Ieder kind leert

Vietnam

Wereldwijd zijn er grote verschillen in zowel de toegang tot digitale middelen en de digitale vaardigheden van kinderen. Die vaardigheden zijn cruciaal om mee te kunnen doen in de digitale transformatie van de 21e eeuw, die nog extra versneld is tijdens de coronapandemie. Ook binnen Vietnam is er een digitale kloof, waarbij sociaaleconomische en etnische minderheden nog extra achterstand hebben. UNICEF zet zich in om deze digitale kloof te dichten, zodat digitaal onderwijs ook voor deze kinderen bereikbaar is en ze de vaardigheden krijgen die cruciaal zijn in de 21e eeuw.

Studenten-Ham Rong primary school Vietnam

Waarom meer hulp nodig is

Al voor de coronapandemie zette UNICEF Vietnam alles op alles om de digitale kloof te verkleinen door digitale vaardigheden op te nemen in het schoolcurriculum en de opleiding van leraren. De pandemie benadrukte hoe belangrijk dat was: digitaal onderwijs was dé uitkomst toen scholen dicht waren. Maar voor veel kinderen uit etnische minderheidsgroepen en arme gezinnen stond het onderwijs voor lange tijd toch stil. Ze wonen vaak in achtergestelde en moeilijk bereikbare gebieden zonder internet. De digitale kloof zorgt ervoor dat veel van deze kinderen een flinke onderwijsachterstand oplopen of zelfs het risico lopen helemaal niet meer terug naar school te gaan. Door deze digitale kloof groeit de ongelijkheid tussen kinderen.

Wat doet UNICEF?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Daarom werkt UNICEF in Vietnam aan gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs. We helpen het ministerie van Onderwijs bij het verbeteren van de toegang tot digitaal onderwijs voor ieder kind. Ook na de pandemie blijft digitaal onderwijs een mooie aanvulling op het onderwijsaanbod. We geven extra aandacht aan de specifieke uitdagingen van kinderen uit etnische minderheidsgroepen. Voor hen is het niet alleen belangrijk dat ze toegang hebben tot online onderwijs, maar ook dat dit onderwijs in hun moedertaal wordt aangeboden. Eén op de vijf van deze kinderen spreekt namelijk geen Vietnamees. Een enorme belemmering in een onderwijssysteem waar Vietnamees de voertaal is. Door meertalig onderwijs kunnen de kinderen niet alleen de leerstof veel beter oppikken, maar leren ze ook de Vietnamese taal. Van essentieel belang voor een grotere kans op een baan.

Kinderen in de klas met tablet

Diep in de bergen in het noorden van Vietnam ligt het dorpje Ham Rong. Eén van de inwoners van het dorpje is leraar Trang Tho Pe. Zoals elke ochtend staat ze vroeg op, trekt haar traditionele kleren aan en vertrekt richting school. Maar vandaag is het een bijzondere dag, ze gaat namelijk voor het eerst les geven met tablets. Trang vertelt: ‘In mijn kindertijd hadden we geen televisies, laat staan tablets. Wanneer leraren ons meer vertelden over wetenschappelijke theorieën probeerden we er met onze eigen fantasie een voorstelling van te maken. Nu kan ik mijn leerlingen door middel van virtual reality meenemen in boeiende onderwerpen zoals het zonnestelsel, bijzondere dieren of pluizen we de onderdelen van een motor uit.’ Het is haar droom om zowel jongens als meisjes te interesseren voor wetenschap en technologie. 

Gestelde doelen

  • 1.670 kinderen krijgen toegang tot digitaal onderwijs door de aanschaf van 300 tablets voor scholen in afgelegen gebieden.
  • Digitaal onderwijs vraagt een andere manier van lesgeven en kan voor docenten een grote uitdaging zijn. 145 docenten krijgen een training in het geven van online lessen, zodat de kwaliteit van het digitale onderwijs verbetert.
  • Docenten die goed weten te schakelen naar digitaal onderwijs worden gefilmd terwijl ze lesinstructies geven. We verspreiden de lessen onder docenten, zodat zij kunnen leren van goede voorbeelden.
  • We zetten bewustwordingscampagnes op om aandacht te vragen voor onderwerpen die juist binnen etnische minderheidsgroepen belangrijk zijn. Voorbeelden zijn het belang van onderwijs en goede voeding, waar men terecht kan voor psychosociale ondersteuning en het voorkomen van (gendergerelateerd) geweld.

Bereikte resultaten tot en met december 2023

  • Er is een digitale bibliotheek ontwikkeld met 160 boeken die in het Vietnamees, acht minderheidstalen, en gebarentaal beschikbaar zijn. Deze kunnen kinderen zowel op school als thuis gebruiken.  
  • Scholen in afgelegen gebieden ontvingen 72 tablets. Ook werden 5 ‘Digitaal Onderwijs Pakketten’ uitgedeeld aan scholen met tablets, een oplaadstation, een smart tv, en een Simkaart met data. Minstens 288 kinderen van etnische minderheden kunnen nu aan de slag met digitaal onderwijs en virtual reality programma’s.  
  • Er zijn trainingen en workshops georganiseerd over tweetalig onderwijs voor meer dan 200 onderwijzers, schoolmanagers, en onderwijsambtenaren en voor 70 onderwijzers over het inzetten van digitale middelen in hun lessen. Ook kregen 19.432 onderwijzers een online workshop aangeboden over het toepassen van innovatieve onderwijsmethodes (zoals virtual reality) om zo 31,495 kinderen onder ander digitale vaardigheden bij te brengen, zowel in hun eigen moedertaal als het Vietnamees. 
  • Er is een voorlichtingsprogramma ontwikkeld over gender en seksualiteit, met bijvoorbeeld video’s over gendernormen, vooroordelen, en het ervoor zorgen dat de schoolomgeving gendergelijkheid ondersteunt. Ook zijn video’s over seksuele voorlichting gemaakt in vier minderheidstalen. Met een competitie over deze onderwerpen zijn meer dan 12.000 leerlingen, ouders, en onderwijzers bereikt.  
  • Het Ministerie van Onderwijs en Training heeft toegezegd het onderwijs in minderheidstalen te blijven steunen en op te schalen naar 9 provincies met een groot aantal kinderen van etnische minderheden. 

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu