Actievoorwaarden 'UNICEF kennisquiz: wat weet jij over kinderrechten?'

1. Concept van de prijsvraag  

UNICEF Nederland organiseert de prijsvraag. Via de link van UNICEF Nederland is deelname aan de prijsvraag mogelijk. Onder de mensen die het aanmeldformulier volledig hebben ingevuld, verloten we één prijs. Deze prijs bestaat uit twee toegangskaarten voor een nader te bepalen theatershow van Claudia de Breij. UNICEF-ambassadeur Claudia de Breij stelt deze toegangsprijzen aan UNICEF Nederland ter beschikking. 

2. Looptijd en timing prijsvraag 

De prijsvraag loopt tot en met 5 april 2020. Werknemers van UNICEF Nederland kunnen niet meedingen naar een prijs. Iedere persoon mag één keer deelnemen. Bij meerdere deelnames per persoon wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Reacties op de prijsvraag die na 5 april 2020 door UNICEF Nederland worden ontvangen komen niet meer in aanmerking voor één van de prijzen.  

3. Deelname aan de prijsvraag  

Deelnemen aan de prijsvraag kan uitsluitend door de velden van het aanmeldformulier in te vullen. Enkel natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de prijsvraag. Deelname aan deze prijsvraag houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. 

4. Bepalen van de winnaars  

UNICEF Nederland beoordeelt alle reacties op de prijsvraag en selecteert daar door middel van loting één winnaar uit. UNICEF Nederland verricht deze loting. Uitsluitend de winnaar ontvangt op 6 april 2020 bericht via het e-mailadres vermeld in het aanmeldformulier. Over de uitslag en bepaling van de winnaars kan niet worden gecorrespondeerd. De toegekende prijzen zijn niet om te wisselen voor geld of andere goederen of diensten. Ook is het niet toegestaan de prijs door te verkopen. UNICEF Nederland kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventueel niet ontvangen van de tickets van de organisator van de theatershow, bijvoorbeeld in een situatie waarbij de theatershow wordt afgelast.

5. Overige bepalingen 

Alle situaties die niet uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden zijn voorzien, worden door UNICEF Nederland beoordeeld. UNICEF Nederland behoudt zich het recht de prijsvraag of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. UNICEF Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen daarvan voor de deelnemer. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.  

6. Privacy  

Persoonsgegevens waar UNICEF Nederland door deze prijsvraag toegang toe krijgt worden door UNICEF Nederland volgens de (AVG) privacywetgeving verwerkt. Met deelname aan de prijsvraag stemt de deelnemer in met het privacystatement van UNICEF Nederland