Draai jij de kraan open?

Maak jij je wel eens druk of je alles op je lijstje afkrijgt? Of je tijd hebt om een was te draaien of naar de sportschool te gaan? We kennen het allemaal wel. Maar stel je eens voor dat hetgeen wat bij ons zo vanzelfsprekend uit de kraan stroomt, een tijdrovende taak wordt. Kinderen zoals Nyarang en Etoetsay uit Oost-Afrika hebben, maar tijd voor één belangrijke taak: water halen. Daardoor blijft er weinig tijd over voor andere belangrijke dingen, zoals naar school gaan en kind zijn.  

Nyarang hoeft nu niet meer te lopen voor water

Nyarang, een elfjarig meisje uit Ethiopië, moest dagelijks minimaal twee uur lopen om water te halen voor haar familie. Dankzij het werk van UNICEF en haar partners heeft ze nu toegang tot kraanwater in haar huis. Dit betekent dat Nyarang weer tijd heeft om onderwijs te volgen en daardoor kans heeft op een betere toekomst. 

Tekort aan schoon drinkwater bedreigt onderwijs en welzijn van kinderen in Oost-Afrika

In Oost-Afrika is er een beperkte toegang tot water. Klimaatverandering maakt deze situatie extra zorgelijk. Waterpunten, die soms al kilometers ver weg lagen, drogen op of raken vervuild. Zonder waterpunten hebben o.a. scholen, ziekenhuizen en huishoudens geen toegang tot water. 

En als kinderen geen toegang hebben tot schoon drinkwater bedreigt dit onder andere... 

… hun onderwijs 

… hun mentale welzijn en ontwikkeling 

… hun toekomst 

Op dit moment hebben ruim 172 miljoen mensen in Oost-Afrika geen toegang tot water, zonder dat ze daar minder dan 30 minuten voor hoeven te lopen. 

Draai jij de kraan open voor kinderen in Oost-Afrika?

Met jouw gift draag je bij aan het bouwen van duurzame watervoorzieningen in afgelegen dorpen zoals die van kinderen als Nyarang.

Doneer direct
Etoetsay hoeft nu niet meer te lopen voor water

Etoetsay, een dertienjarige jongen uit het dorp Androimpano, Madagaskar, helpt zijn vader in zijn vrije tijd regelmatig met het vullen van wateremmers. Voorheen moesten de inwoners van het dorp meer dan 15 kilometer lopen om water te vinden, wat een zware en tijdrovende taak was. Maar dankzij de aanleg van drie nieuwe waterpompen op zonne-energie is het dagelijkse leven van duizenden mensen in de gemeenschap drastisch verbeterd. Hierdoor heeft Etoetsay nu meer tijd om zijn droom, om bij te dragen aan de veiligheid van zijn dorp, na te streven. 

UNICEF bouwt duurzame watersystemen in Oost-Afrika

UNICEF werkt aan toegang tot schoon drinkwater voor nu én morgen. Zodat kinderen direct toegang hebben tot schoon drinkwater en ze weer naar school kunnen. Het verbeteren van de toegang tot schoon water is ontzettend belangrijk, niet alleen voor kinderen. Maar voor de hele gemeenschap. Dit doen we bijvoorbeeld al in het zuiden van Madagaskar door: 

  • Te investeren in klimaatbestendige watersystemen. Denk hierbij aan waterpompen die werken op zonne-energie, wateropslagsystemen en waterleidingen. Dit water kan zowel voor drinkwater als besproeiing worden gebruikt.     
  • We stimuleren lokaal ondernemerschap en creëren werk rondom de nieuwe watervoorzieningen door kleine bedrijven en mensen uit de gemeenschap te trainen in het beheer en onderhoud van de watersystemen  
  • We vergroten de kennis over water en klimaatverandering: hoe ga je slim om met water in periodes van droogte? Ook kinderen in de dorpen krijgen op school les over klimaatverandering. 

Om één dorp in Madagaskar structureel te voorzien van 30 liter water per inwoner is er per dag gemiddeld 38.500 liter water nodig. Door duurzame waterpunten te bouwen kunnen we dit realiseren, help je mee? 

Help nu hele dorpen te voorzien van water. Draai de kraan open!

Samen maken we water beschikbaar voor iedereen.

Doneer nu