Rs2 uni119956

Kinderbescherming op Aruba en Curaçao

Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen opgroeien en zich beschermd voelen om onbezorgd een mooie toekomst tegemoet te gaan. Ook op Aruba en Curaçao.  

Ieder kind moet kind kunnen zijn

Dankzij een extra bijdrage van de Postcode Loterij van 2,3 miljoen euro kan UNICEF Nederland de overheden en professionals helpen om het kinderbeschermingssysteem op Aruba en Curaçao te verbeteren. Dit alles met het doel om kinderen op te laten groeien in een veilige omgeving zonder geweld en hen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. Voor ieder kind van nu en de toekomst van ons allemaal. 

Met het Kinderrechtenverdrag als leidraad maakt UNICEF zich sterk voor alle kinderen in de wereld. Wij willen dat ze in een liefdevolle en veilige omgeving kunnen opgroeien tot gezonde, zelfverzekerde volwassenen. We willen er samen met de overheden van Aruba en Curaçao voor zorgen dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Daarvoor werken we samen met Ministeries, maatschappelijke organisaties (voor bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers en leraren) en natuurlijk met kinderen en jongeren zelf.

Uni119849

Samen werken aan resultaten

Onderdeel van deze extra bijdrage zijn o.a. trainingen waarmee we de kennis en vaardigheden van professionals verbeteren, het versterken van de samenwerking tussen organisaties, kinderen leren over kinderrechten en het Interlandelijk Platform Kinderrechten wordt versterkt dankzij het uitwisselen van materialen, kennis, werkwijzen en projectervaring.

Nogmaals dank aan alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij die dit project mede mogelijk maken.

Contact

Meer weten over ons werk met bijdragen van de Nationale Postcode Loterij?

Marjanne accountmanager

Marjanne van der Helm

Partnership Manager New Business

mvanderhelm@unicef.nl

+31 658909817