Unicef programma kind in veld

Zo werkt een programma van UNICEF

Om de rechten van kinderen te waarborgen werkt UNICEF in bijna alle landen ter wereld aan het verbeteren van de toegang en kwaliteit van de gezondheidszorg, het onderwijs en aan kinderbeschermingssystemen. De nood is op veel plekken hoog. Hoe bepalen we waar onze bijdrage het beste op zijn plaats is?

1. UNICEF doet in ieder land onderzoek naar de situatie waarin kinderen leven. Dat levert een enorme hoeveelheid kennis op over de meest urgente problemen die voor kinderen moeten worden aangepakt.

2. Aan de hand van de opgebouwde kennis legt UNICEF in ieder land met de overheid vast wat de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelingsdoelen voor kinderen en moeders zijn. Bijvoorbeeld het verminderen van kindersterfte of het verbeteren van onderwijskansen in een bepaalde regio. Doelen en de gezamenlijke strategie om die te bereiken worden vastgelegd in het landenprogramma dat meestal voor meerdere jaren geldt. Ook de voorbereiding op mogelijke noodsituaties wordt in dit plan vastgelegd.

Unicef programma lachende kinderen

3. Op basis van het landenprogramma worden meer gedetailleerde programma’s opgesteld. Contracten met lokale hulporganisaties en leveranciers van bijvoorbeeld vaccins leggen de rollen, verantwoordelijkheden en betalingsregelingen vast. Elke UNICEF-partner moet bewijzen dat de fondsen goed zijn besteed, voordat de volgende betaling wordt overgemaakt. De uitvoering van de activiteiten – van de levering van vaccins tot het opleiden van leraren – wordt door UNICEF gedocumenteerd en zorgvuldig geëvalueerd.

4. Voor de financiering van programma’s zijn landenkantoren aangewezen op bijdragen vanuit het hoofdkantoor van UNICEF. UNICEF op haar beurt, ontvangt haar middelen uit bijdragen van overheden, fondsen en afdrachten van UNICEFs nationale comités – zoals Nederland.

5. Vanuit Nederland steunen we het internationale werk van UNICEF via de jaarlijkse afdracht van 75 procent van onze inkomsten. Ons hoofdkantoor in New York houdt overzicht over de 120 veldkantoren van UNICEF en verdeelt de fondsen die uit Nederland en uit de andere 33 Nationale Comités komen.

6. Een deel van onze bijdrage aan UNICEF kunnen wij oormerken voor een specifiek programma. Per jaar kiezen we ongeveer acht programma’s die we gericht steunen. Zoals in 2018 het ondersteunen van onderwijs in Myanmar, en van gezondheidszorg in Centraal Afrikaanse Republiek. Over de uitvoering van deze specifieke programma’s ontvangt UNICEF Nederland voortgangsrapportages zodat wij een goede terugkoppeling kunnen geven aan onze donoren.