Kindvriendelijke opvang met lego

Kindvriendelijke opvang

Goede leefomstandigheden in en rondom de opvang voor kinderen op de vlucht is noodzakelijk. Het ontbreken van basisvoorwaarden om gezond op te groeien heeft een grote impact op kinderen die (veelal) een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Tegelijkertijd zien we dat op veel plekken in het land inspirerende initiatieven ontstaan om kindvriendelijke opvang te realiseren. 

Leefomstandigheden in en rondom de opvang

UNICEF Nederland zet zich in voor verbetering in het beleid voor vluchtelingenkinderen, zowel in Nederland als internationaal. We werken samen met de landelijke overheid, betrokken instanties (zoals het COA, Nidos en de VNG), lokale overheden en organisaties. We adviseren en ondersteunen hen bij het verbeteren van de leefsituatie, het onderwijs en de zorg voor kinderen op de vlucht. Op basis van onderzoek brengen we in kaart hoe het gaat met deze kinderen en doen we aanbevelingen voor verbeteringen. 

Kindvriendelijke opvang

Kindvriendelijke opvang

Samenwerken aan kindvriendelijke opvang

Op veel plekken in Nederland slaan opvanglocaties, gemeenten, de gezondheidszorg, scholen en lokale partners de handen ineen om een fijne plek te bieden aan kinderen in de asielopvang en gemeentelijke opvang voor Oekraïners. Om kindvriendelijke opvang te realiseren en te waarborgen publiceert UNICEF een onderzoek naar de succesfactoren voor kindvriendelijke opvang. Het magazine Samenwerken aan kindvriendelijke opvang biedt uitvoeringsorganisaties en gemeenten concrete handvatten en inspirerende voorbeelden om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren. 

Kindvriendelijke ruimte

Om de noodopvang zo kindvriendelijk mogelijk te maken werkt UNICEF samen met locaties en gemeenten om te kijken of er een kindvriendelijke ruimte gestart kan worden. Sinds februari 2022 zijn er op 47 locaties medewerkers getraind in Child Safeguarding en op 62 locaties is inmiddels een kindvriendelijke ruimte aanwezig. In een kindvriendelijke ruimte kunnen kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar op vaste tijden in de week spelen onder begeleiding van getrainde vrijwilligers. Onze bevindingen op basis van 100 locatiebezoeken zijn gebundeld in het rapport ‘Hoe gaat het met de kinderen?'.