Veranderingen in de Raad van Toezicht

20 december 2019

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat UNICEF Nederland werkt binnen de grenzen van onze doelstellingen en vastgestelde werkwijzen. De Raad stelt het beleid van UNICEF Nederland op hoofdlijnen vast, ziet toe op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies.

UNICEF Nederland

Elk kind verdient het om kind te kunnen zijn. Sterker nog: daar hebben kinderen recht op.

Elk kind verdient het om kind te kunnen zijn. Sterker nog: daar hebben kinderen recht op.

Nieuw benoemd in de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat UNICEF Nederland werkt binnen de grenzen van onze doelstellingen en vastgestelde werkwijzen. De Raad stelt het beleid van UNICEF Nederland op hoofdlijnen vast, ziet toe op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. Herman Dijkhuizen is in december opgevolgd door Just Spee. Nieuw benoemd in de Raad zijn Nupur Kohli (jeugdarts, adviseur en spreker op het gebied van gezondheidszorg) en Marie-José Willemse (toezichthouder en (oud-) bestuurder bij diverse maatschappelijke organisaties).

Marie-José Willemse heeft een rijke bestuurlijke achtergrond en heeft als aandachtsterrein de inzet van vrijwilligers. Nupur Kohli voegt als jeugdarts waardevolle ervaring toe op het gebied van mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

Just Spee, sinds begin vorig jaar lid van de Raad, volgt Herman Dijkhuizen als voorzitter op. Herman Dijkhuizen stapt na 9 jaar uit de raad. De Raad en UNICEF bedanken hem hartelijk voor zijn constructieve en deskundige invulling van de rol van voorzitter.

De Raad van Toezicht van UNICEF Nederland bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht personen. De huidige leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Just Spee, voorzitter; huidige functie: Commissaris en Toezichthouder bij diverse bedrijven en instellingen
  • Tamara Trotman, vicevoorzitter, lid Remuneratiecommissie; huidige functie: Raadsheer bij het Gerechtshof te Den Haag
  • Karin Arts, lid Remuneratiecommissie en Auditcommissie; huidige functie: Hoogleraar internationaal recht en ontwikkeling aan het International Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Chris Figee, voorzitter Auditcommissie; huidige functie: Chief Financial Officer ASR Nederland
  • Nupur Kohli; Huidige functie: Jeugdarts, adviseur, World Economic Forum Global Shaper en spreker op het gebied van gezondheidszorg
  • Marie-José Willemse; Huidige functie: Toezichthouder en (oud-) bestuurder bij diverse maatschappelijke organisaties