Webinar

Child Friendly Cities Bijeenkomsten

Om expertise en ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren, organiseert het Child Friendly Cities netwerk bijeenkomsten. Dit kan thematisch zijn of op basis van lokale vraagstukken. Ook worden goede voorbeelden gedeeld en welke lessen er werden geleerd.

Wat staat er gepland?

  • Uitwisseling met Vlaanderen

Hoe zorg je als lokaal bestuur voor kindvriendelijke, leefbare buurten waarin kinderen fysiek en mentaal gezond kunnen opgroeien? Samen met het Vlaamse Netwerk Jeugdvriendelijk organiseren we een uitwisselingsprogramma voor kindvriendelijke, leefbare buurten. Deze uitwisselingen in Vlaanderen en Nederland hebben plaatsgevonden. In mei 2024 vindt de eindbijeenkomst plaats in Gent. Blijf op de hoogte van de ervaringen en inspiratie via de nieuwsbrief. En bekijk hieronder de video over Apeldoorn.

  • Lancering eerste lichting kandidaat-gemeenten CFCI

Op 30 november wordt de eerste lichting gelanceerd van Nederlandse gemeenten die gaan deelnemen aan het Internationale Child Friendly Cities Initative-programma. De CFCI kandidaat-gemeenten werken de komende jaren aan concrete resultaten om de situatie van de kinderen en jongeren in de gemeente verbeteren. Dit kan leiden tot erkenning als CFCI-gemeente. Vanaf 30 november leest u elders op onze website welke gemeenten hieraan deelnemen en zijn zij zichtbaar op de wereldkaart van CFCI van UNICEF Internationaal.

Wat heeft al plaatsgevonden?

  • Inspiratiebijeenkomst over Jeugdparticipatie in Utrecht, 22 juni 2023

Op 22 juni organiseerde Child Friendly Cities samen met 5 gemeenten een Inspiratiebijeenkomst over jeugdparticipatie. Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. participatie voor kinderen tot 12 jaar, het oprichten van een jongerenpanel, hoe je lastig te bereiken jongeren betrekt, hoe je zorgt voor betekenisvolle participatie. Vragen over Jeugdparticipatie? Neem contact met ons op via childfriendlycities@unicef.nl. We denken graag met u mee.

  • Online lunchbijeenkomst voor gemeenten over participatie, 13 december 2022

De gemeenten Utrecht, Eemsdelta, Alphen a Rijn, Apeldoorn en Eindhoven gaan met elkaar in gesprek over hoe zij participatie van kinderen en jongeren vormgeven. Welke stappen hebben ze gezet, welke dilemma's en best practices zijn er. Lees meer informatie over participatie en voorbeelden.

  • Webinar Child Friendly Cities 2022, 4 juli 2022. Child Friendly Cities met UNICEF Nederland als host.

Met medewerking van Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG, en Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland, Kavita Parbhudayal wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid gemeente Den Haag, Ilias, voormalig kinderburgemeester van Amsterdam en lid van het jongerenpanel van UNICEF, Martijn Drost van het Nederlands Jeugdinstituut. Bekijk hier het webinar