Kindvriendelijke opvang met lego

Kindvriendelijke opvang

Een veilige leefomgeving voor kinderen in de (crisis)noodopvang en gemeentelijke opvang kan niet altijd gegarandeerd worden. Er is een gebrek aan privacy, rust en goede begeleiding. De toegang tot zorg laat ernstige gebreken zien en ook op het vlak van onderwijs zijn er nog altijd gemeenten die kinderen niet kunnen bieden wat minimaal nodig is. De vele verhuizingen tussen (grootschalige) opvanglocaties maakt dat kinderen zich onveilig voelen. Dit is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen.

30.000

Oekraïense kinderen verblijven in de opvang

3150

gevluchte kinderen verblijven in de noodopvang

Leefomstandigheden kinderen

UNICEF Nederland zet zich in voor verbetering in het beleid voor vluchtelingenkinderen. We werken in Nederland en internationaal samen met veel verschillende organisaties en overheden. Het is de ambitie van UNICEF Nederland om de landelijke overheid, betrokken instanties (zoals het COA en Nidos) en lokale overheden te adviseren en ondersteunen bij het verbeteren van de leefsituatie, het onderwijs en de zorg voor kinderen in de asielopvang en gemeentelijke opvang. Op basis van onderzoek brengen we in kaart hoe het gaat met onbegeleide kinderen (amv) en kinderen in gezinnen in de (asiel)opvang en doen we aanbevelingen voor verbeteringen. Ook werken we samen met andere organisaties aan oplossingen om de situatie van deze kinderen te verbeteren.

Kindvriendelijke opvang

Om de noodopvang zo kindvriendelijk mogelijk te maken is de ambitie van UNICEF om samen met de locatie en de gemeente te bekijken of er een kindvriendelijke ruimte gestart kan worden. Sinds februari 2022 zijn er op 100 locaties medewerkers getraind in kindvriendelijk opvang en op 40 locaties is inmiddels een kindvriendelijke ruimte aanwezig. In zo'n ruimte kunnen kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar onder begeleiding van getrainde vrijwilligers zich even helemaal kind voelen. Lees de bevindingen van de 100 bezoeken in ‘Hoe gaat het met de kinderen?'.