Moldavië leert kindvriendelijk interviewen van Nederlandse politie en justitie

18 februari 2015

Voorburg, 18 februari - Vanaf vandaag bezoekt op initiatief van UNICEF een delegatie van politie en justitie uit Moldavië Nederland om kennis op te doen over kindvriendelijke interviewtechnieken en procedures. De delegatieleden gaan kijken bij de politie in Amsterdam en Den Haag, bij het openbaar ministerie en de rechtbank in Den Haag en het Jeugd Trauma Centrum in Haarlem.

“In Moldavië komen elk jaar zo’n 1500 kinderen in aanraking met de politie als slachtoffer of getuige van een misdrijf. Politie en justitie zijn vooral geïnteresseerd in het oplossen van het misdrijf en zich niet bewust van de verregaande consequenties die harde onderzoeksmethoden hebben op al getraumatiseerde kinderen”, zegt de Nederlandse Frauke de Kort, hoofd kinderbescherming van UNICEF Moldavië. “Kinderen moeten vaak urenlang aan verschillende personen hun verhaal vertellen, komen in de rechtbank oog in oog met de dader en worden daarna vaak aan hun lot overgelaten. Daarom werken wij aan een kindvriendelijker justitie en politie”, aldus Frauke de Kort.

Het bezoek is onderdeel van een programma om geweld tegen kinderen in Moldavië tegen te gaan, een samenwerkingsverband tussen UNICEF, de overheid van Moldavië, het nationaal centrum preventie kindermisbruik in Moldavië (CNPAC) en het Nederlandse adviesbureau Movisie.

Geweld tegen kinderen is een groot probleem in Moldavië. Het slaan of uitschelden van je kind is in Moldavië algemeen geaccepteerd: 76% van de kinderen tussen 2-14 jaar heeft hieronder te lijden. Op kindermishandeling en seksueel misbruik rust nog steeds een taboe. Er wordt daardoor te weinig aangifte gedaan. Daders kunnen zo ongestraft doorgaan en slachtoffers blijven vaak onzichtbaar en krijgen geen hulp krijgen.

In 2014 is een nieuwe kinderbeschermingswet in werking getreden, die de jeugdzorg versterkt, evenals samenwerking tussen onderwijs, gezondheidszorg, politie en maatschappelijk werk. In 2014 is ook het concept van kindvriendelijke interviewtechnieken verder versterkt in het procedureel strafrecht. In een pilotproject in twee districten van Moldavië werkt UNICEF aan een betere samenwerking tussen alle onderdelen van het politie- en justitieapparaat.

Een rechter uit één van deze pilotdistricten maakt deel uit van de delegatie die deze week op bezoek is in Nederland. De andere delegatieleden zijn afkomstig van het Ministerie van Justitie, de Nationale Recherche van de politie, het openbaar ministerie, het Nationaal Instituut voor Justitie, de Hoge Raad van Magistraten en het Ministerie van Sociale Zaken. Allen zijn lid van de Werkgroep Justitie voor Kinderen onder leiding van het ministerie van Justitie van Moldavië.

UNICEF en partners werken daarnaast aan een goed functionerende jeugdzorg, zodat dokters, leraren en maatschappelijk werkers risicogezinnen en kinderen op tijd herkennen, om gepaste hulp aan te kunnen bieden. Verder worden er campagnes gevoerd voor bewustwording van kindermishandeling en voor een geweldloze opvoeding gericht op ouders, scholen, de media en jongeren.

Frauke de Kort: “Geweld wordt vaak van de ene generatie op volgende doorgegeven. Wij helpen aanstaande ouders en jonge ouders om kinderen zonder geweld op te voeden tot zelfbewuste jongens en meiden.”

Noot voor de redactie:

Vorig seizoen besteedde Peter R. de Vries in het veelbesproken programma Peter R over de grens aandacht aan het thema kindermishandeling in Moldavië.http://www.npo.nl/peter-r-over-de-grens/09-05-2014/TROS_1357976