kind voetbalt kind voetbalt

Kinderrechten, bescherming en participatie op Aruba en Curaçao

UNICEF ondersteunde de afgelopen jaren de overheid op Aruba bij het verbeteren van de veiligheid van kinderen. Op Curaçao bevorderde UNICEF kinderrechteneducatie en participatie-activiteiten. 

Al jaren werkt UNICEF samen met de overheden aan de verbetering van de situatie voor kinderen op het Caribisch deel van Nederland. In 2020 werd de tweede editie van het Kinderrechten Filmfestival op de Cariben georganiseerd, o.a. in samenwerking met de Telefon pa Hubentud Aruba (Kindertelefoon). Zo ondersteunt UNICEF scholen met kinderrechteneducatie en participatie-activiteiten.

jongen op skateboard

Curaçao

In 2020 kwam door corona de wereld van kinderen en jongeren op z'n kop te staan. Met het project #MyNewWorld werden jongeren gevraagd hun mening over de impact van corona op hun leven te delen.

In 2018 is de cursus Spring School on Child Rights voor professionals georganiseerd. Dit programma is georganiseerd samen met de Universiteit van Curaçao en de Universiteit Leiden en geheel gericht op kinderrechten in de Caribische context. Meer dan 30 professionals uit Curaçao en de Caribische regio namen deel aan deze unieke cursus. UNICEF zal ook een tweede ronde van het Spring School programma op Curaçao ondersteunen. 

In 2013 heeft UNICEF een situatieanalyse gedaan en rapport uitgebracht over de kinderrechtensituatie op Curaçao. Hieruit kwamen o.a. aanbevelingen voor sociale initiatieven en beleidsmaatregelen om levensomstandigheden en kansen voor kinderen te verbeteren. De analyse is uitgevoerd in samenwerking met de betrokken Curaçaose ministeries en lokale organisaties.

kinderen in een boom

Aruba

In 2018 heeft UNICEF Nederland, op uitnodiging van de overheid van Aruba, een korte analyse van het kinderbeschermingssysteem op het eiland uitgevoerd. UNICEF is in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met het Arubaanse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart. UNICEF adviseert en ondersteunt verschillende Ministeries en lokale organisaties die gezamenlijk beleid ontwikkelen op het gebied van kinderbescherming.

Jongeren deden in 2019 mee aan een onderzoek naar kinderrechten op Aruba. Het jeugdonderzoeksrapport is als input voor de List of Issues (LOIPR) naar het VN-Comité voor de Rechten van het Kind gestuurd.

UNICEF pleit voor de verbetering van de situatie van kinderen en heeft ook in 2013 een onderzoek gedaan en rapport uitgebracht over de kinderrechtensituatie op Aruba. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met de betrokken Arubaanse ministeries en lokale organisaties.