Zet de eerste stappen om kinderarbeid tegen te gaan

Wereldwijd hebben 160 miljoen kinderen niet de mogelijkheid zich geestelijk en lichamelijk te ontwikkelen omdat zij moeten werken. Dit is een wereldwijd probleem dat vraagt om een wereldwijde oplossing. Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing. Vaak vraagt dit om samenwerking met andere bedrijven, overheden of maatschappelijke organisaties, maar je kunt ook al in je eigen organisatie beginnen. Hieronder lees je welke eerste stappen je zelf kunt zetten. 

Stap 1 Stel beleid op 

De eerste stap is het opstellen van een beleid waarin je stelt wat jouw normen zijn en dat je kinderarbeid in je eigen bedrijf én in de handelsketen proactief wilt voorkomen. Bovendien stel je hoe je handelt Als er onverhoopt kinderarbeid plaatsvindt. Het is belangrijk dat dit beleid wordt gedragen door de hele organisatie. 

>>Tips bij het opstellen van dit beleid, en voorbeelden van hoe andere bedrijven dit doen.

Stap 2 Maak afspraken met je leverancier 

Ga vervolgens in gesprek met je leverancier over kinderarbeid. Wat doet de leverancier om kinderarbeid te voorkomen? En hoe zorgt de leverancier ervoor dat de afspraken ook worden nageleefd bij zijn toeleverancier? Maak duidelijke afspraken en leg deze vast in een contract of code of conduct. 

>> Tips bij het voeren van dit gesprek en het opstellen van een code of conduct.

Stap 3 Blijf in gesprek met je leverancier  

Zorg ervoor dat je met je leverancier in gesprek blijft over dit onderwerp. Zijn er ontwikkelingen bij de leverancier die invloed kunnen hebben op kinderarbeid? Of zijn er zaken in de afspraken met de leverancier – inkoopvoorwaarden, leveringstijden, betaling van leefbaar loon – die kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden onbedoeld in de hand werken. 

Stap 4 Blijf onderzoek doen naar kinderarbeid in je toeleveringsketen 

Door periodiek en proactief onderzoek te doen, kun je nieuwe risico’s tijdig opsporen en daar naar handelen. Naast het in kaart brengen van de algemene risico’s op kinderarbeid in een bepaalde sector of land via bijvoorbeeld de MVO-risicochecker, is het ook belangrijk periodiek via audits de situatie van een specifieke leverancier te onderzoeken.  

Stap 5 Onderneem actie als er misstanden worden geconstateerd 

Zijn er misstanden geconstateerd, ga dan met je leverancier aan tafel zitten en gebruik de afspraken die je eerder met hen hebt gemaakt.  

Belangrijk is om niet direct orders te stoppen als er toch kinderarbeid wordt vastgesteld, maar in gesprek te gaan over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Daarnaast is het belangrijk ervoor te zorgen dat de kinderen die als kinderarbeider in de keten werden aangetroffen, worden begeleid worden naar gratis, voltijds regulier onderwijs.  

Stap 6 Lever een bijdrage in het gebied waar je inkoopt 

Investeer – bijvoorbeeld via (lokale) NGO’s in het gebied waar je inkoopt. Door (financieel) bij te dragen aan (lokale) NGO’s, kunnen zij, eventueel in samenwerking met lokale en/of nationale overheden, werken aan voorzieningen en randvoorwaarden om kinderarbeid te voorkomen.  

Meer stappen en informatie kun je vinden in het volledige plan van aanpak voor bedrijven die stappen willen zetten in het aanpakken van kinderarbeid.