen aan een verlaging van de sterfte onder zwangere vrouwen en pasgeboren baby's.

Kenia heeft de kindersterfte onder kinderen jonger dan vijf jaar teruggedrongen van 90 per 1000 in 2003 naar 52 per 1000 in 2014, maar helaas loopt het land nog steeds achter op de vierde VN-millenniumdoelstelling van 33 per 1000 in 2015. De sterfte onder pasgeborenen is met 22 per 1000 levendgeborenen eveneens te hoog. Een belangrijke oorzaak van deze sterfgevallen is het ontbreken van medische apparatuur en technologie om zelfs maar de meest basale ingrepen te verrichten bij zwangere vrouwen en pasgeborenen die dat nodig hebben. Dat geldt met name voor afgelegen gebieden, waar zorgverleners het zonder essentiële medische hulpmiddelen moeten stellen.

Het doel van UNICEF en de Philips Foundation is om tussen nu en 2018 samen met partnerorganisaties, lokale innovatiecentra en de Keniaanse overheid, innovatieve, betaalbare en lokaal ontworpen zorgapparatuur te ontwikkelen en op te schalen. Het gaat daarbij om oplossingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van hoogwaardige zorg voor vrouwen en kinderen in heel Kenia.

“Wereldwijd is voor één miljoen baby's per jaar hun geboortedag tevens hun sterfdag,” aldus Sharad Sapra, directeur van het UNICEF Global Innovation Centre. “Met betere zorgstelsels en innovatieve oplossingen voor zowel moeders als kinderen kan de overlevingskans sterk worden vergroot.”

Het innovatieproject voor betere zorg voor moeders, pasgeborenen en kinderen wordt gefinancierd door de Philips Foundation en benut de aanwezige expertise van Philips Research Africa in Nairobi om sociale ondernemers te begeleiden en de overdracht van knowhow over zorgtechnologie in Kenia te versterken.

“Bij de Philips Foundation zijn we ervan overtuigd dat programma's waarin innovatie, samenwerking en nieuwe kansen voor mensen worden gecombineerd, een blijvend en zinvol verschil kunnen maken in gemeenschappen,” aldus Katy Hartley, hoofd van de Philips Foundation.”Dit innovatieproject is hier een voorbeeld van omdat Koninklijke Philips N.V. vanuit Philips Research Africa samen met UNICEF en onze implementatiepartners expertise en ondersteuning biedt aan sociale ondernemers zodat zij betere zorgresultaten kunnen realiseren binnen hun eigen gemeenschap.”

“Koninklijke Philips N.V. en de Philips Foundation delen dezelfde missie en visie: we willen mensenlevens verbeteren en de wereld gezonder en duurzamer maken door middel van innovatie”, aldus Hartley. “Het project is gericht op versterking van lokale zorgstelsels en een duidelijk voorbeeld van hoe private ondernemingen samen met overheden en NGO's de implementatie van de VN-duurzaamheidsdoelen kunnen bevorderen. Met name als het gaat om de derde doelstelling om voor iedereen, ongeacht leeftijd, een gezond leven te waarborgen en het welzijn te bevorderen.”

Het startschot voor het project klinkt een aantal dagen voorafgaand aan de VN-top van 25 t/m 27 september over de duurzame ontwikkelingsagenda voor de jaren na 2015, waarin UNICEF aandacht zal vragen voor een grotere betrokkenheid van de private sector bij de doelstelling om kinderen een beter leven te bieden. De VN-millenniumdoelstellingen lopen eind 2015 af en worden dan vervangen door de VN‑duurzaamheidsdoelstellingen: een nieuwe reeks doelen met betrekking tot toekomstige internationale ontwikkeling. De Philips Foundation en UNICEF stimuleren innovatie en technologie als belangrijk middel voor de realisatie van de nieuwe VN-duurzaamheidsdoelstellingen en om vrouwen en kinderen een beter leven te bieden in gebieden waar dat het hardst nodig is. De mondiale aanwezigheid van beide organisaties en hun wereldwijde inzet en schaalgrootte spelen een centrale rol in de samenwerking.

 

Foto3