Zorg voor kinderen Caribisch deel Koninkrijk moet beter

23 mei 2013

Te veel kinderen op de Nederlandse Cariben groeien op in onveilige en ongezonde omstandigheden. Dat blijkt uit interviews die UNICEF hield met kinderen en jongeren van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten en met ruim driehonderd deskundigen. UNICEF verrichtte onderzoek op alle zes de eilanden.

800 gs unicef001a

De resultaten van het onderzoek zijn vandaag aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens een symposium op de Universiteit Leiden. Hierbij waren ook bewindslieden en gezaghebbers van de eilanden aanwezig. UNICEF vraagt de betrokken overheden de situatie zo snel mogelijk te verbeteren.

De situatie waarin de ruim 90.000 kinderen op de eilanden opgroeien voldoet anno 2013 niet aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, concludeert kinderrechtendeskundige Karin Kloosterboer van UNICEF Nederland. Weliswaar is de kindersterfte, vergeleken met de rest van Midden-Amerika, op deze eilanden vrij laag en volgen de meeste kinderen basisonderwijs. Maar simpele zaken als gezond eten en een rustige, schone en veilige plek om te wonen blijken voor veel kinderen op de Cariben niet vanzelfsprekend. Ook zijn er onvoldoende scholingsmogelijkheden en activiteiten voor kinderen op de eilanden. Speciale voorzieningen voor gehandicapten ontbreken. De situatie van veel immigrantenkinderen is zorgelijk: zij hebben beperkte toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Professionals uit het onder¬wijs, politie en jeugdzorg spreken van huiselijk geweld, ernstige verwaarlozing, misbruik, incest, armoede en honger.

Zwijgcultuur

Op de eilanden zijn vaders vaak afwezig in de opvoeding. Gezinnen krijgen geen kinderbijslag zoals in Nederland; moeders werken lange uren om het hoofd boven water te houden. Kinderen zijn overdag vaak op zichzelf aangewezen en deskundigen signaleren verwaarlozing. Relatief veel tieners raken zwanger, wat hen belet om zelf een toekomst op te bouwen. 'We hebben een zwijgcultuur: problemen blijven binnen het gezin. Veel mishandelingen en dat soort dingen komen pas uit als het heel erg is', vertelt een van de geïnterviewde jongeren.

UNICEF roept op tot verbetering

UNICEF geeft aan dat er veel moet verbeteren in de samenwerking tussen de overheden en de maatschappelijke organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdbeleid op de eilanden. Daarbij moeten ook de kinderen zelf en hun ouders intensief worden betrokken. De opvang van kinderen dient te verbeteren en toegankelijk te worden voor gezinnen die dat nu niet kunnen betalen. "Er moet met volle kracht worden gewerkt aan een verbetering van de situatie, door de regeringen van de drie landen en door de Nederlandse overheid", stelt Kloosterboer. "De problemen op de eilanden zijn niet zomaar weggewerkt, maar een oplossing begint met oog en oor voor deze kinderen. Een echt koninkrijk zorgt voor al haar kinderen."

Gs unicef006