Na zes maanden oorlog is een nieuw schooljaar voor miljoenen Oekraïense kinderen onzeker

23 augustus 2022

De start van het nieuwe Oekraïense schooljaar op 1 september laat de grimmige realiteit van de oorlog voor kinderen zien. In het afgelopen half jaar zijn minstens 972 kinderen gedood of gewond geraakt door de oorlog in Oekraïne. Bijna twee op de drie kinderen zijn op de vlucht geslagen, 5,2 miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig. Het onderwijssysteem is verwoest en kinderen kunnen niet veilig naar school. Naar schatting 1 op de 10 scholen in Oekraïne is inmiddels beschadigd of vernield.

Kharkiv-school nr. 134 werd aan het begin van de oorlog verwoest. Een basketbalveld achter de school werd hersteld, zodat kinderen uit Charkov daar kunnen spelen. 

Kharkiv-school nr. 134 werd aan het begin van de oorlog verwoest. Een basketbalveld achter de school werd hersteld, zodat kinderen uit Charkov daar kunnen spelen. 

Kharkiv-school nr. 134 werd aan het begin van de oorlog verwoest. Een basketbalveld achter de school werd hersteld, zodat kinderen uit Charkov daar kunnen spelen. 

Er is bijna geen kind in Oekraïne dat in de afgelopen maanden niet is blootgesteld aan de enorme en verontrustende gevolgen van de oorlog in hun land. Eerder werd al duidelijk dat 2,2 miljoen Oekraïense kinderen zijn gevlucht naar omringende landen en 3 miljoen kinderen zijn ontheemd binnen Oekraïne.

Veiligheid en bescherming

‘Een week voor de scholen weer beginnen, zijn bijna twee van de drie Oekraïense kinderen door de oorlog uit hun huizen verdreven. Voor deze kinderen gaat onderwijs om meer dan het recht om te leren. School biedt kinderen veiligheid en bescherming tegen de gevaren om hen heen, zoals misbruik en uitbuiting. Maar school betekent ook sociaal contact en structuur. Blijven leren betekent voor kinderen uit Oekraïne het verschil tussen hoop en wanhoop’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.  

Kinderen op de vlucht lopen een groter risico gescheiden te raken van hun familie en slachtoffer te worden van geweld, misbruik, seksuele uitbuiting en mensenhandel. School biedt in veel gevallen een veilig heenkomen, maar de oorlog heeft het volgen van onderwijs voor 5,7 miljoen Oekraïense kinderen ernstig bemoeilijkt. UNICEF schat dat in Oekraïne 1 op de 10 scholen is beschadigd of vernietigd. Duizenden scholen worden ingezet in het conflict, als schuilplaats voor ontheemden of als distributiepunt voor humanitaire hulp.  

Niet meer in te halen

Het missen van onderwijs heeft grote gevolgen op de korte en lange termijn, zowel voor de kinderen zelf als voor de Oekraïense samenleving. Zonder blijvende toegang tot onderwijs lopen kinderen het risico dat zij essentieel onderwijs missen dat ze vaak later niet meer kunnen inhalen. UNICEF helpt het ministerie van Onderwijs in Oekraïne om kinderen toegang te geven tot het reguliere onderwijs of tot afstandsonderwijs. Zo zorgt UNICEF voor leermiddelen en hulp bij de opleiding van leerkrachten. Ook draagt UNICEF bij aan de ontwikkeling van online leerplatforms. 

Suzanne Laszlo: ‘Kinderen in Oekraïne hebben dringend behoefte aan veiligheid, stabiliteit, toegang tot veilig onderwijs, kinderbeschermingsdiensten en psychosociale ondersteuning. Maar bovenal hebben de kinderen van Oekraïne vrede nodig. UNICEF blijft oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Oekraïne en tot bescherming van alle kinderen.’