Ieder kind leert

Vietnam

Veel kinderen hebben door de coronapandemie een leerachterstand. Zo ook in Vietnam, waar het onderwijs van meer dan 20.6 miljoen kinderen verstoord werd door schoolsluitingen. Sinds april 2022 zijn gelukkig alle scholen weer open, maar er is nog steeds een leercrisis en een achterstand in digitale vaardigheden. Helaas heeft slechts 17 procent van de kinderen in afgelegen gebieden toegang tot internet. UNICEF zet zich in om deze digitale kloof te dichten, zodat digitaal onderwijs ook voor deze kinderen bereikbaar is en ze de vaardigheden krijgen die cruciaal zijn in de 21e eeuw. 

Studenten-Ham Rong primary school Vietnam

Waarom meer hulp nodig is

Al voor de coronapandemie zette UNICEF Vietnam alles op alles om de digitale kloof te verkleinen door digitale vaardigheden op te nemen in het schoolcurriculum en de opleiding van leraren. De pandemie benadrukte hoe belangrijk dat was: digitaal onderwijs was dé uitkomst toen scholen dicht waren. Maar voor veel kinderen uit etnische minderheidsgroepen en arme gezinnen stond het onderwijs voor lange tijd toch stil. Ze wonen vaak in achtergestelde en moeilijk bereikbare gebieden zonder internet. De digitale kloof zorgt ervoor dat veel van deze kinderen een flinke onderwijsachterstand oplopen of zelfs het risico lopen helemaal niet meer terug naar school te gaan. Door deze digitale kloof groeit de ongelijkheid tussen kinderen.

Wat doet UNICEF?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Daarom werkt UNICEF in Vietnam aan gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs. We helpen het ministerie van Onderwijs bij het verbeteren van de toegang tot digitaal onderwijs voor ieder kind. Ook na de pandemie blijft digitaal onderwijs een mooie aanvulling op het onderwijsaanbod. We geven extra aandacht aan de specifieke uitdagingen van kinderen uit etnische minderheidsgroepen. Voor hen is het niet alleen belangrijk dat ze toegang hebben tot online onderwijs, maar ook dat dit onderwijs in hun moedertaal wordt aangeboden. Eén op de vijf van deze kinderen spreekt namelijk geen Vietnamees. Een enorme belemmering in een onderwijssysteem waar Vietnamees de voertaal is. Door meertalig onderwijs kunnen de kinderen niet alleen de leerstof veel beter oppikken, maar leren ze ook de Vietnamese taal. Van essentieel belang voor een grotere kans op een baan.

Kinderen in de klas met tablet

Diep in de bergen in het noorden van Vietnam ligt het dorpje Ham Rong. Eén van de inwoners van het dorpje is leraar Trang Tho Pe. Zoals elke ochtend staat ze vroeg op, trekt haar traditionele kleren aan en vertrekt richting school. Maar vandaag is het een bijzondere dag, ze gaat namelijk voor het eerst les geven met tablets. Trang vertelt: ‘In mijn kindertijd hadden we geen televisies, laat staan tablets. Wanneer leraren ons meer vertelden over wetenschappelijke theorieën probeerden we er met onze eigen fantasie een voorstelling van te maken. Nu kan ik mijn leerlingen door middel van virtual reality meenemen in boeiende onderwerpen zoals het zonnestelsel, bijzondere dieren of pluizen we de onderdelen van een motor uit.’ Het is haar droom om zowel jongens als meisjes te interesseren voor wetenschap en technologie. 

Gestelde doelen

  • 1.670 kinderen krijgen toegang tot digitaal onderwijs door de aanschaf van 300 tablets voor scholen in afgelegen gebieden.
  • Digitaal onderwijs vraagt een andere manier van lesgeven en kan voor docenten een grote uitdaging zijn. 145 docenten krijgen een training in het geven van online lessen, zodat de kwaliteit van het digitale onderwijs verbetert.
  • Docenten die goed weten te schakelen naar digitaal onderwijs worden gefilmd terwijl ze lesinstructies geven. We verspreiden de lessen onder docenten, zodat zij kunnen leren van goede voorbeelden.
  • We zetten bewustwordingscampagnes op om aandacht te vragen voor onderwerpen die juist binnen etnische minderheidsgroepen belangrijk zijn. Voorbeelden zijn het belang van onderwijs en goede voeding, waar men terecht kan voor psychosociale ondersteuning en het voorkomen van (gendergerelateerd) geweld.

Bereikte resultaten tot en met december 2022 

  • Scholen in afgelegen gebieden ontvingen 72 tablets. 288 kinderen van etnische minderheden kunnen nu aan de slag met digitaal onderwijs en virtual reality programma’s.
  • 19.432 onderwijzers kregen een online workshop aangeboden over het toepassen van innovatieve onderwijsmethodes (zoals virtual reality) om zo 31,495 kinderen onder ander digitale vaardigheden bij te brengen, zowel in hun eigen moedertaal als het Vietnamees.
  • UNICEF heeft 20 prentenboeken ontwikkeld om de leesvaardigheden van jonge kinderen te verbeteren. Deze boeken waren in 2022 vooral belangrijk voor ouders van jonge kinderen die te maken hadden met langdurige schoolsluitingen vanwege de coronapandemie.
  • Met een competitie rondom bewustwording over gender in het onderwijs en seksuele voorlichting, zijn 12.094 studenten, ouders en onderwijzers bereikt. Ook heeft UNICEF in 2022 20 video’s geproduceerd over seksuele voorlichting in 4 minderheidstalen.
  • Het Ministerie van Onderwijs en Training heeft toegezegd het onderwijs in minderheidstalen te blijven steunen en op te schalen naar 9 provincies met een groot aantal kinderen van etnische minderheden.

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu