Turkije

Kledingmerken onderzoeken toeleveringsketen in Turkije

Vier Nederlandse kledingmerken willen hun toeleveringsketen verbeteren en zich inzetten tegen kinderarbeid. Daarvoor hebben zij Turkije bezocht samen met UNICEF en projectpartner Fair Labour Association.

Het bezoek vond plaats in het kader van het Turkije project van het Fonds Bestrijding Kinderarbeid. Het project is erop gericht om verbeteringen aan te brengen in de rechten van kinderen in de textielindustrie. En om deze rechten te implementeren in de beleidsplannen van Nederlandse kledingbedrijven. Het gaat hierin met name om het voorkomen van kinderarbeid in de textielindustrie. 

Naast UNICEF Nederland maken UNICEF Turkije (landenkantoor), de RVO en de Fair Labour Association onderdeel uit van dit project, dat in 2020/2021 is gestart. Uit het Nederlandse bedrijfsleven zijn inmiddels vier kledingbedrijven bij dit project aangehaakt om samen met ons hun textielketen in Turkije te verbeteren op kinderrechten. 

Turkse textielindustrie in kaart gebracht

Met het veldbezoek van deze maand werd deelproject A afgerond - het in kaart brengen van Turkse leveranciers in de textielindustrie – is focus voor deelproject B aangebracht. Het was voor alle partijen een geslaagd bezoek. Er zijn niet alleen gesprekken geweest met de leveranciers maar zelfs ook met de subcontractors. Hieraan merkten wij dat er in de afgelopen tijd tussen alle partijen vertrouwen is opgebouwd. 

Het was erg motiverend om te zien dat de vier kledingbedrijven met leveranciers, subcontractors én met UNICEF Nederland en UNICEF Turkije om tafel zaten om in alle openheid te bespreken wat we van elkaar kunnen verwachten.

Actief kinderarbeid tegengaan

Er is in de komende fase nog veel werk aan de winkel. Project B is start: hoe gaan we de verbeteringen en plannen implementeren? Zowel in de bedrijfsprocessen van de Turkse leveranciers, als in de beleidsplannen van de vier aangesloten kledingbedrijven. De rol van UNICEF is het faciliteren en begeleiden van deze processen. 

Het hoofddoel is kinderarbeid voorkomen. Hiervan afgeleid richten de verbeteringen zich ook op het bieden van een leefbaar loon, veiligheid, gezondheid en een family friendly workplace.

Lees meer over kinderarbeid in de kledingindustrie.

Contact