Veelgestelde vragen door medewerkers over geef-een-Dag

Over UNICEF l geef-een-dag

1. Wat is UNICEF | geef-een-dag
We hebben het allemaal weleens: je neemt niet al je vrije dagen op. Met UNICEF | geef-een-dag kan je een overtollige vrije dag heel eenvoudig via je werkgever aan UNICEF doneren. Met jouw vrije dag draag je zo bij aan een betere gezondheid van kinderen, aan toegang tot beter onderwijs of aan schoon drinkwater en toiletten.

2. Wat is mijn vrije dag waard?
Met de waarde van één vrije dagen kun je al het verschil maken voor kinderen. Gemiddeld is een vrije dag na het afdragen van de verplichte belastingen € 80,- waard. Voor dit bedrag kunnen we bijvoorbeeld 205 kinderen vaccineren tegen polio, 16 kinderen voorzien van schoolspullen, of 2 ernstig ondervoede kinderen laten aansterken door ze gedurende acht weken driemaaldaags therapeutische voeding te geven.

3. Hoe kan ik meedoen aan UNICEF | geef-een-dag?
Als de organisatie waar je werkzaam bent meedoet aan UNICEF | geef-een-dag, dan kan elke medewerker in loondienst een vrije dag laten uitbetalen aan UNICEF.

4. Welke dagen kan ik doneren aan UNICEF?
Je kunt alle bovenwettelijke verlofuren doneren.

5. Hoe geef ik een dag aan UNICEF?
Je werkgever informeert je over de manier waarop een dag doneren binnen jouw organisatie geregeld is. Het werkt heel eenvoudig. Je geeft via het HR-systeem of via een formulier aan dat je vrije dag(en) wilt doneren en kiesy het thema waar jij een vrije dag voor wilt doneren (gezondheidszorg, onderwijs of schoon drinkwater). Na aftrek van belastingen wordt de nettowaarde van je dag uitbetaald aan UNICEF.  

6. Waarom kan ik alleen bovenwettelijke uren doneren?
De wettelijk verlofuren zijn - zoals de naam het al zegt - wettelijk vastgelegd. Daar mag je geen afstand van doen.

7. Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofuren?
Het wettelijk aantal verlofuren is gelijk aan vier keer het aantal uur dat je in de week werkt. Krijg je meer uren van je werkgever, dan zijn dat bovenwettelijke uren. Alleen de bovenwettelijke verlofuren kun je omzetten in een UNICEF | geef-een-dag.

8. Kan ik overuren doneren aan UNICEF?
Helaas is dat niet mogelijk. Alleen bovenwettelijke verlofuren komen in aanmerking voor de UNICEF | geef-een-dag. Overuren moeten gecompenseerd worden door je werkgever.

9. Kan ik als zzp'er meedoen?
Helaas is dat niet mogelijk. Je kunt ons natuurlijk wel op andere manieren steunen. Via www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/ kun je bijvoorbeeld een donatie doen waarmee je kinderen de kans geeft kind te zijn.

10. Ik ben al donateur van UNICEF. Kan ik ook een vrije dag doneren?
Dat kan zeker! Ook als je al donateur bent kun je een vrije dag doneren. De enige voorwaarde is dat de organisatie waar je werkt meedoet aan UNICEF | geef-een-dag.

11. Wat is het minimumaantal uren dat je kunt doneren?
Je kunt minimaal een halve dag - dus vier uur - doneren.

12. Hoeveel belasting betaal ik over een gedoneerde vrije dag?
Dat is afhankelijk van hoeveel je verdient. De dag die je doneert wordt als 'normaal' loon verrekend. Dus: hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Hier merk je zelf echter niets van. En UNICEF houdt na aftrek van belastingen nog steeds een heel mooi bedrag over om te besteden voor hulp aan kinderen. De financiële waarde van een vrije dag is na aftrek van alle belastingen gemiddeld namelijk nog steeds € 80,-.

13. Kan ik een gedoneerde vrije dag als aftrekpost opvoeren bij de Belastingdienst?
Ja, dat kan. UNICEF heeft een ANBI-status en dus mag je je gift aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/giften.  

