Actievoorwaarden 'Lieve Kinderen, Bedankt!'

 1. 'Lieve kinderen, bedankt!’ (hierna: de ‘Actie’) wordt georganiseerd door UNICEF Nederland. 
 2. De Actie bestaat uit een oproep om mee te doen aan het bedanken van kinderen, de inzending van namen van te bedanken kinderen, het uitzenden van een videoclip waarin de namen van de genoemde kinderen voorkomen en een afsluitend telefoontje van UNICEF Nederland aan iedere Deelnemer om deze te bedanken voor deelname en te informeren naar verdere interesses in het werk van UNICEF. 
 3. In de oproep worden deelnemers vooraf geïnformeerd over het feit dat met iedere deelnemer telefonisch contact wordt opgenomen. 
 4. Wij zullen u, binnen deze Actie ‘Kinderen bedankt’, een aantal keer benaderen met een email.  
 5. Personen ouder dan 18 jaar (hierna: ‘Deelnemer’ of ‘Deelnemers’) kunnen deelnemen aan de Actie. 
 6. UNICEF ambassadeur Trijntje Oosterhuis/UNICEF Nederland roept mensen op om kinderen te bedanken voor hun veerkracht tijdens de afgelopen maanden waarin de bewegingsvrijheid door de coronacrisis zo beperkt was. 
 7. Deelname start door een gratis sms met ‘bedankt’ naar 4004 te sturen. U kunt van 11 t/m 21 juni de namen van de kinderen insturen. De Actie loopt van 11 juni 2020 tot uiterlijk 31 december 2020. De Deelnemer betaalt de eventuele kosten voor het gebruik van sms.  
 8. De Deelnemer krijgt via sms een reactie van UNICEF Nederland met daarin een link naar een SMS chat waarin de Deelnemer gevraagd wordt de naam van een te bedanken kind en het eigen emailadres in te vullen. Daarin wordt tevens om instemming met de Actievoorwaarden en Privacy Statement gevraagd. Zonder deze instemming is deelname niet mogelijk. 
 9. Indien wij na ontvangst van uw SMS, geen naam van één of meerdere kinderen van u hebben ontvangen, zullen wij u eenmalig een herinnerring via SMS sturen. 
 10. Indien de Deelnemer na verzending van het sms-bericht, besluit toch niet mee te doen met deze Actie, zal UNICEF Nederland het ontvangen mobiele nummer alleen gebruiken om eenmalig telefonisch contact met de Deelnemer op te nemen. 
 11. De door de deelnemer opgegeven voornamen van kinderen zijn te zien in een speciale videoclip van Trijntje Oosterhuis. Deze clip wordt met de deelnemers van de actie gedeeld. Ook kan de videoclip worden ingezet op kanalen van UNICEF Nederland en bij RTL Boulevard. 
 12. De rechten van de videoclip liggen bij UNICEF Nederland. 
 13. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden en het Privacy Statement. Aan deelname aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 14. Verkregen persoonsgegevens worden door UNICEF Nederland volgens het Privacy Statement van UNICEF Nederland behandeld. Dat betekent bij deze Actie dat deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de Actie door UNICEF Nederland gebruikt zullen worden. Uiterlijk 31 december 2020 vernietigt UNICEF Nederland de verkregen persoonsgegevens, tenzij de Deelnemer toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van deze persoonsgegevens.   
 15. Als er tussentijds wijzigen zijn in de Actie, de Actie voortijdig beëindigd moet worden of als deze Actievoorwaarden gewijzigd worden, dan volgt hier informatie over op www.unicef.nl. UNICEF Nederland is niet aansprakelijk als Deelnemer schade ondervindt van eventuele gewijzigde actievoorwaarden. 
 16. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.