UNICEF rapport: tegen 2030 hebben we nog 38 miljoen kinderlevens te redden

9 september 2015

Embargo: tot 9 september om 00.01

Het sterftecijfer van de jongste kinderen ter wereld is tijdens één generatie met meer dan de helft gedaald. Tegen 2030 kunnen nog 38 miljoen levens gered worden als deze vooruitgang verder toeneemt in lijn met de Sustainable Development Goals (SDGs) die wereldleiders later deze maand zullen goedkeuren.

800 uni193647

Gegevens uit de UNICEF studie “A Promise Renewed: 2015 Progress Report” tonen aan dat sinds 2000, toen regeringen zich inzetten voor de Millenniumdoelstellingen (MDG’s), 48 miljoen kinderlevens werden gered. Deze opmerkelijke vooruitgang is het resultaat van de inspanning om het redden van kinderlevens tot een beleid en een politieke prioriteit te maken, om de gegevens over het overleven van kinderen te verbeteren en te gebruiken en om het aantal succesvolle interventies op te voeren.

Het aantal kinderen onder de 5 jaar dat sterft door te voorkomen oorzaken, bedraagt nu 5,9 miljoen per jaar: een daling van 53 procent sinds 1990. Wereldwijd bedraagt het jaarlijkse reductiepercentage van dit sterftecijfer tussen 2000 en 2015 nu 3,9 procent: twee keer zo hoog als het voorafgaande decennium.

De armste landen wereldwijd tonen dat vooruitgang mogelijk is ondanks enorme obstakels:- 24 van de 81 landen met een laag en middelmatig inkomen, waaronder Cambodja, Ethiopië, Bangladesh en Oeganda, behaalden de Millenniumdoelstelling om het kindersterftecijfer onder 5 jaar terug te dringen met twee derde of meer- Tussen 2000 en 2015 slaagden 21 landen in Afrika beneden de Sahara erin om de trend van toenemende kindersterfte om te keren of om op zijn minst de vooruitgang te verdrievoudigen in vergelijking met 1990.

“Het leven redden van miljoenen kinderen in stedelijke en landelijke omgevingen, in rijke en arme landen, is één van de grootste verwezenlijkingen van het nieuwe millennium en tegelijk vormt het de komende 15 jaar een enorme uitdaging om deze vooruitgang verder op te drijven”, zegt de Nederlandse Joke Brandt, adjunct directeur van UNICEF Internationaal. “Deze cijfers vertellen ons dat miljoenen kinderen niet hoeven te sterven als we nog meer moeite steken in het bereiken van élk kind.”

Het redden van 48 miljoen kinderlevens gebeurde door eenvoudige, kosteneffectieve oplossingen met een hoge impact: geschoolde hulp bij de bevalling, en voor pre- en postnatale zorg, borstvoeding, vaccinatie, met insecticiden behandelde muskietennetten, verbeterde sanitaire- en watervoorzieningen, het verstrekken van ORS bij diarree, antibiotica bij longontstekingen, de verdeling van voedingssupplementen en therapeutische voeding.

Ondanks deze indrukwekkende vooruitgang is de wereld er niet in geslaagd om de kindersterfte onder de 5 jaar met twee derde te verminderen en werd deze Millenniumdoelstelling niet bereikt.

Tussen 1990 en eind 2015 zullen naar schatting 236 miljoen kinderen gestorven zijn voor hun vijfde verjaardag door oorzaken die te voorkomen zijn, zoals vroeggeboorten, longontsteking, complicaties tijdens de bevalling, diarree en malaria. Ondervoeding is mee verantwoordelijk voor bijna de helft van de kindersterfte onder 5 jaar.

Over A Promise Renewed

Sinds de lancering in 2012 heeft A Promise Renewed zich geconcentreerd op het promoten van de 4e Millenniumdoelstelling nl. het verminderen van de kindersterfte onder de 5 jaar met twee derde tussen 1990 en 2015. Deze inspanningen moeten onverminderd verder gaan tot geen enkele moeder of kind nog sterft door te voorkomen oorzaken. De visie en de principes waar A Promise Renewed voor staat – politiek engagement, verantwoordelijkheid opnemen en sociale mobilisatie om binnen één generatie de te voorkomen kindersterfte in alle landen terug te dringen – moeten ook opgenomen worden in de Sustainable Development Goals (SDG’s) later deze maand. Partners die achter A Promise Renewed staan, steunen mee deze vijf actiedomeinen:

  1. Meer inspanningen voor de landen die het zwaarst getroffen worden door kindersterfte onder 5 jaar
  2. Bereikbaarheid van verwaarloosde bevolkingsgroepen wereldwijd verbeteren
  3. De oorzaken die leiden tot dit sterftecijfer aanpakken
  4. De nadruk leggen op de aanpak van onderliggende oorzaken van kindersterfte via de educatie en versterking van de positie van vrouwen
  5. Streven naar een gemeenschappelijk doel en dezelfde criteria hanteren om vooruitgang te meten
Uni193647