14. Heeft het doneren van een vrije dag gevolgen voor mijn toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag?
Doordat de donatie als loon wordt gezien, leidt deze tot een hoger heffingsloon. Dit kan ervoor zorgen dat je uitkering hoger uitvalt als je werkloos wordt, maar ook dat je net boven een grens uitkomt die maakt dat je recht op zorg-, huur-, en kindertoeslag verandert. Om zeker te weten of dit voor jou geldt, kijk je op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

15. Is dit een eenmalige actie?
Zeker niet. Vanaf nu kun je elk jaar van een vrije dag een UNICEF | geef-een-dag maken. Mits jouw organisatie ervoor kiest om deze samenwerking met ons voort te zetten. 

Over de besteding van het geld

16. Wat doet UNICEF met het geld van de gedoneerde vrije dagen?
Je kunt als medewerker zelf bepalen waar de financiële waarde van jouw dag aan wordt besteed: gezondheidzorg, onderwijs of schoon water. Meer informatie over onze programma's vind je op www.unicef.nl/geef-een-dag.  

17. Komt het geld wel goed terecht?
Dat komt het zeker. We hebben het CBF-keurmerk, een waarborg dat het geld goed wordt besteed. Van elke euro die UNICEF in 2015 ontving, ging 83 cent direct naar de projecten van UNICEF. We besteden dus van elke uitgegeven euro 17 cent aan zaken die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden en ons doel te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld aan huur van ons kantoorgebouw, uitgaven voor fondsenwerving, maar ook aan de totale salariskosten van onze medewerkers.  

Over UNICEF

18. Waarom UNICEF?
UNICEF zet zich wereldwijd in om ervoor te zorgen dat kinderen de kindertijd krijgen waar ze recht op hebben. Dit doen wij door kinderen te beschermen voor zaken als honger, ziekten, geweld en uitbuiting en te zorgen dat ze toegang hebben tot schoon drinkwater en voldoende voeding, de gezondheidszorg krijgen die ze nodig hebben en dat ze naar school kunnen. Een mooi doel om als organisatie gezamenlijk voor te gaan. Want zoveel begint bij een kind. Maar dan moet het wel kansen krijgen.

Onze hulp is grootschalig: dankzij de uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN zijn we in staat om in een land miljoenen kinderen te bereiken. Dit alles maakt UNICEF uniek.

Over persoonlijke gegevens

19. Waar gebruiken jullie mijn persoonlijke gegevens voor?
We gaan vanzelfsprekend zorgvuldig met je gegevens om. Wij gebruiken deze uitsluitend om je te informeren over wat we met UNICEF |geef-een-dag voor kinderen kunnen betekenen.

20. Waarvoor hebben jullie mijn e-mailadres nodig?
Wij gebruiken je e-mailadres uitsluitend om je te informeren wat we met UNICEF |geef-een-dag voor kinderen kunnen betekenen.

21. Kan ik ook anoniem meedoen?
Om jouw donatie goed te kunnen verwerken hebben we een aantal gegevens over jou en je donatie nodig. Wij leggen deze gegevens vast conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als je niet wilt dat wij jouw gegevens bewaren, kun je dit laten weten via info@unicef.nl.

22. Kan ik zien welke collega's een dag hebben gedoneerd?  
In verband met privacy mogen wij geen informatie verstrekken over andere deelnemers

Over jouw uren

23. Ik heb geen verlofuren gedoneerd, maar er zijn wel uren van mijn saldo afgeschreven voor een UNICEF | geef-een-dag. Hoe kan dat?
Dat is vervelend. Als je een mail stuurt naar geefeendag@unicef.nl, kijken wij het voor je na en nemen we contact met je op.

24. Er zijn meer uren afgeschreven dan ik gedoneerd heb.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je kunt een mail sturen naar geefeendag@unicef.nl. Wij kijken het dan even voor je na en nemen contact met je op.

25. Er zijn minder uren afgeschreven dan ik gedoneerd heb.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke uren. Je kunt alleen je bovenwettelijke verlofuren doneren aan UNICEF. Wanneer jouw donatie het aantal bovenwettelijke uren dat je opgespaard hebt overschrijdt, kunnen wij niet meer uren afschrijven dan het saldo van je bovenwettelijke verlofuren toelaat.

26. Waar kan ik terecht als ik vragen heb?
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice, telefoon 088 - 444 96 66.
Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 21.00 uur. En op zaterdag van  10.00 tot 15.00 uur.