Amaia, een Inuit-meisje staat op een ijssschots.

Kinderen en klimaatverandering

Het klimaat verandert en kinderen zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen. Wereldwijd lopen zij gevaar door ziektes, overstromingen, hittegolven, tropische stormen, droogte of luchtvervuiling als gevolg van klimaatverandering.

500.000 kinderen

jonger dan 5 overlijden jaarlijks aan luchtvervuiling

1/3 van de kinderen

wereldwijd kampt met waterschaarste

2 miljard kinderen

staan bloot aan luchtvervuiling

De klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis

Klimaatverandering is een directe bedreiging voor kinderen om te overleven, gezond op te groeien en zich geestelijk en lichamelijk volledig te kunnen ontwikkelen. 

Naarmate extreme weersomstandigheden vaker en heviger voorkomen, lopen kinderen meer gevaar en worden scholen, ziekenhuizen en infrastructuur vernietigd. Zo hebben overstromingen een negatieve impact op water- en sanitaire voorzieningen wat leidt tot ernstige ziektes zoals cholera.

Extreme droogte en wereldwijd veranderende regenpatronen leiden tot mislukte oogsten, watertekorten, stijgende voedselprijzen en daarmee voedselonzekerheid en tekorten voor de armste mensen. Dit kan ook impact hebben op een toename in conflicten en stijgende migratie. Zoals lokale of binnenlandse migratie – van het platteland naar de stad – en internationale migratie.

Krachten bundelen voor duurzame impact

De tijd dringt. De klimaatcrisis kunnen we alleen met succes aanpakken als we onze krachten bundelen. Overheden, wereldleiders, organisaties en bedrijven moeten ambitie tonen en allesomvattende actie ondernemen. Pas dan kunnen we echt duurzame impact maken en een veilige en gezonde toekomst voor kinderen wereldwijd garanderen. 

De gevolgen van klimaatverandering zijn duidelijk. Zo ook de oplossingen. 

Dit doet UNICEF

Het werk van UNICEF om de impact van klimaatverandering op kinderen aan te pakken en te voorkomen is opgebouwd rond vier nauw met elkaar verbonden gebieden:  

 1. aanpassing aan de klimaatverandering;  
 2. koolstofarme groei en tegengaan van de klimaatverandering;  
 3. beperking van het risico op rampen;  
 4. milieuduurzaamheid, inclusief het verminderen van vervuiling en het beschermen van natuurlijke hulpbronnen. 

UNICEF doet onderzoek naar deze thema’s en de beste aanpak van diverse klimaatgerelateerde problemen. De uitkomsten zijn openbaar beschikbaar en passen we toe in onze programma’s.  

We helpen (lokale) overheden en partners bij de duurzame aanpak en het voorkomen van klimaatproblemen en –veranderingen met advies voor wetgeving, beleid en financiering. Ook stimuleren wij hen om ervoor te zorgen dat kinderen een essentieel onderdeel zijn van klimaatveranderingsstrategieën en rampenbestrijdingsplannen. Zo zorgen we samen dat kinderen in een veilige en schone omgeving kunnen leven. 

UNICEF ondersteunt initiatieven om scholen, gezondheidscentra, water- en sanitaire voorzieningen bestand te maken tegen klimaatverandering. 

UNICEF werkt daarnaast aan het verbeteren van de monitoring van luchtvervuiling, vooral in landen en regio's waar deze systemen schaars of nog niet beschikbaar zijn.  

Ook betrekken we jongeren en steunen we mogelijkheden hun stem als ‘change makers’ te laten horen en in actie te komen voor een duurzame leefomgeving. 

Dit willen we bereiken  

Op verschillende manieren, toegespitst op de lokale situatie, werken we aan een duurzame planeet voor de kinderen van nu en in de toekomst. Het wordt tijd dat kinderen centraal staan in klimaatstrategieën en dat ze steun krijgen om zelf in actie te komen. We roepen overheden en bedrijven op met ons samen te werken om het volgende te bereiken:

 1. Meer investering in klimaatadaptatie in belangrijke diensten voor kinderen, waaronder water- en sanitaire voorzieningen en hygiënesystemen, gezondheids- en onderwijsdiensten. 
 2. Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen, is alomvattende en dringende actie nodig. Landen moeten hun uitstoot tegen 2030 met ten minste 45% verminderen (ten opzichte van het niveau van 2010) om de opwarming tot niet meer dan 1,5 graden Celsius te houden. 
 3. Kinderen onderwijzen over het klimaat en de juiste vaardigheden aanleren, zodat ze zich kunnen voorbereiden op en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Kinderen en jongeren zijn het minst verantwoordelijk voor de klimaatcrisis en waterschaarste, maar zullen de meeste impact ervan ervaren. 
 4. Jongeren betrekken bij alle nationale, regionale en internationale klimaatonderhandelingen en -besluiten, ook bij de grote VN-klimaatconferenties.
Samenwerking met bedrijven

UNICEF gelooft in de kracht van samenwerken. Met bedrijven, overheden, particulieren, maatschappelijke organisaties en ngo’s. Door onze krachten te bundelen bereiken we de nodige verandering voor een eerlijke en duurzame wereld voor kinderen en staat er niets in de weg om de Sustainable Development Goals, en in dit geval op gebied van klimaat, na te streven.

UNICEF heeft de infrastructuur, opent deuren en kan technologie, expertise of financiële bijdragen van partners op vol vermogen inzetten. Met ambitieuze en innovatieve ontwikkelingsprojecten die levens blijvend veranderen.  

Kinderen in Ivoorkust gaan naar school in een schoolgebouw gemaakt van plastic bakstenen.

Projecten

U kunt bijvoorbeeld bijdragen aan de volgende projecten:

 • Plastic Bricks - Plastic afval vormt de bouwstenen voor de toekomst in Ivoorkust.
 • Klimaaatslimme dorpen - In Madagaskar werken we samen met partners, de lokale gemeenschap en overheden eraan om twintig scholen klimaaatbestendig te maken.
 • In samenwerking met TNO is een eerste stap gezet in de aanpak van luchtvervuiling in Mongolië. Ook voor dit bijzondere project is UNICEF geïnteresseerd in nieuwe samenwerkingspartners.

Contact

Contactpersoon jeroen klomp new business manager partnerships unicef

Jeroen Klomp

New Business Manager Partnerships

jklomp@unicef.nl

+31 (0)6 5313 1766