Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Win kaartjes voor LEGO World [wedstrijd afgelopen]

Helaas, de kaarten voor LEGO World 2019 zijn al vergeven!

Het grootste LEGO-spektakel ter wereld komt van donderdag 17 oktober tot en met woensdag 23 oktober 2019 naar de Jaarbeurs Utrecht. Als UNICEF zijn we daar ook aanwezig met onze 4D Experience. Kom langs en zie, hoor en voel wat jouw steun voor kinderen kan betekenen. 

Kijk hier voor het wedstrijdreglement

Concept van de prijsvraag   

UNICEF Nederland organiseert de prijsvraag. Via de link in de e-nieuwsbrief van UNICEF Nederland is deelname aan de prijsvraag mogelijk. Onder de mensen die het aanmeldformulier volledig hebben ingevuld, verloten wij drie prijzen. Iedere prijs bestaat uit twee toegangskaarten voor LEGO World dat plaatsvindt van 17 t/m 23 oktober 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht. De organisatoren van LEGO World hebben deze toegangsprijzen aan UNICEF Nederland ter beschikking gesteld.  

Looptijd en timing prijsvraag  

De prijsvraag loopt tot en met 6 oktober 2019. Werknemers van UNICEF Nederland kunnen niet meedingen naar een prijs. Iedere persoon mag één keer deelnemen. Bij meerdere deelnames per persoon wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Reacties op de prijsvraag die na 6 oktober 2019 door UNICEF Nederland worden ontvangen komen niet meer in aanmerking voor één van de prijzen.   

Deelname aan de prijsvraag   

Deelnemen aan de prijsvraag kan uitsluitend door alle velden van het aanmeldformulier in te vullen. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de prijsvraag. Deelname aan deze prijsvraag houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.  

Bepalen van de winnaars   

UNICEF Nederland beoordeelt alle reacties op de prijsvraag en selecteert daar door middel van loting drie winnaars uit. UNICEF Nederland verricht deze loting. Uitsluitend de winnaars ontvangen op 7 oktober 2019 bericht via het e-mailadres vermeld in het aanmeldformulier. Over de uitslag en bepaling van de winnaars kan niet worden gecorrespondeerd. De toegekende prijzen zijn niet om te wisselen voor geld of andere goederen of diensten. Ook is het niet toegestaan de prijs door te verkopen. UNICEF Nederland kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventueel niet ontvangen van de tickets van de organisator van LEGO World, bijvoorbeeld in een situatie waarbij LEGO World wordt afgelast.  

Overige bepalingen  

Alle situaties die niet uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden zijn voorzien, worden door UNICEF Nederland beoordeeld. UNICEF Nederland behoudt zich het recht de prijsvraag of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. UNICEF Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen daarvan voor de deelnemer. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.   

Privacy   

Persoonsgegevens waar UNICEF Nederland door deze prijsvraag toegang toe krijgt worden door UNICEF Nederland volgens de (AVG) privacywetgeving verwerkt. Dat houdt onder meer in dat de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. Lees ook het privacy statement van UNICEF Nederland.